Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia

Furnizim i ujit ftohës në rajon të largët

Hidrocentrali "Inter Mongolia Shangdu" me një kapacitet prej 8 x 600 MW, është një nga furnizuesit kryesorë të energjisë elektrike për Kinën e Veriut. Në dy vitet e para të funksionimit të saj termocentrali ka gjeneruar 1,58 miliardë kWh energji elektrike. Një stacion pompimi i ndërmjetëm ishte planifikuar midis Lumit Luan dhe hidrocentralit të Shangdu. Një stacion i tillë i ndërmjetëm i pompave në savanën me bar do të rezultonte me kosto të larta shtesë, sidomos në dimër, shpenzimet e ndërtimit të rrugëve etj. Wilo siguroi një zgjidhje alternative profesionale për optimizimin e kostos dhe optimizimin e ruajtjes së burimeve në projektin e ndërtimit.

Pesë sisteme të ujit të pastër në dizajn bronzi u instaluan në hidrocentralin kinez. Që nga viti 2005, këto njësi janë tashmë në funksionim në një stacion pompimi për furnizimin me ujë në Mongolinë e brendshme. Që atëherë, ato kanë furnizuar turbinat e hidrocentralit Shangdu/Neimengu me ujë ftohës.

Për këtë qëllim, pompat nxjerrin ujin e ftohtë 4° – 10 °C nga një digë dhe e furnizojnë atë nëpërmjet tubave të presionit (DN 400 – DN 1000) në stacionin e ndërmjetëm të pompave që ndodhet 35 km në një kodër. Nga atje, uji ftohës rrjedh në hidrocentral nëpërmjet një tubi presioni të gjatë, gjithashtu 35 kilometra.

Kursime të kostove falë zgjidhjes së duhur

Kështu, ndërtimi me kosto intensive i stacionit të pompave të ndërmjetme nuk ishte më i nevojshëm. Në këtë mënyrë u kursyen shpenzimet e investimeve, operative dhe të mirëmbajtjes. Problemi i punës komplekse të mirëmbajtjes së stacionit të pompave të ndërmjetme në dimër ishte gjithashtu i tepërt. Përveç kësaj, u bë i mundur që të rritej tensioni dhe të reduktohen rrymat elektrike nëpërmjet një motori me tension të lartë. Kjo zvogëlon humbjet në linjën e transmetimit dhe kontribuon për një efektivitet të lartë dhe për realizimin e objektivave të kursimit të energjisë.