Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve

Funksionet e komandimit dhe sinjalizimit

Oferta jonë për ju: funksione të gjithanshme për komandimin dhe ndezje

Edhe kur vjen puna për lidhjet me kontakte dhe me faqe të përbashkëta me tension dhe rrymë në automatizimin e ndërtesave, Wilo i ka të gatshme funksionet e saj të gjithanshme: Përveç komandimit përmes ndërfaqeve komunikuese, Wilo ofron edhe komandimin dhe sinjalizimin nëpërmjet lidhjeve klasike me shumë tela. Në varësi nga lloji i pompës, lidhjet realizohen në pompë, në një Modul-IF opsional ose në një konvertitor të dhënash elektronike.

Shkarkime

Dokumentacion për funksionet e komandimit dhe sinjalizimit


Detajet e funksionit

Hyrja e komandimit 0 – 10 V ose 0/4 – 20 mA (Vlera nominale ose e dhëna e numrit të rrotullimit)

Në varësi nga lloji i pompës, hyrja analoge e komandimit mund të kryejë një vendosje të vlerave në llojin e zgjedhur të rregullimit ose një vendosje të shpejtësisë për njësinë lëvizëse. Vlera e hyrjes fizike të mundshme dhe mënyra e komandimit jepen pas emrit të serisë përkatëse. Funksioni i transmetimit është specifik sipas përdorimit.

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Stratos GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, BL-E

Në këto seri, si pjesë e pajimit standard është një hyrje përkatëse:

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Helix Excel, Helix VE, MultiVert MVIE, Economy MHIE

Në këto seri, si pjesë e pajimit standard është një hyrje përkatëse:

Stratos/Stratos-D/Stratos-Z

Për këtë seri disponohen modulet-IF në vijim ose module opsionale:

 • Modul-IF Stratos SBM (2030495)
 • Modul-IF Ext. Off Stratos (2030475)
 • Modul-IF Ext. Min (2030485)

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Hyrje komandimi përparësi Off (Ext. Off)

Në seritë e mëposhtme, si pjesë e pajimit standard është një hyrje përkatëse:

 • Seria VeroLine IP-E/DP-E
 • Seria VeroLine IL-E/DL-E
 • Seria Stratos GIGA
 • Seria Economy MHIE
 • Seria Multivert MVIE
 • Seria Multivert MVISE
 • Seria Helix VE

Për seritë e tjera disponohen modulet-IF në vijim ose module opsionale:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: Modul-IF Stratos Ext. Off, moduli-IF Ext. Off/SBM

Shkarkim

Manualet e përdorimit

Hyrja e komandimit Përparësia Min (Ext. Min)

Për seritë e mëposhtme disponohen module-IF ose module opsionale:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: Modul-IF Stratos Ext. Min

Shkarkim

Manualet e përdorimit

Kolektori i sinjaleve të defekteve (SSM)

Në seritë e mëposhtme, si pjesë e pajimit standard është një kontakt pa tension:

 • Seria VeroLine IP-E/DP-E
 • Seria VeroLine IL-E/DL-E
 • Seria Stratos GIGA
 • Seria Economy MHIE
 • Seria Multivert MVIE
 • Seria Multivert MVISE
 • Seria Helix VE
 • Seria Helix EXCEL

Kolektori i sinjaleve të punës (SBM)

Në seritë e mëposhtme, si pjesë e pajimit standard është një kontakt pa tension:

 • Seria VeroLine IP-E/DP-E
 • Seria VeroLine IL-E/DL-E
 • Seria Stratos GIGA
 • Seria Economy MHIE
 • Seria Multivert MVIE
 • Seria Multivert MVISE
 • Seria Helix VE
 • Seria Helix EXCEL

Për seritë e tjera disponohen modulet-IF në vijim ose module opsionale:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: Modul-IF Stratos Ext. Off/SBM, Modul-IF SBM

Shkarkim

Manualet e përdorimit