Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Ndarësit V e Voda Dirt | Wilo
Përshkrimi i serive
Wilo-Voda Dirt 1" V

Konstruksioni

Separatorët e papastërtive.

Përdorimi

  • Sisteme ngrohjeje dhe ftohjeje të mbyllura.

Çelësi tip

Shembull

Voda Dirt 1" V

Voda Dirt

Emërtimi i produktit Separator i papastërtive

V

Për montim në tubat vertikalë të shuarjes së zjarrit

1"

Lidhja

Të dhënat teknike

  • Presioni maksimal i punës: 10 bar
  • Temperatura maksimale e punës: 120°C
  • Shpejtësia maksimale e prurjes: 1,5 m/s
  • E përshtatshme për shtimin deri në 50% të antifrizës me bazë glikoli
  • Trup tunxhi, pjesë të brendshme rezistente ndaj korrozionit