Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Ndarësit V e Voda Air | Wilo
Përshkrimi i serive
Wilo-Voda Air 1" V

Konstruksioni

Separatorët e ajrit.

Përdorimi

  • Impiantet e vjetra.
  • Sistemet e hapura të konvertuara në një sistem të mbyllur.

Çelësi tip

Shembull

Voda Air 1" V

Voda Air

Emërtimi i produktit Separatorët e ajrit

V

për montim në tubat vertikalë të shuarjes së zjarrit

1"

Lidhja

Të dhënat teknike

  • Presioni maksimal i punës: 10 bar
  • Temperatura maksimale e punës: 120°C
  • Shpejtësia maksimale e prurjes: 1,5 m/s