Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve

Klinika Bremerhaven

Konsum i parakohshëm i energjisë.

Që nga hapja e saj në vitin 1976, klinika Bremerhaven me 710 shtretër ishte më modernia e këtij lloji në Landin e Bremenit. Megjithatë, në kundërshtim me pozicionin e saj të lartë mjekësor, impiantet teknike të ndërtimit nuk ishin më bashkëkohore. Në vitin 2004, shpenzimi për energjinë primare ishte 2,4 milionë euro. Gjëja më e rëndësishme për pacientët në spital janë dhe mbesin mjekët kompetentë dhe përdorimi i teknologjisë moderne mjekësore. Megjithatë, sistemi mjekësor dhe shërimi i shpejtë i pacientëve funksionojnë vetëm me një teknologji të besueshme dhe të optimizuar të shërbimeve të mirëmbajtjes së ndërtesës.

Me Wilo-Energy Solutions edhe në shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesës në nivelin më të ri.

Në koordinim me agjencinë për mbrojtjen e klimës "Bremer Energie-Konsens", porosia për rinovimin energjik iu dha "Siemens Building Technologies Division". Në kuadër të saj, u lidh një projekt kontraktues për kursim energjie me një kohëzgjatje prej dymbëdhjetë vjetësh.Si rezultat, për 120 masat individuale të zbatuara, pompat jostandarde që funksiononin ende u zëvendësuan në mënyrë proaktive me pompat me efektivitet të lartë Wilo-Stratos.Klinika ka vendosur kështu një gur kilometrik në aspektin e cilësisë së impianteve, miqësisë me mjedisin, si dhe kursimin e qëndrueshëm të kostove dhe optimizimin e energjisë.

Një rezultat që e shihni vetë: u kursyen rreth 50 MWh energji elektrike.

Nëpërmjet zëvendësimit proaktiv të pompave, konsumi i energjisë u ul në mbi 31 %. Që nga zëvendësimi, çdo vit kursehen rreth 50 MWh energji elektrike vetëm nëpërmjet përdorimit të pompave me efektivitet të lartë.

Si rezultat, masat garantojnë siguri maksimale të furnizimit, siguri higjienike sipas rregullave të fundit të higjienës dhe më shumë komfort për pacientët. Në të njëjtën kohë, pompat reduktojnë ndjeshëm konsumin e energjisë. Pra, investimi në pompat me efektivitet të lartë Wilo ka paguar veten pas një kohe të shkurtër.

Mëso më shumë rreth Wilo-Energy Solutions

Jürgen Breuer, Drejtor Teknik i Klinikës Bremerhaven.