Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve

Rritja e efektivitetit në impiantin e për pastrimin e ujit.

Impianti komunal për pastrimin e ujit në qytetin holandez Almere trajton ujërat e zeza për rreth 190 000 banorë. Qëllimi ishte që funksionimi i impiantit të bëhej edhe më efektiv me ndihmën e një përzierësi të zhytur modern në fazën e pastrimit biologjik. Falë shërbimeve të Wilo Try & Buy, operatori i impiantit të pastrimit të ujit nuk ishte i sigurt vetëm për sa i përket funksionimit të besueshëm të impiantit, por edhe në drejtim të zëvendësimit dhe kostove.

Besueshmëria dhe efektiviteti në funksionin e përhershëm janë sfidat kryesore

Përzierësi i ri i zhytur Wilo zvogëlon kostot e energjisë së impiantit falë teknologjisë së tij me motor me efektivitet të lartë dhe në të njëjtën kohë siguron një punë të vazhdueshme në një mjedis shumë kritik. Në mënyrë që të mundësohet suksesi i kërkuar i përzierje në tërë basenin, konfigurimi dhe pozicionimi i përzierësve të përdorur duhej të koordinohej në mënyrë optimale me njëri-tjetrin.

„Try & Buy“ – i vendosur nga bindja

Investimet e mëdha duhet të mendohen mirë. Për të mundësuar vendimin e duhur, Wilo ofron me Try & Buy një provë paraprake në terren: Për këtë qëllim, në Almere u vunë në dispozicion dy përzierës të zhytur për tre muaj dhe makinat u kontrolluan pas një muaji e gjysmë. Në këtë mënyrë, rregullimet do të ishin të mundshme në kohë të shkurtër. Qëllimi ishte t'i mundësohej klientit të provonte produktet tërësisht në rutinën e përditshme. Sepse vetëm në fusha të ndjeshme, siç janë impiantet për pastrimin e ujit, duhet të përdoren vetëm produkte që janë njëqind për qind bindëse.

Rezultati - kënaqësi e plotë te klientët

Gjatë provës, të dy përzierësit zhytës të përdorur nuk treguan ndonjë shenjë konsumimi ose dëmtimi të teknologjisë. Gjithashtu u arrit edhe përmirësimi i dëshiruar i efektivitetit: që në kontekstin e kontrollit të parë produkti Wilo kurseu rreth 0.9 kW. Në punë të përhershme prej 365 ditësh, ai kursen 876 euro për çdo përzierës dhe në vit. Pra, në këtë rast kursehen çdo vit deri në 1 752 euro.

"Klienti ishte plotësisht i bindur nga produktet tona. Me "Try & Buy", ai është në anën e djathtë me investimet e tij ", thotë Ron Uijlenbrook, menaxheri i njësisë së biznesit për menaxhimin e burimeve ujore komunale dhe industriale, i cili është i kënaqur me rezultatet pozitive.

"Me Try & Buy njeriu është në faqen e sigurt të investimeve të tij." Mr. Bart van der Stoep

Ekzakt kështu e sheh situatën edhe klienti në Almere:

"Përzierësit e furnizuar punojnë më së mirë dhe pritshmëritë tona janë tejkaluar. Edhe me fazën e provës së mëparshme të kryer gjatë tre muajve jemi shumë të kënaqur", shpjegon Bart van der Stoep operatori i impiantit për pastrimin e ujit.

Përzierësit e zhytur janë në punë 365 ditët e vitit gjatë gjithë kohës - aty besueshmëria e produktit dhe funksionimi efikas qëndrojnë në radhë të parë. Në sektorin e menaxhimit të ujit, investimi në përmirësimin e impianteve ekzistuese nevojitet urgjentisht në të ardhmen për të siguruar performancën më të mirë të mundshme të pastrimit me kosto të ulëta energjie.

Me shërbimin "Try & Buy", klientët e provojnë produktin deri në gjashtë muaj dhe, në këtë mënyrë, mund të vendosin pa risk investimi.