Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Ndarësit e Voda Air & Dirt | Wilo

Ndarësit e Voda Air & Dirt

Kombinim i përkryer për komoditet të lartë dhe fuqi maksimale.

Avantazhet tuaja
Wilo-Voda Air/Dirt 1"

Kombinim i përkryer për komoditet të lartë dhe fuqi maksimale.

Wilo-Voda Air/Dirt është zgjidhja ideale për ajrimin e vazhdueshëm dhe largimin e vazhdueshëm të papastërtive të sistemeve të mbyllura qarkulluese të ngrohjes dhe të ujit ftohës në ndërtesat tregtare. Kombinimi i separatorit të papastërtive dhe i ajrit të papastër mbron kaldajën, pompat dhe rakordet hidraulike të sistemeve të mbyllura të ngrohjes dhe të ujit të ftohjes. Nga njëra anë ato largojnë të gjithë ajrin dhe në anën tjetër frenojnë depozitimin e grimcave ndotëse nga uji i impiantit dhe zgjatin kështu jetëgjatësinë e pompave, të pajisjeve komanduese dhe aksesorëve të tjerë të sistemit. Wilo-Voda Air dhe Dirt ofron gjithashtu avantazhe në përdorimin në sistemet e vjetra ose gjatë konvertimit të një sistemi të hapur në një sistem të mbyllur.


Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Efektivitet i lartë i impianteve të ujit të ngrohjes dhe të ftohjes falë parimit inteligjent «Hapur - Mbyllur» të valvulës me galexhant
 • Besueshmëri e lartë dhe më pak shpenzime për mirëmbajtjen për të gjithë komponentët e pompës dhe impiantit të kaldajës falë nxjerrjes jashtë nga impianti të ajrit të lirë dhe grimcave ndotëse
 • Largim i thjeshtë dhe efikas i papastërtive, duke përfshirë edhe grimcat magnetike për variantet me flanxhë
 • Nivel i reduktuar i zhurmave falë ajrimit me efikasitet
 • Zgjidhje nga një ofrues i vetëm në sajë të kombinimit të daljes së gazit dhe largimit të papastërtive
Përshkrimi i serive

Konstruksioni

 • Separator i papastërtive dhe i ajrit të papastër.

Përdorimi

 • Impiantet e vjetra.
 • Sistemet e hapura të konvertuara në një sistem të mbyllur.

Çelësi tip

Shembull

Voda Air/Dirt 1"

Voda Air/Dirt

Emërtimi i produktit Separator i papastërtive

1"

Lidhja

Të dhënat teknike

 • Presioni maksimal i punës: 10 bar
 • Temperatura maksimale e punës: 120°C
 • Shpejtësia maksimale e prurjes: 1,5 m/s
 • E përshtatshme për shtimin deri në 50% të antifrizës me bazë glikoli
Dokumente

Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Wilo-Voda Air-Dirt

Numri i artikullit 2200593
Botim 2021-10
Numri i faqeve 20
Language bg, da, de, en, es, fr, hu, no, pl, ro, sv, tr
PDF (2 MB)