Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
HiMulti 3 C 1-25 | Wilo
I ngjashëm me figurën

HiMulti 3 C 1-25

Numri i artikullit: 2543605
Të dhënat teknike
Të dhëna hidraulike
Presioni maksimal i funksionimit PN 8 bar
Dalja e presionit G 1
Temperatura min. e lëngjeve Tmin 0 °C
Temperatura maks. e lëngjeve Tmax 40 °C
Temperatura min. e mjedisit Tmin -15 °C
Temperatura maks. e mjedisit Tmax 40 °C
Të dhënat e motorit
Linja ushqyese 1~230 V, 50 Hz
Fuqia nominale e motorit P2 0,5 kW
Rryma nominale IN 3,2 A
Shpejtësia e dhënë n 2900 1/min
Klasa e izolimit F
Klasa e mbrojtjes X4
Materiale
Boshti Çelik inoks
Bllokuesi mekanik BVPFF
Materiali i guarnicionit EPDM
Materiali i dhomës së shkallëve PPE/PS-GF30
Përmasa e instalimit
Lidhja e tubit në pjesën thithëse G 1
Lidhja e tubit në anën e presionit G 1

HiMulti 3 C 1-25

Të dhënat e produktit
Marka Wilo
Emërtimi i produktit HiMulti 3 C 1-25
Numri i artikullit 2543605
Numri EAN 4048482503714
Ngjyra jeshile/argjend
Sasia minimale e porostijes 1
Disponueshmëria e tregut 2016-03-01
Paketimi
Lloji i paketimit Karton
Tipi i paketimit Paketim për shitje
Numri për paletë 12
Sasia për shtresë 6
Përmasat dhe peshat
Masa e gjatësisë me ambalazhin 480 mm
Gjatësia L 421 mm
Masa e lartëtesisë me ambalazhin 500 mm
Lartësia H 370 mm
Masa e gjerësisë me ambalazhin 300 mm
Gjerësia W 210 mm
Pesha bruto afërisht m 12,9 kg
Pesha neto afërisht m 10,7 kg
Përshkrimi tekstit

Pompë centrifugale horizontale, me shumë helika, në lloj konstruksioni me rotor të thatë, jo vetëthithëse, me motor të lidhur direkt me flanxhë dhe komandim automatik të pompës HiControl 1. Izolimi në daljen e boshteve bëhet me bllokues mekanik që nuk ka nevojë për mirëmbajtje.

Për pompimin dhe rritjen e presionit të ujit të pijshëm ose ujit pak të ndotur në sektorin e banimit dhe të bujqësisë dhe në sektorë të tjerë.

Furnizimi me ujë nga puset, cisternat për vaditje, vaditje me spërkatje, rritje të presionit etj.

Motor njëfazor, dypolësh, me udhëzues kablloje, kondensator në kutinë e lidhjeve, rele mbrojtëse të motorit me rindezje automatike, pajisje mbrojtëse nga ulja e nivelit të ujit.

Dorëzimi

 • Pompë
 • Komandim pompe HiControl 1
 • Dy fasheta plastike me guarnicione për lidhjen manuale në tubin hyrës
 • Një lidhje e shpejtë elektrike
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
Materiale
Boshti Çelik inoks
Bllokuesi mekanik BVPFF
Materiali i guarnicionit EPDM
Materiali i dhomës së shkallëve PPE/PS-GF30
Të dhënat e funksionimit
Temperatura min. e lëngjeve Tmin 0 °C
Temperatura maks. e lëngjeve Tmax 40 °C
Presioni maksimal i funksionimit p 8,0 bar
Dalja e presionit G 1
Temperatura maks. e mjedisit Tmax 40 °C
Të dhënat e motorit
Linja ushqyese 1~230 V, 50 Hz
Toleranca e tensionit +10/-15 %
Fuqia nominale e motorit P2 0,5 kW
Rryma nominale IN 3,2 A
Shpejtësia e dhënë n 2900 1/min
Klasa e izolimit F
Klasa e mbrojtjes X4
Përmasa e instalimit
Lidhja e tubit në pjesën thithëse G 1
Lidhja e tubit në anën e presionit G 1
Informacione për bërjen e porosisë
Pesha neto afërisht m 10,7 kg
Marka Wilo
Emërtimi i produktit HiMulti 3 C 1-25
Numri i artikullit 2543605
Dokumente

Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Wilo-HiControl1

Numri i artikullit 4196363
Botim 2019-02
Numri i faqeve 92
Language de, el, en, fr, it, nl, ru, tr
PDF (2 MB)

Wilo-HiMulti 3

Numri i artikullit 4192793
Botim 2021-03
Numri i faqeve 100
Language de, el, en, es, fr, it, nl, pl, pt, ro, ru, sv, tr, uk
PDF (7 MB)
Aksesor

Rubinetat (2)

Zorrë, lidhjet e zorrës (7)

Filtër thithjeje (4)

Rubinetat/aksesorët (1)

Montim në mur/Ndërtimi i bazamentit (1)

Komandimi i pompave/aksesorë (2)

Kontrolli i nivelit (13)

Services

Bashkëpunimi i partneritetit me instaluesit dhe montuesit e impianteve është një traditë e gjatë te Wilo. Një pjesë e rëndësishme e filozofisë sonë të partneritetit është shërbimi për klientin pas shitjes i Wilo. Së bashku ne zhvillojmë një koncept shërbimi që përshtatet me kërkesat tuaja individuale – dhe me ekspertizën tonë dhe këshillimin personal ne kujdesemi që sistemet tuaja të punojnë me efikasitet energjetik, me siguri funksionimi dhe me kosto sa më të volitshme që të jetë e mundur. Për këtë qëllim, teknikët tanë kompetentë të Wilo-Service ju mbështesin në mënyrë të shpejtë, të besueshme dhe të përpiktë në afate.

Mëso më shumë

Shërbimet e rekomanduara

Asistenti direkt i Wilo
Shërbimi Wilo-Live Assistant
    
2216415

Wilo-Live Assistant ndodhet në dispozicionin tuaj gjatë shërbimit të pompës si këshillues teknik. Me Wilo-Live Assistant ju i mbështetni këshilluesit tanë të specializuar në sferën e kaldajave ose impianteve me anë të transmetimit video – direkt dhe në kohë reale. Ju tregoni me smartfonin tuaj konfigurimin e instalimit, ndërkohë që eksperti i Wilo ndjek çdo gjë në ekran. Ju mund të shihni si komponentët, ashtu edhe detajet e tjera dhe kështu ju përcaktoni se ku krijohet gabimi ose defekti. Ne parandalojmë kohët e defektit dhe kujdesemi për sigurinë e funksionimit të pompave dhe sistemeve tuaja!

Wilo-Live Assistant përfshin:

 • Mbështetje live interaktive përmes video-bisedës
 • Kontakt të drejtpërdrejtë me një ekspert
 • Zgjidhje në kohën e duhur, për të garantuar një siguri funksionimi maksimale për pompat dhe sistemet tuaja

Shërbime të tjera

Paketat e shërbimit
Paketa e shërbimit L për FWJ/HiMulti 3-5
    
2219704

Wilo-Service ofron paketa të paracaktuara shërbimi në tre madhësi, për të lehtësuar kombinimin e shërbimeve të veçanta.

Paketa L e Wilo-Service përfshin:

 • Kontrolli i instalimit
 • Mbështetje për projektin
 • Vënia në punë
 • Mirëmbajtje
 • Energy Solutions
 • WiloCare Premium
 • Wilo-Live Assistant

Shërbimet opsionale shtesë:

 • Optimizim i impianteve
 • Riparimi
 • Garanci e zgjatur
Paketa e shërbimit M për FWJ/HiMulti 3-5
    
2219675

Wilo-Service ofron paketa të paracaktuara shërbimi në tre madhësi, për të lehtësuar kombinimin e shërbimeve të veçanta.

Paketa M e Wilo-Service përfshin:

 • Kontrolli i instalimit
 • Mbështetje për projektin
 • Vënia në punë
 • Mirëmbajtje
 • WiloCare Comfort
 • Wilo-Live Assistant

Shërbimet opsionale shtesë:

 • Optimizim i impianteve
 • Energy Solutions
 • Riparimi
 • Garanci e zgjatur
Paketa e shërbimit S për FWJ/HiMulti 3-5
    
2219646

Wilo-Service ofron paketa të paracaktuara shërbimi në tre madhësi, për të lehtësuar kombinimin e shërbimeve të veçanta.

Paketa S e Wilo-Service përfshin:

 • Kontrolli i instalimit
 • Vënia në punë
 • Mirëmbajtje
 • WiloCare Basic
 • Wilo-Live Assistant

Shërbimet opsionale shtesë:

 • Optimizim i impianteve
 • Energy Solutions
 • Mbështetje për projektin
 • Riparimi
 • Garanci e zgjatur
Mbështetje për projektin
Mbështetje për projektin për FWJ / HiMulti 3-5
    
2219328

Wilo ju mbështet gjatë fazës së projektimit, për të garantuar cilësinë dhe kosto-efektivitetin. Shërbimi ynë profesional dhe i kualifikuar Wilo-Service ju mbështet me rekomandime dhe këshillim teknik gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit.

Mbështetja për projektin përfshin shërbimet e mëposhtme:

 • Vizita të rregullta në terren, për të siguruar cilësinë e informacioneve dhe të këshillimit
 • Këshillim teknik, i disponueshëm në terren
 • Raport për statusin me rekomandimet pas vizitës
 • Mbështetje e gjithanshme në projektim nëpërmjet ekspertëve të Wilo
Instalim
Instalimi i FWJ / HiMulti 3-5
    
2219363

Wilo-Service ofron instalimin e pompave ose të sistemeve tona të pompimit. Ne ofrojmë një proces të plotë nga fillimi deri në fund, duke filluar nga mbledhja e informacioneve në terren deri në instalimin e produktit tonë në të gjithë fabrikën. Konfigurimi optimal i instalimit dhe bashkëveprimi i faktorëve të veçantë përbëjnë gurin themelor për një siguri funksionimi afatgjatë.

Instalimi përfshin:

 • Inspektimi profesional
 • Vënie në dispozicion e komponentëve/materialeve nga Wilo dhe palë të treta
 • Instalimi i tubacioneve dhe sistemit elektronik
 • Funksione prove
Vënia në punë
Vënia në punë në FWJ / HiMulti 3-5
    
2219394

Për një funksionim optimal të pompës(ave)/impiantit(eve) këshillohet që vënia në punë të realizohet nga vetë nga shërbimi për klientët i Wilo. Në këtë mënyrë garantohet një rregullim optimal dhe një funksionim efikas i sistemit. Vënia në punë përfshin pikat e mëposhtme:

 • Vënia në punë e impiantit(eve) sipas listës së kontrollit
 • Parametrizimi dhe konfigurimi i panelit të komandimit
 • Kontroll dhe përshtatje e presionit fillestar të enëve nën presion (duke përfshirë mbushjen deri në 80 litra)
 • Kontrolli i funksionit të sistemeve të montuara
 • Manuali i përdorimit i orientuar në praktikë
 • Protokoll Wilo për vënien në punë

Çmimi për vënien në punë vlen vetëm për impiante, të cilët janë instaluar në përputhje me manualin e instalimit dhe të përdorimit, si dhe në përputhje me standardet aktuale të teknologjisë. Nuk do të ketë kosto për materialet që mund të nevojiten eventualisht.

Mirëmbajtje
Mirëmbajtja BASIC për FWJ/HiMulti 3-5
    
2219534

Për të garantuar sigurinë e funksionimit të pompave/sistemeve, këshillohet që të kryeni inspektime dhe punime të mirëmbajtjes të rregullta në përputhje me DIN nga shërbimi për klientët i servisit Wilo. Detyrat zbatohen në përputhje me DIN 31051 / DIN EN 13306. Detyrat përfshijnë pikat e mëposhtme:

 • Kontrolli vizual i pompave/sistemeve
 • Kontrolli mekanik
 • Kontrolli elektrik
 • Kontroll i enëve nën presion, të cilat ndodhen në dispozicion
 • Kontroll dhe përshtatje e mundshme e parametrave të sistemit
 • Krijimi i një protokolli mirëmbajtje
 • Projektimi dhe organizimi kryhen nga Wilo. Oferta të tjera individuale për mirëmbajtjen janë të mundura nëse kërkohen
Mirëmbajtja COMFORT për FWJ/HiMulti 3-5
    
2219496

Për të garantuar sigurinë e funksionimit të pompave/sistemeve, këshillohet që të kryeni inspektime dhe punime të mirëmbajtjes të rregullta në përputhje me DIN nga shërbimi për klientët i servisit Wilo. Detyrat zbatohen në përputhje me DIN 31051 / DIN EN 13306. Detyrat përfshijnë pikat e mëposhtme:

 • Kontrolli vizual i pompave/sistemeve
 • Kontrolli mekanik
 • Kontrolli elektrik
 • Kontrolli ose mbushja e mundshme e enëve nën presion që ndodhen në dispozicion
 • Kontrolli dhe, nëse kërkohet, përshtatja e parametrave të sistemit
 • Krijimi i një protokolli mirëmbajtje
 • Materialet e konsumit përfshihen në çmimin e kontratës
 • Nuk ka shpenzime pune dhe udhëtimi për misionet ndërmjet intervaleve të mirëmbajtjes (gjatë orarit normal të shërbimit)
 • Projektimi dhe organizimi kryhen nga WILO. Oferta të tjera individuale për mirëmbajtjen janë të mundura nëse kërkohen
Mirëmbajtja PREMIUM për FWJ/HiMulti 3-5
    
2219549

Për të garantuar sigurinë e funksionimit të pompave/sistemeve, këshillohet që të kryeni inspektime dhe punime të mirëmbajtjes të rregullta në përputhje me DIN nga shërbimi për klientët i servisit Wilo. Detyrat zbatohen në përputhje me DIN 31051 / DIN EN 13306. Detyrat përfshijnë pikat e mëposhtme:

 • Kontrolli vizual i pompave/sistemeve
 • Kontrolli mekanik
 • Kontrolli elektrik
 • Kontrolli ose mbushja e mundshme e enëve nën presion që ndodhen në dispozicion
 • Kontrolli i parametrave të sistemit
 • Krijimi i një protokolli mirëmbajtje
 • Materialet e konsumit përfshihen në çmimin e kontratës
 • Nuk ka shpenzime pune dhe udhëtimi për misionet ndërmjet intervaleve të mirëmbajtjes (gjatë dhe jashtë orarit normal të shërbimit)
 • Aktualizimi i softuerit
 • Duke përfshirë pjesët e konsumit
 • Projektimi dhe organizimi kryhen nga WILO. Oferta të tjera individuale për mirëmbajtjen janë të mundura nëse kërkohen
Optimizim i impianteve
Optimizimi i impianteve FWJ / HiMulti 3-5
    
2219258

Wilo-Service ofron një optimizim proaktiv të sistemeve nëpërmjet optimizimit të rregullimeve dhe realizimit të përshtatjeve të vogla, për të garantuar sigurinë e funksionimit. Optimizimi i impianteve përfshin ndër të tjera:

 • Shërbimin e plotë të pompave/impianteve, për të rivendosur rendimentin e plotë
 • Modernizim i sistemeve të vjetra me teknologji ose me funksione të reja, për kursim të shpenzimeve kapitale (plotësim)
Energy Solutions
Energy Solutions FWJ / HiMulti 3-5
    
2219293

Wilo-Service ofron një mbështetje proaktive në projektim, për të përcaktuar kursimet e mundshme të energjisë. Shërbimi ynë krijon një panoramë të pompave ose të sistemeve të instaluara, për t'ju treguar sesi mund zvogëlohet konsumi i energjisë. Ne ofrojmë një këshillim të posaçëm sipas qëllimit dhe analizën, duke përfshirë edhe integrimin e mjeteve dhe mbështetjen e gjithanshme në planifikim, për kalimin në teknologjitë me efiçencë të lartë. Wilo-Energy Solutions përmbajnë shërbimet e mëposhtme:

 • Vlerësim i detajuar i kostove të ciklit të jetëgjatësisë (analiza LCC)
 • Auditim energjetik, përfshirë informacionet për potencialin e kursimit të energjisë
 • Këshillim proaktiv i opsioneve të zëvendësimit
 • Përmirësim i bilancit ekologjik të impiantit tuaj
 • Mbështetje në projektimin për kalimin në pompat Wilo me efektivitet të lartë
Riparimi
Riparimi i FWJ/HiMulti 3-5
    
2219617

Gjatë verifikimit në terren, shërbimi kompetent dhe me përvojë Wilo-Service vendos nëse pompa mund të riparohet në vend apo nëse ajo duhet çuar në ofiçinë për riparim. Wilo vendos gjithashtu në dispozicion edhe pjesë këmbimi ose një pompë zëvendësuese për të rivendosur sigurinë e funksionimit të sistemit.

Riparimi përfshin:

 • Verifikim dhe eliminim të shkaqeve të defekteve nga ekspertët me përvojë të Wilo
 • Propozim jo të detyrueshëm të kostove për riparimet
 • Provë funksionimi elektrik dhe hidraulik, për të siguruar të dhënat e sakta në lidhje me funksionalitetin, cilësinë dhe rendimentin e pompës ose impiantit
 • Veshje mbrojtëse të pjesëve të ndryshme të pompave ose të impiantit për optimizim të koeficientit të efiçencës
 • Përdorim vetëm të pjesëve origjinale të këmbimit
 • Dokumentim të riparimit në raportin e shërbimit