Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Wilo-Stratos-ZD | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-Stratos-ZD

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Kursim energjie falë efiçencës së lartë të sistemit me funksion Q-Limit (kufizim i vëllimit të rrjedhës)
 • Ekran i optimizuar për lexueshmëri dhe operim më të mirë
 • Instalim që kursen vend falë konstruksionit kompakt dhe ekran LC në varësi të vendit
 • Koncept modular për lidhjen e të gjitha sistemeve magjistrale tradicionale (p.sh. Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
 • Komandimi i pompave dyshe nëpërmjet moduleve-IF që mund të ripërshtaten
 • Cilësi dhe besueshmëri e provuar
Përshkrimi i serive
Stratos-ZD

Konstruksioni

Pompë dyshe qarkullimi me rotor të lagur me bashkues me fllanxhë, motor EC dhe rregullues fuqie automatik

Përdorimi

Sisteme qarkullimi uji të pijshëm për sistemet ngrohëse me ujë të nxehtë e të gjitha sistemeve, impiantet e ajrit të kondicionuar, qarqe të mbyllura të ujit të ftohjes, impiantet e qarkullimit industrial

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Mënyrat e punës

 • Mënyra e kontrollit (n=constant)
 • Δp-c për diferencë konstante të presionit
 • Δp-v për diferencë të ndryshueshme të presionit
 • Δp-T për diferencën e presionit e drejtuar nga temperatura (që mund të programohet me anë të, modulit-IR, çelësit IR, monitorit-IR/modulit-IR, Modbus, BACnet, LON ose CAN)
 • Q-Limit për kufizimin e vëllimit maksimal të rrjedhës (rregullimi vetëm nëpërmjet çelësit IR)

Funksionet manuale

 • Rregullimi i mënyrës së punës
 • Rregullim i vlerës së caktuar të diferencës së presionit
 • Rregullim i regjimit automatik të punës së reduktuar
 • Rregullimi i pompës NDEZUR/FIKUR
 • Rregullim i numrit të rrotullimeve (mënyra e kontrollit manual)

Funksionet automatike

 • Përshtatje e vazhdueshme e rendimentit në varësi të mënyrës së punës
 • Regjim pune i reduktuar automatik
 • Funksion zhbllokues
 • Nisje e butë
 • Mbrojtje e plotë e motorit me pajisje termike të motorit të integruar

Funksionet e jashtme të komandimit

 • Hyrja e komandimit "Përparësia Off" (e mundshme me modulet-IF Stratos)
 • Hyrja e komandimit "Përparësia Min" (e mundshme me modulet-IF Stratos)
 • Hyrja e komandimit "Analog In 0 – 10 V" (rregullues i numrit të rrotullimeve në largësi) (e mundshme me modulet-IF Stratos)
 • Hyrja e komandimit "Analog In 0 – 10 V" (rregullues i vlerës së caktuar në largësi) (e mundshme me modulet-IF Stratos)

Funksione sinjalizimi dhe paraqitjeje

 • Sinjal i veçantë dhe kolektor i sinjaleve të defekteve (stakues pa tension) (mund të programohet me monitorin-IR)
 • Kolektor i sinjaleve të defekteve (stakues pa tension)
 • Sinjal i veçantë funksionimi (takues pa tension) (i mundshëm me modulet-IF Stratos)
 • Dritë sinjalizuese e defekteve
 • Ekrani LC për paraqitjen e të dhënave të pompës dhe kodeve të gabimeve

Shkëmbimi i të dhënave

 • Ndërfaqe me rreze infrakuqe për shkëmbimin pa tel të të dhënave me modul-IR/çelës IR/Monitor-IR
 • Ndërfaqe dixhitale seria Modbus RTU për lidhje në automatizimin ndërtesave nëpërmjet sistemit BUS RS485 (e mundshme me modulet-IF Stratos)
 • Ndërfaqe dixhitale seria BACnet MS/TP Vartës për lidhje në automatizimin ndërtesave nëpërmjet sistemit BUS RS485 (e mundshme me modulet-IF Stratos)
 • Ndërfaqe dixhitale seria CAN për lidhje në automatizimin ndërtesave nëpërmjet sistemit BUS CAN (e mundshme me modulet-IF Stratos)
 • Ndërfaqe dixhitale serie LON për lidhje në automatizimin ndërtesave në një rrjet LONWorks (e mundshme me modulet-IF Stratos)
 • Ndërfaqe dixhitale seria PLR për lidhje në automatizimin ndërtesave nëpërmjet konvertitorit të ndërfaqeve Wilo ose me module çiftëzimi specifikë të firmave (e mundshme me modulet-IF Stratos)

Komandimi pompave dyshe (pompë dyshe ose 2 x pompë teke)

 • Funksion kryesor/rezervë (shkëmbim automatik i pompave gjatë defektit/shkëmbim kronologjik i pompave): janë të mundura kombinime të ndryshme me modulet-IF Stratos (aksesorë)
 • Punim paralel (arritja e rendimentit më të mirë të ndezjes dhe fikjes së pikut të ngarkesës): janë të mundura kombinime të ndryshme me modulet-IF Stratos (aksesorë)

Tërësia e pajisjeve

 • Versionet e fllanxhave:
 • Versioni standard për pompat DN 32/DN 40: Fllanxhë e kombinuar PN 6/10 (fllanxhë PN 16 sipas EN 1092-2) për kundrafllanxha PN 6 dhe PN 16,
 • Versioni i posaçëm për pompat DN 32/DN 40: Fllanxhë PN 16 (sipas EN 1092-2) për kundrafllanxha PN 16,
 • Valvul drejtimi dyshe në trupin e pompës
 • Vend për spinë për zgjerim opsional me module-IF Wilo

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-Stratos-ZD 40/1-8

Stratos

Pompë me efektivitet të lartë (pompë me fllanxhë), e rregulluar elektronikisht

ZD

Pompë dyshe për qarkullimin e ujit të pijshëm

40/

Diametri nominal i lidhjes

1-8

Diapazoni i lartësive nominale të dërgimit [m]

Të dhënat teknike

 • Shkalla e lejuar e temperaturës
  • Ujë i pijshëm deri 3,57 mmol/l (20 °dH), 0 °C deri +80 °C
  • Uji i ngrohjes: -10 °C deri +110 °C
 • Linja ushqyese: 1~230 V, 50/60 Hz, 3~230 V, 50/60 Hz
 • Klasa e mbrojtjes IPX4D
 • Bashkuesi me fllanxhë DN 32 deri DN 40
 • presioni maks. i funksionimit, versioni standard: 6/10 bar (versioni i posaçëm: 16 bar)

Materiale

 • Trupi i pompës: Gizë e hirtë
 • Izolim termik: Polipropilen
 • Boshti: Çelik inoks
 • Kushineta: Karbon, e ngopur me rrëshirë të fortë
 • Helika: Plastikë

Konstruksioni

 • Pompë dyshe qarkullimi me rotor të lagur me teknologji ECM dhe përshtatje e fuqisë automatike e integruar
 • Teknologji e butonit jeshil dhe ekrani grafik
 • Mbrojtje motorit me rele stakimi elektronike
 • Lidhje me spinë për zgjerimin e funksioneve me module-IF opsionale për automatizimin e ndërtesave
 • Helikë me lopata të përkulura në mënyrë tredimensionale dhe tub plastik me kanal prej komponimi me fibra karboni

Dorëzim

 • Pompë
 • Rondele për vidat e fllanxhës (me diametër nominal të lidhjes DN 32 deri DN 40)
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
Dokumente

Broshura e certifikimit

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Numri i artikullit 2209011
Botim 2022-11
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 72
PDF (28 MB)

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (212 KB)
Lista e produkteve
Number of results: 2
Emërtimi i produktitLidhja e tubitEEIGjatësia e instalimit l0Presioni maksimal i funksionimit PNLinja ushqyesePesha bruto afërisht mNumri për paletëNumri i artikullit
Stratos-ZD 32/1-12 PN 6/10
DN 32
0,23
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,3 kg
20
2090478
Stratos-ZD 40/1-8 PN 6/10
DN 40
0,23
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,3 kg
20
2090479