Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Safe | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-Safe

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Ndarja e sistemit nga materiale rezistuese ndaj korrozionit, i montuar plotësisht dhe i kontrolluar për presion
 • Pompa me efektivitet të lartë Yonos PICO, të forta në nisje dhe kursyese të energjisë
 • Montim jashtëzakonisht i thjeshtë falë lidhjeve me vida izoluese të sheshta
 • Zbatim fleksibël me instalim djathtas
 • dhe majtas
 • Këmisha izoluese shërben si mbrojtje për transport, ndihmë montimi dhe izolim të nxehtësisë
Përshkrimi i serive

Konstruksioni

Sistem komplet/njësia bazë për ndarjen hidraulike nga ngrohjet nën dysheme

Përdorimi

Ngrohje nën dysheme i të gjithë sistemeve; ndarje e sistemit për lëngjet plot me oksigjen

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Pajimet e sistemit përbëhen nga

 • Njësia bazë WSG 5-24
 • Grup lidhjeje WSA 5-24
 • Wilo-Safe WSM 5-24 Mischer

Çelësi tip

Shembull:

WS 5-24 Yonos PICO

WS

Wilo-Safe, ndarëse sistemi

5-24

Emetimi i nxehtësisë 5-24 kW

Yonos PICO

Përdorimi i pompës: Yonos PICO plus

Të dhënat teknike

 • presioni maks. i funksionimit 6 bar
 • shkalla e lejuar e temperaturës +20 °C deri +90 °C
 • Linja ushqyese 1~230 V, 50 Hz

Dorëzim

 • Ndarëse sistemi Wilo-Safe WS 5-24 Yonos PICO
 • Montim dhe aksesorë fiksimi
 • Udhëzimet e instalimit dhe të përdorimit të ndarëses së sistemit Wilo-Safe
 • Udhëzimet e instalimit dhe të përdorimit të pompës Yonos PICO plus