Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Wilo-Actun ZETOS | Wilo

Wilo-Actun ZETOS

Hyrja efikase e ujit të papërpunuar për çdo fushë zbatimi

Avantazhet tuaja
Wilo-Actun ZETOS-K10

Hyrja efikase e ujit të papërpunuar për çdo fushë zbatimi

Wilo-Actun ZETOS është zgjidhja jonë universale për një hyrje efikase të ujit të papërpunuar, si për furnizimin me ujë komunal, ashtu edhe për bujqësinë ose minierat. Me efektivitetin më të lartë të pompës në kategorinë e saj me më shumë se 85,5 %, ajo është ideale për një furnizim me ujë me kursim energjie në thuajse çdo proces. Shtresa rezistente prej çeliku inoksi të derdhur si dhe dizajni robust garantojnë jetëgjatësi dhe një efektivitet të lartë në vazhdimësi, pikërisht në kushte të vështira, për shembull në rastin e përmbajtes së lartë të rërës deri në 150g/m3.


Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Furnizim me ujë me kursim energjie falë efektivitetit të lartë të pompës deri në 85,5%
 • Funksionim i leverdishëm falë efektivitetit të lartë të përgjithshëm në këtë kategori me motor me magnet të përhershëm
 • Besueshmëri e lartë përmes sistemit hidraulik veçanërisht rezistent ndaj korrozionit, plotësisht prej çeliku inoks të derdhur në 1.4408 (AISI 316)
 • Jetëgjatë në përdorim: Përmbajtja maks. e rërës prej 150 g/m³
 • Autorizimi-ACS për shfrytëzimin e ujit të pijshëm
 • Mirëmbajtje e thjeshtë, instalim dhe çmontim i lehtë
Përshkrimi i serive
Wilo-Actun ZETOS

Konstruksioni

Pompë me shumë helika me motor të zhytur, me veshje çeliku inoks të derdhur, në pjesën e konstruksionit për instalim vertikal dhe horizontal

Përdorimi

 • Furnizim me ujë industrial dhe me ujë nga puset dhe cisternat për përdorim komunal dhe industrial
 • Pompim i ujit të pijshëm, me autorizim-ACS
 • Pompim i ujit për spërkatjen në formë shiu dhe vaditjen
 • Shpërndarje e poshtme e ujit nëntokësor
 • Rritës presioni
 • Pompim i ujit në zonat larg bregdetit dhe në sistemet për mbrojtjen kundra zjarrit
 • Përdorim në gjeotermi ose për trajtime termike
 • Ruajtje e ujit në miniera dhe industri minerare

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

 • Sistem hidraulik me shumë helika, me helika semiaksiale
 • Valvul moskthimi e integruar
 • Xhunto bashkuese NEMA
 • Motor me rrymë trefazore

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-Actun ZETOS-K8.130-17 + NU 701-2/130

Actun

Familja e produktit

ZETOS

Emërtimi i serisë

Sistemi hidraulik

K8.130-17

K

Emërtimi i llojit

8

Diametri i sistemit hidraulik në inç ["]

130

Vëllimi i rrjedhës në pikën maksimale me 50 Hz [m3/h]

17

Numri i shkallëve të sistemit hidraulik

Motori

NU 701-2/130

NU

Motor që zhytet në ujë

701

Madhësia (5…, 6... = 6"; 7…, 8… = 8")

2

Numri i poleve

130

Fuqia nominale [kW]

Të dhënat teknike

Sistemi hidraulik:

 • Sasia maks. e dërgimit: 395 m³/h
 • Lartësia maks. e dërgimit: 640 m
 • Temperatura maks. e lëngjeve: 70 °C
 • Përmbajtja maks. e rërës: 150 g/m³
 • Lidhje shkarkimi
  • K8: G 5
  • K10: G 6, DN150 (PN10/16), DN150 (PN40)

Motori:

 • Linja ushqyese: 3~400 V, 50 Hz ±10 %; 3~460 V, 60 Hz ±10 %; të tjerat sipas kërkesës
 • Temperatura maks. e lëngjeve: 60 °C, në varësi të llojit të motorit und prurjes tek motori. Temperaturat më të larta me kërkesë
 • Mënyra e punës, e zhytur: S1
 • Proceset maks. të nisjes:
  • NU 5..., NU 6…, NU 7… = 20/h
  • NU 8.., NU 9.., NU 122 = 10/h
  • NU 160 = 5/h
 • Thellësia maks. e zhytjes:
  • NU 5… NU 711 = 350 m
  • NU 701, NU 801, BZ 911, NU122, NU 160 = 300 m
  • NU 611, NU 811 = 100 m
 • Klasa e mbrojtjes: IP 68
 • Diapazoni i rregullimit për ndryshuesin e frekuencës:
  • NU 501, NU 611, NU 701 = 30-50 Hz
  • NU 512, NU 711 = 60-100 Hz (motor me magnet të përhershëm, 4-polësh)
  • NU 801, NU 811, NU 911, NU 122, NU 160 = 25-50 Hz

Konstruksioni

Pompë me motor të zhytur për instalim vertikal ose horizontal.

Sistemi hidraulik

Pompë me shumë helika me motor të zhytur, sistem hidraulik semiaksial. Pjesët e trupit dhe helikat prej çeliku inoks (1.4408).

Lidhje shkarkimi

 • K8: Lidhje e filetuar me valvul moskthimi
 • K10: Lidhje e filetuar ose lidhje me fllanxhë, përkatësisht me valvul moskthimi

Opsionet për bashkuesen me presion

 • Pa valvul moskthimi
 • Aksesor adaptor me madhësi të ndryshme të lidhjes

Motori

Motori me rrymë trefazore për nisje direkte dhe yll-trekëndësh (e lejueshme për funksionin-ndryshues frekuence FU) ose motor me magnet të përhershëm (vetëm për procesin-BU, ku filtrat e daljes janë të domosdoshëm).

 • NU 501, NU 701: Motorët e izoluar, të derdhur në mënyrë hermetike me pështjellimet e motorit të izoluara me llak, me rrëshirë të ngopur
 • NU 512, NU 611, NU 711, NU 8…, NU 901, NU 122, NU 160: Motor me ri-pështjellime me pështjellimet e motorit të izoluara (PE2, PE2/PA ose PVC)

Veshje motori prej çeliku inoks të cilësisë A2/A4 ose derdhje bronzi.

Lidhja e sistemit hidraulik si lidhje standarde NEMA. Premistopi i boshtit të motorit nëpërmjet bllokuesit mekanik plotësisht prej silikoni/karbiti. Kushineta motori që lubrifikohen vetë.

Kushineta aksiale me segmente që përmbysen për të absorbuar ngarkesat e larta aksiale. Fuqia negative e aksit absorbohet nëpërmjet kushinetave aksiale.

Motorët e seris NU 5…- dhe NU 7…janë të mbushur me një përzjerje ujë-glikoli, ndërsa gjithë të tjerët me një përzierje ujë-glicerine.

Si alternativë, motorët mund të mbushen me ujë të pijshëm (Versioni „T“).

Ftohja

Ftohja e motorit kryhet nëpërmjet lëngut. Motori duhet të vihet në punë gjithmonë i zhytur. Vlerat kufi për temperaturën maksimale të lëngut dhe shpejtësia minimale e rrjedhjes duhet të respektohen. Instalimi vertikal mund të kryhet sipas dëshirës me ose pa këmishë ftohëse. Për instalimin horizontal duhet të përdoren fole kushinetash për të mbajtur agregatin. Për përmirësimin e rrjedhës hyrëse, mund të përdoret një pllakë anti-vorteks ose një këmishë ftohëse.

Këmishë presioni

Këmisha e presionit shërben për instalimin direkt të agregatit në sistemin e tubacioneve. Në mënyrë standarde nuk montohet valvul moskthimi. Presioni maksimal i hyrjes është 10 bar.

Dorëzim

 • Agregat (sistem hidraulik + motor) i montuar që në fabrikë
 • Kabllo lidhës sipas dëshirës së klientit
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
Dokumente

Broshura e certifikimit

Wilo-EMU D/DCH/K/KM/SCH (w/o motor)#Wilo-Sub TWI/TWU (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K8 (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K10 (w/o motor)

Numri i artikullit 6080455
Botim 2021-06
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 72
PDF (7 MB)

Wilo-EMU D/DCH/K/KM/SCH (w/ motor)#Wilo-EMU D/DCH/K/KM/SCH (w/ motor)#Wilo-Actun ZETOS-K8 (w/ motor)#Wilo-Actun ZETOS-K10 (w/ motor)

Numri i artikullit 6074549
Botim 2021-06
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 56
PDF (6 MB)