Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Wilo-Stratos PICO-Z | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-Stratos PICO-Z

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Modalitet me komandim të temperaturës për funksionim optimal
 • Identifikimi i dezinfektimit termik të depozitës së ujit të pijshëm
 • Paraqitje e konsumit aktual në Vat dhe të kilovat-orëve totalë ose të prurjes aktuale dhe temperaturës
 • Trupi i pompës prej inoksi mbron nga bakteret dhe korrozioni
 • Wilo-Connector
Përshkrimi i serive
Stratos PICO-Z

Konstruksioni

Pompë qarkullimi me rotor të lagur me bashkues të filetuar, motor EC me rrymë elektrike vetëmbrojtëse dhe rregullues elektronik fuqie.

Përdorimi

Sisteme të qarkullimit të ujit të pijshëm në automatizimin industrial dhe të ndërtesave.

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Mënyrat e punës

 • Δ p-c për diferencë konstante të presionit
 • Modalitet me komandim të temperaturës

Funksionet manuale

 • Rregullimi i mënyrës së punës
 • Rregullimi i rendimentit të pompës (lartësia e dërgimit)
 • Rregullim i temperaturës minimale
 • Rregullim i prurjes minimale
 • Funksioni Reset për rivendosjen e matësit të energjisë
 • Funksioni Reset për rivendosjen e rregullimit që në fabrikë
 • Funksioni "Hold" (Bllokim i butonave) për bllokimin e rregullimeve

Funksionet automatike

 • Përshtatje e vazhdueshme e rendimentit në varësi të mënyrës së punës
 • Kontrollues temperature për mbajtjen e gjendjes konstante të temperaturës së kthimit në sistemin e qarkullimit të ujët të pijshëm
 • Dezinfektim termik (identifikimi dhe mbështetja e dezinfektimit termik të depozitës së ujit të pijshëm)
 • Funksion zhbllokues automatik

Funksione sinjalizimi dhe paraqitjeje

 • Paraqitje e fuqisë aktuale të instaluar në W
 • Paraqitje e kilovatorëve totalë në kWh
 • Paraqitje e prurjes aktuale në m3/h
 • Paraqitja e temperaturës aktuale në °C
 • Paraqitje e sinjalizimeve të defekteve (kodet e gabimit)

Tërësia e pajisjeve

 • Mundësi shtrëngimi me çelës egzagon në trupin e pompës
 • Lidhje e shpejtë elektrike me Wilo-Connector
 • Motor i paisur me vetëmbrojtje
 • Filtër grimcash
 • Izolim termik standard

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-Stratos PICO-Z 20/1-4

Stratos PICO

Pompë me efektivitet të lartë (pompë me bashkues të filetuar), e rregulluar elektronikisht

Z/

Qarkullim për ujë të pijshëm

20/

Diametri nominal i lidhjes

1-4

Diapazoni i lartësive nominale të dërgimit [m]

Të dhënat teknike

 • Temperatura e lëngjeve, ujë i pijshëm deri 3,57 mmol/l (20 ° dH): - +2 °C deri +70 °C, në punim për kohë të shkurtër (4 h): +2 °C deri +75 °C
 • Linja ushqyese 1~230 V, 50 Hz
 • Klasa e mbrojtjes IP X4D
 • Bashkues i filetuar Rp ¾ dhe Rp 1
 • Presioni maks. i funksionimit 10 bar

Materiale

 • Trupi i pompës: Çelik inoks
 • Helika: Plastikë
 • Boshti: Çelik inoks
 • Kushineta: Karbon, e ngopur me rrëshirë të fortë

Dorëzim

 • Pompë
 • Izolimi termik
 • Wilo-Connector
 • Guarnicione
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
Lista e produkteve
Number of results: 4