Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-Star-ZD | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-Star-ZD

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Pompë dyshe për punimin tek ose paralel
 • E përshtatshme për çdo vend instalimi me bosht horizontal; kuti shpërndarëse në pozicionin e orës 3-6-9-12
 • Qarkullim i brendshëm bajpasi, falë tij mbrojtje nga formimi i baktereve Legionella në agregatin rezervë
 • Siguri e lartë në mënyrën e punës teke falë disponueshmërisë së një agregati rezervë i gatshëm për punë
Përshkrimi i serive
Star-ZD

Konstruksioni

Pompë qarkullimi me rotor të lagur me bashkues të filetuar, shkallë shpejtësie me zgjedhje paraprake për përshtatjen e fuqisë

Përdorimi

Sisteme të qarkullimit të ujit të pijshëm në automatizimin industrial dhe të ndërtesave.

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Mënyrat e punës

 • Ndezja e shkallës së shpejtësisë

Funksionet manuale

 • Rregullim i shkallës së shpejtësisë (3 shkallë shpejtësie)

Tërësia e pajisjeve

 • Valvul drejtimi dyshe në trupin e pompës
 • Është e mundur futja e kabllos në të dyja anët
 • Bajpas i brendshëm
 • Lidhje e shpejtë me kapëse me sustë
 • Motor me rrymë elektrike vetëmbrojtëse

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-Star-ZD 25/6

Star-ZD

Pompë dyshe qarkullimi për ujë të pijshëm

25/

Diametri nominal i lidhjes

6

Lartësia nominale e dërgimit [m] kur Q=0 m³/h

Të dhënat teknike

 • Temperatura e lëngjeve
  • Uji i pijshëm deri 3,21 mmol/l (18 °dH): maks. +65 °C, në punim për kohë të shkurtër (2 h) deri +70 °C
 • Linja ushqyese 1~230 V, 50 Hz
 • Klasa e mbrojtjes IP 44
 • Diametri nominal Rp 1
 • Presioni maks. i funksionimit 10 bar

Materiale

 • Trupi i pompës: Bronz
 • Helika: Plastikë
 • Boshti: Qeramikë
 • Kushineta: Karbon, e ngopur me rrëshirë të fortë

Dorëzim

 • Pompë
 • Guarnicione
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Aksesorë

 • Bashkuesit e filetuar
Dokumente

Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Wilo-Star-Z/-ZD

Numri i artikullit 4236978
Botim 2019-08
Numri i faqeve 184
Language ar, cs, de, el, en, es, fr, it, pl, ru, sv
PDF (5 MB)
Përzgjedhja e produktit
Emërtimi i produktitLidhja e tubitGjatësia e instalimit l0Presioni maksimal i funksionimit PNLinja ushqyesePesha bruto afërisht mNumri për paletëNumri i artikullit
Star-ZD 25/6
G 1½
180 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
6,7 kg
60
4111288