Industria

Furnizimi me impiante industriale është një segment shumë i gjerë dhe ekonomikisht kompleks me sisteme shumë të specializuara pompimi. Wilo e ka dëshmuar veten në këtë fushë që prej dekadash dhe i ka qëndruar besnik të gjitha kërkesave me cilësi vazhdimisht të lartë.