Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia

Aplikacioni Wilo – "Asistenti Wilo"

E gjithë bota e pompave në një aplikacion

"Asistenti Wilo" ju ofron të gjithën botën e pompave me efektivitet të lartë në smartfonë dhe tabletë PC të tregtarëve SHK dhe TGA.

Aplikacioni falas "Asistenti Wilo" është një aplikacion celular i lehtë për përdorim dhe ju mbështet në fazën e planifikimit, të këshillimit të klientit dhe të instalimit. Përveç kësaj, ju mund të gjeni argumente të mira shitjeje për teknologjinë e pompave që mbrojnë mjedisin, janë ekonomike dhe me efikasitet energjie për sistemet e ngrohjes, të ajrit të kondicionuar dhe të qarkullimit të ujit të ngrohtë shtëpiak.

Baraspeshë hidraulike në aplikacionin "Aistenti Wilo"

Wilo-Smart Balance është një mjet i aplikacionit "Asistenti Wilo", i cili e bën kryerjen e baraspeshës hidraulike aq të lehtë sa kurrë më parë. Veçanërisht praktik: Me të mund të vendosni në çdo kohë llogaritje të projekteve të reja dhe t'i përgatitni më vonë përmes smartfonit, tabletës ose me qetësi në zyrë nga PC-ja.

Aplikacioni Wilo disponohet edhe offline

Gjithashtu, "Asistenti Wilo" i ofron përdoruesit aksesin e duhur në informacionet për produktet dhe në ekspertizën për teknologjinë e pompave. Një pjesë e madhe e përmbajtjes së të dhënave dhe funksioneve instalohen në iPhone dhe kështu që janë të disponueshme edhe pa lidhjen celulare në internet ose me rrjetin WLAN, p.sh. në bodrum. Në këtë mënyrë përdoruesi nuk ngarkon pjesën e të dhënave të tij dhe është i pavarur nga kushtet e marrjes së sinjalit në terren.

"Asistenti Wilo" ofron midis të tjerash funksionet e mëposhtme:

 • Udhëzues interaktiv i shkëmbimit të pompave të ngrohjes dhe ujit të pijshëm
 • Llogarit potencialin e mundshëm të kursimit për shpenzime energjie dhe të emetimeve të CO2 nga përdorimi i një pompe Wilo me rendiment të lartë krahasuar me një pompë tjetër ngrohëse jostandarde
 • Katalogu i shkurtër për pompat me rotor të lagur
 • Manuali i instalimit dhe përdorimit
 • Konfigurimi i pompave: Pasi jepet paraprakisht pika e punës e pompave, sugjerohet shumë shpejt pompa përkatëse Wilo
 • Nëpërmjet kërkimit të produkteve Wilo direkt në përshkrimin përkatës të serive.
 • Manuali i pompave: Përmbledhje e të dhënave bazë për pompat e ngrohjes
 • Këshilla dhe të fshehta për optimizimin e sistemeve të ngrohjes dhe të sistemeve të qarkullimit të ujit të ngrohtë shtëpiak
 • Elektriku i dorës: Drita LED mund të ndizet dhe të fiket! Llogaritësi i njësive për njësitë më të rëndësishme fizike
 • Llogaritësi i tubacionit
 • Lajme: informacionet më të fundit për specialistët teknikë dhe planifikuesit TGA
 • Skaneri QR
 • AR – Augmented Reality
 • Kontakti: Lidhje e shpejtë me pikën tuaj të kontaktit te Wilo
App Store available German "Erhältlich im App Store"

Përdor tani "Asistentin Wilo":

Android Google Play Store