Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Sinum Mono | Wilo

Sinum Mono

Presion konstant në sajë të daljes së vazhdueshme të gazit dhe rimbushjes.

Avantazhet tuaja
Wilo-Sinum

Presion konstant në sajë të daljes së vazhdueshme të gazit dhe rimbushjes.

Wilo-Sinum është zgjidhja ideale për krijimin e presionit, ajrimin dhe rimbushjen në sistemet e mbyllura të ngrohjes, në të cilat pajisja standarde bashkohet në kufijtë e saj me një enë zgjerimi me membranë. Automati i zgjerimit të presionit për pompat përfshin një funksion të integruar për mbajtjen e presionit, daljen e gazit dhe rimbushjen në sistemet e mbyllura të ngrohjes dhe të ujit ftohës. Seria e madhe e përmasave të enëve të mbyllura mundëson përshtatjen në një numër të madh përdorimesh për të garantuar një presion konstant të sistemit. Impianti ofron një nxjerrje të vazhdueshme të gazit me tre mënyra pune me zgjedhje të lirë dhe falë hyrjeve dixhitale dhe analoge mund të integrohet në mënyrë optimale në një sistem ekzistues të kontrollit elektronik të ndërtesës.

Shërbimet e rekomanduara


Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Vënia e thjeshtë në punë falë mikroprocesorit që mëson vetë dhe ekranit të madh me ngjyra me menu të qarta dhe intuitive
 • Dalje e besueshme dhe e vazhdueshme e gazit me anë të komandimit me mënyra të ndryshme funksionimi
 • Treguesit e parametrave të funksionimit dhe mesazhe gabimesh për siguri të lartë funksionimi
 • Teknologjia e përparuar kujdeset për konsumin e ulët të energjisë, jetëgjatësinë e madhe dhe mirëmbajtjen e thjeshtë
 • Komoditet më i lartë nëpërmjet kontrollit volumetrik dhe rimbushjes automatike gjatë kohës së cikleve të ngrohjes dhe të ftohjes
 • Instalim fleksibël falë moduleve
 • Opsioni i zgjerimit me opsionin e kalimit automatik në funksionim në varësi të ngarkesës ose i kombinuar kur përdorni sisteme të tjera
Përshkrimi i serive

Konstruksioni

Modul pompe i stacionit të ruajtjes së presionit

Përdorimi

 • Sistemet e mbyllura të ngrohjes (sipas EN 12828)
 • Sistemet e ujit të ftohjes (ftohje)

Çelësi tip

Shembull

Pompë Wilo-Sinum M10

Sinum

Pajisje e zgjerimit të presionit për familje

Pompë

Pompë centrifugale Wilo

M

Modul me pompë teke

Të dhënat teknike

 • Presioni maksimal i sistemit: 6, 10 dhe 16 bar.
 • Temperatura e funksionimit: 3°C / 70°C.
 • E përshtatshme për shtimin deri në 50% të antifrizës me bazë glikoli.
 • Në përputhje me direktivën për makineritë 2006/42/EC
Dokumente

Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Wilo-Sinum

Numri i artikullit 2200594
Botim 2021-12
Numri i faqeve 520
Language bg, da, de, en, es, fr, hu, no, pl, ro, ru, sv, tr
PDF (67 MB)

Wilo-Sinum

Numri i artikullit 4255992
Botim 2023-09
Numri i faqeve 44
Language en
PDF (6 MB)
Përzgjedhja e produktit
Number of results: 7
500 … 3300 kW
[7]
2300 … 8400 kW
[7]