Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve

Çelësi IR Wilo

"Çelësi IR Wilo" për PC

"Çelësi IR Wilo" për PC përmbledh të gjitha mundësitë e diagnozës së pompave pa tel në një vegël softueri. Mbulohen jo vetëm funksionet e njohura dhe të provuara të "Wilo Monitor-IR" dhe të "WILO Modul IR", por edhe mundësi të larmishme cilësimi të brezit më të ri të pompave.

Shkarkime "Çelësi IR Wilo" për PC

Manualet e përdorimit dhe njësia e diskut për çelësin IR Wilo