Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Safe WT 5-24 (shkëmbyes nxehtësie) | Wilo
I ngjashëm me figurën

Safe WT 5-24 (shkëmbyes nxehtësie)

Numri i artikullit: 2027422
Të dhënat teknike
Të dhënat teknike
Linja ushqyese 1~230 V, 50 Hz

I sigurt

Të dhënat e produktit
Marka Wilo
Emërtimi i produktit Safe WT 5-24 (shkëmbyes nxehtësie)
Numri i artikullit 2027422
Numri EAN 4016322481010
Ngjyra Tunxh
Sasia minimale e porostijes 1
Disponueshmëria e tregut 2013-09-01
Paketimi
Lloji i paketimit Karton
Tipi i paketimit Paketim për shitje
Numri për paletë 1
Sasia për shtresë 1
Përmasat dhe peshat
Masa e gjatësisë me ambalazhin 188 mm
Gjatësia L 138 mm
Masa e lartëtesisë me ambalazhin 580 mm
Lartësia H 530 mm
Masa e gjerësisë me ambalazhin 214 mm
Gjerësia W 164 mm
Pesha bruto afërisht m 5,7 kg
Pesha neto afërisht m 5,5 kg
Përshkrimi tekstit

Shkëmbyes nxehtësie i ndarjes s sistemit kollonë WS 5-24 Yonos PICO për transferimin e nxehtësisë së prodhuar në qarkun e ngrohjes në dysheme. Përshtatet me njësinë bazë WSG 5-24.

Përbëhet nga

  • Këmishë prej tunxhi (CuZn 36 Pb 2 As), Ø100 mm jashtë,
  • Tub i përdredhur, i brinjëzuar, prej bakri (SF-Cu), Ø22 mm jashtë,
  • Qarkullimi primar (ana e kaldajës) përmes tubit të përdredhur me bulon të filetuar G 1¼" për rrjedhën e përparme dhe G 1½" për rrjedhën e kthimit, si dhe lidhje Rp 1" për bajpasin e valvulës përzierëse me 3 rrugë,
  • Rrethi sekondar (ngrohje nën dysheme) përmes dhomës së këmishës së shkëmbyesit të nxehtësisë me bulon të filetuar G 1¼" ose G 1½" për rrjedhën e përparme dhe për rrjedhën e kthimit,

Të dhënat teknike
Lartësia H 530 mm
Gjatësia L 138 mm
Gjerësia W 164 mm
Pesha 5,5 kg
Modeli Wilo
Nr. i art. 2027422