Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve

Kontrolli i pompave sipas nevojës duke përdorur sistemin e kontrollit elektronik të ndërtesës (BMS)

Katër titujt të Kupës së Botës mbajnë kujtime euforike të tifozëve të futbollit gjerman për breza të tërë. Muzeu i futbollit gjerman në Dortmund tregon se si ndodhi ngjarja dhe shumë histori të tjera zbavitëse. Një "arenë veprimi", një zonë evenimentesh dhe gastronomie e rrumbullakosin përvojën "futboll" në kuptimin më të vërtetë të fjalës. Gjithashtu, dizajni multifunksional vendos sfida të veçanta mbi kontrollin e klimës. Për ajrin e kondicionuar është zbatuar një "koncept i ri taktik", që të sigurohet se vizitorët mund ta shijojnë temperaturën optimale të rehatisë. Aty përfshihen pompat e Wilo, të cilat kontrollohen nga sistemi kontrollit elektronik të ndërtesës dhe dërgojnë ngrohje ose ftohje sipas nevojës.

Arena multifunksionale me kaseta ftohjeje në tavan

Përdoret e gjithë "gjerësia e fushës së lojës" përdoret

Megjithatë, kërkesat për ajër të kondicionuar - shpërndarja e ngrohjes dhe ftohjes - nuk mund të ishin më të ndryshme.

Një vetratën disa metra e lartë me elemente multimediale u siguron vizitorëve njohuritë e para për botën e futbollit gjerman - prandaj në të nuk duhet të krijohet mjegull.

Spektri i zonave dhe ambienteve është i gjerë. Në arenën multifunksionale në katin e poshtëm, tifozët mund të provojnë njohuritë e reja të fituara direkt në fushën e lojës dhe madje edhe të djersiten fort nëse zona nuk është ventiluar këndshëm me ajër të kondicionuar.

Ndërsa vizitori shëtit i qetë në terrenin e muzeut, një kat tjetër formon një mjedis atmosferik për evenimente dhe mbrëmje gala - nga darka të qeta deri te mbrëmjet. Për pikën qendrore-kulinare kujdesen ambiente të ndryshme gastronomike, në të cilat mund të pushohet në mënyrë të relaksuar.

"Sistemi i lojës" të shpërndarjes së ngrohjes dhe ftohjesе

Për të siguruar kushte optimale klimatike për këto aktivitete shumë të ndryshme, shfrytëzohet e gjithë "fusha e lojës" e mundësive teknike. Energjia për ngrohje furnizon 400 kW të lidhjes së ngrohjes nga distanca. Ftohjen e prodhojnë dy komplete uji të ftohtë kulla, secila me fuqi 300 kW. Në mënyrë që të punojnë me kursim energjie sa më të madh, ata janë të lidhur me një sistem të drejtpërdrejtë të avullimit me ftohje të lirë. Përveç kësaj, sistemi i ajrit të kondicionuar funksionon me ftohje adiabatike. Shpërndarja e nxehtësisë dhe e ftohjes kryhet me sisteme të ndryshme, të përshtatura për llojin dhe kërkesat e përdorimit: nëpërmjet ventilimit, i plotësuar me ngrohjen e sipërfaqeve, konvektorë nën dysheme ose radiatorë.

Zona e muzeut me shumë objekte interesante dhe prezantime multimediale

Nëpërmjet BMS-së, pompat janë gjithmonë në dukje dhe mund të kontrollohen me disa klikime për skenarë të ndryshëm të kontrollit të klimës.

Sistemi i kontrollit elektronik të ndërtesës mundëson një "taktikë fleksible"

Të gjitha qarqet e ngrohjes dhe ftohjes kontrollohen nga sistemi i kontrollit elektronik të ndërtesës (BMS). Ai rregullon gjithashtu pompat e qarkullimit ("Wilo-Stratos", gjerësinë nominale të lidhjes DN 65) të secilës shpërndarje në varësi të temperaturës dhe kohës. Kjo siguron një mirëmbajtje të mjaftueshme, por ekonomike dhe me kohë, por jo të panevojshme të temperaturës të pjesëve individuale të ndërtesës.

Hapësirat ekspozuese në katin e parë dhe të dytë ngrohen ose ftohen nga sistemi i ventilimit. Në sallën e pushimit janë instaluar konvektorë nën dysheme. Ato dërgojnë ajër të ngrohtë përgjatë sipërfaqeve të larta të xhamit. Kështu parandalohen rrymat e ajrit të ftohtë që bien atje gjatë sezonit të ftohtë dhe pengohet mbulimi me mjegull i dritareve. Në arenën multifunksionale ka edhe një sistem të ngrohjes nën dysheme, i cili përdoret gjithashtu për ftohje pasive. Sepse këtu mund të zhvillohen mbrëmje elegante "gala", si dhe shumë "veprim", kur është ndërtuar një fushë futbolli. Dhe, për shkak se elementët e mëdhenj prej xhami sjellin sasinë përkatëse të ngrohjes për ngrohje në verë, përveç ajrit të ftohur për mbulimin e pikut të ngarkesës, në tavan futen kaseta ftohëse. Nga ana tjetër, sallat dytësore ngrohen nëpërmjet radiatorëve konvencionalë. Në varësi të nivelit të temperaturës, pompat Wilo furnizojnë qarqet individuale të ngrohjes dhe të ftohjes me sasinë e kërkuar të energjisë në përputhje me rrethanat.

Për drejtorin teknik të Muzeut të futbollit gjerman, Dipl.-Wirt.-Ing. Andreas Heine, lidhja e pompave me BMS ka rëndësi të madhe: Dërgimi i ngrohjes dhe ftohjes bëhet i kontrolluar si nga temperatura e jashtme dhe nga koha sipas orareve të rregullta të hapjes së muzeut. Nëse aty zhvillohen evenimente speciale, bëhet devijim nga kjo rutinë. Dhe kjo bëhet thjesht me një klikim ose prekje falë BMS-së: Edhe në qendrën teknike të kontrollit, sistemi i ngrohjes dhe i ftohjes mund të kontrollohet përmes ekranit me prekje. Për më tepër, temperaturat dhe koha për njësi përdorimi duhet të rregullohen nëpërmjet BMS-së si një vend pune zyre. Nëse, për shembull, organizohet një eveniment mbrëmjeje në zonën e evenimenteve, takimi regjistrohet në kalendarin e BMS-së, po ashtu edhe niveli i dëshiruar i temperaturës për atë kohë. BMS-ja përcakton, në mënyrë të pavarur, kohët e ushqimit për të arritur temperaturën e zgjedhur të ambientit, në varësi të temperaturës së jashtme. Megjithatë, ndërhyrja mund të kryhet manualisht në çdo kohë, pjesët e ndërtesës, të cilat nuk përdoren për evenimente jashtë orarit të punës, reduktohen në mirëmbajtjen e zakonshme të temperaturës së kursimit të energjisë.

Dipl.-Wirt.-Ing. Andreas Heine, drejtor teknik i muzeut të futbollit gjerman

Ndërrim i shpejtë me teknologjinë e pompave Wilo

Një kontribut i rëndësishëm në kufizimin e kërkesës për energji primare ofrohet nga 21 pompa me efektivitet të lartë Wilo - 15 pompa qarkullimi për furnizimin me ngrohje dhe gjashtë për shpërndarjen e ftohjes. Pompat e qarkullimit me rotor të lagur të serisë "Wilo-Stratos" (shih kutinë) kanë një tregues të efektivitetit energjetik prej ≤ 0,20. Ky është aktualisht standardi i Direktivës së Dizajnit Ekologjik (ErP). Përveç kësaj, pompat shfrytëzojnë potencialin e kursimit të motorëve EC me kontroll të vazhdueshëm përmes të ashtuquajturit "Q-Limit". Kjo kufizon sasinë në secilin qark shpërndarës në një vlerë të rregullueshme midis 25 dhe 90 për qind të sasisë maksimale të prurjes. Kur arrihet vlera e rregulluar paraprakisht, pompa rregullohet sipas kurbës së saj përgjatë këtij kufiri. Si rezultat, sasitë e prurjes mund të përshtaten shpejt dhe sipas nevojës, në të njëjtën kohë shmangen skenarët e ngrohjes ose ftohjes joefikase.

"Wilo-Stratos" me DN 65 në 21 qarte ngrohëse dhe ftohjeje

Wilo-Stratos: Pompë qarkullimi me motor EC, më e mira në konsumin e energjisë dhe komunikimin

Pompa me rotor të lagur "Wilo-Stratos" është zhvilluar për zbatim në sisteme ngrohës me ujë të ftohtë, impiante të ajrit të kondicionuar dhe në qarqe të mbyllura ftohës. Treguesi i efektivitetit energjetik (EEI) për pompë teke është ≤ 0,20. Me kufizimin e rregullueshëm paraprakisht të sasisë (funksioni i Q-Limit), bëhen të mundura rregullime të funksionimit që përmirësojnë efikasitetin.

Në total, pompa rregullohet në katër mënyra pune:

  • Mënyra e kontrollit (n=constant)
  • Δp-c për diferencë konstante të presionit
  • Δp-v për diferencë të ndryshueshme të presionit
  • Δp-T për diferencë të kontrollit me kontroll të temperaturës

Motori EC lejon të gjitha avantazhet e një kontrolli të vazhdueshëm. Këtu futet edhe mundësia e komandimit përmes sistemi të kontrollit elektronik të ndërtesës. "Wilo-Stratos" mund të pajiset me ndërfaqet Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Off, Ext. Min., SBM, Ext. Off/SBM. Lidhjet hidraulike variojnë nga DN 32 në DN 100, presioni nominal 6/10 bar dhe 16 bar si një zgjidhje e veçantë.