Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Ndarësit e Voda Air | Wilo

Ndarësit e Voda Air

Separator ajri për më shumë komoditet dhe fuqi më të lartë.

Avantazhet tuaja
Wilo-Voda Air 1"

Separator ajri për më shumë komoditet dhe fuqi më të lartë.

Wilo-Voda Air është zgjidhja ideale për ajrimin e vazhdueshëm të sistemeve të mbyllura qarkulluese të ngrohjes dhe të ujit ftohës në ndërtesat tregtare. Separatori i ajrit mundëson nxjerrjen e plotë të ajrit nga sistemet e mëdha e të mbyllura të ngrohjes dhe të ujit të ftohjes dhe duke zgjatur në këtë mënyrë jetëgjatësinë e pompave, të pajisjeve komanduese dhe aksesorëve të tjerë të sistemit. Wilo-Voda Air ofron gjithashtu avantazhe në përdorimin në sistemet e vjetra ose gjatë konvertimit të një sistemi të hapur në një sistem të mbyllur.


Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Efektivitet i lartë i impianteve të ujit të ngrohjes dhe të ftohjes falë parimit inteligjent «Hapur - Mbyllur» të valvulës me galexhant
 • Besueshmëri dhe shpenzime të ulëta për mirëmbajtjen falë nxjerrjes jashtë nga impianti të ajrit të lirë
 • Asnjë rrezik për ndotjen e ujit në sajë të formës konike dhe distancës së madhe midis nivelit të ujit dhe valvulës së ajrimit
 • Nivel i reduktuar i zhurmave falë ajrimit me efikasitet
Përshkrimi i serive

Konstruksioni

Separatorët e ajrit me lidhje me flanxhë.

Përdorimi

 • Sistemet e ngrohjes
 • Sistemet e ftohjes

Çelësi tip

Shembull

Voda Air 50F

Voda Air

Emërtimi i produktit Separatorët e ajrit

F

Lidhje me flanxhë

50

Lidhja (DN)

Të dhënat teknike

 • Presioni maksimal i punës: 10 bar
 • E përshtatshme për impiante me një temperaturë maksimale të prurjes prej 120°C
 • Teknologjia “Dual Zone” mund të përballojë shpejtësi të lëngut të transportuar me deri në 3 m/s. Për një performancë efikase të ndarjes

duhet të ruhet një shpejtësi maksimale prej 1,5 m/s

 • E përshtatshme për shtimin deri në 50% të antifrizës me bazë glikoli
 • Sipas direktivës për pajisjet nën presion 2014/68/EU