Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
HiPeri 1-5 | Wilo
I ngjashëm me figurën

HiPeri 1-5

Numri i artikullit: 4186198
Të dhënat teknike
Të dhëna hidraulike
Presioni maksimal i funksionimit PN 7 bar
Dalja e presionit Rp 1
Temperatura min. e lëngjeve Tmin 5 °C
Temperatura maks. e lëngjeve Tmax 60 °C
Temperatura min. e mjedisit Tmin 5 °C
Temperatura maks. e mjedisit Tmax 40 °C
Të dhënat e motorit
Linja ushqyese 1~230 V, 50 Hz
Toleranca e tensionit ±10 %
Fuqia e boshtit P2(Q=max.) t. helikës së zgj. * numri i pompave 550 W
Fuqia nominale e motorit P2 0,55 kW
Rryma nominale IN 3,7 A
Shpejtësia e dhënë n 2900 1/min
Klasa e izolimit F
Klasa e mbrojtjes X4
Materiale
Trupi i pompës Gizë e hirtë
Helika Tunxh, CW617N
Boshti Çelik inoks
Bllokuesi mekanik BVPFF
Materiali i guarnicionit NBR
Përmasa e instalimit
Lidhja e tubit në pjesën thithëse Rp 1
Lidhja e tubit në anën e presionit Rp 1
Të dhënat e produktit
Marka Wilo
Emërtimi i produktit HiPeri 1-5
Numri i artikullit 4186198
Numri EAN 4048482385136
Ngjyra Jeshile
Sasia minimale e porostijes 1
Disponueshmëria e tregut 2010-01-01
Paketimi
Lloji i paketimit Karton
Tipi i paketimit Paketim për shitje
Numri për paletë 189
Sasia për shtresë 27
Përmasat dhe peshat
Masa e gjatësisë me ambalazhin 259 mm
Gjatësia L 232 mm
Masa e lartëtesisë me ambalazhin 173 mm
Lartësia H 152 mm
Masa e gjerësisë me ambalazhin 135 mm
Gjerësia W 118 mm
Pesha bruto afërisht m 6,6 kg
Pesha neto afërisht m 6,4 kg
Përshkrimi tekstit

Pompa periferike prej gize, jo vetëthithëse, me helika prej tunxhi dhe konsum të ulët energjie, të pajisura më së mirë për zbatim në shtëpi dhe ndërtesa banimi.

Lartësia e dërgimit dhe karakteristikat e pompimi të këtyre dy pompave të leverdishme janë të projektuara në mënyrë të përkryer për nevojat shtëpiake.

Zbatime

 • Furnizimi me ujë shtëpiak
 • Vaditje
 • Përdorimi i ujit të shiut
Të dhënat e funksionimit
Të dhënat e produktit
Presioni maksimal i funksionimit PN 7 bar
Temperatura min. e lëngjeve Tmin 5 °C
Temperatura maks. e lëngjeve Tmax 60 °C
Temperatura maks. e mjedisit Tmax 40 °C
Të dhënat e motorit
Linja ushqyese 1~230 V, 50 Hz
Toleranca e tensionit ±10 %
Fuqia nominale e motorit P2 0,55 kW
Rryma nominale IN 3,7 A
Shpejtësia e dhënë n 2900 1/min
Klasa e izolimit F
Klasa e mbrojtjes X4
Materiale
Trupi i pompës Gizë e hirtë
Helika Tunxh, CW617N
Boshti Çelik inoks
Bllokuesi mekanik BVPFF
Materiali i guarnicionit NBR
Përmasa e instalimit
Lidhja e tubit në pjesën thithëse Rp 1
Lidhja e tubit në anën e presionit Rp 1
Informacione për bërjen e porosisë
Marka Wilo
Emërtimi i produktit HiPeri 1-5
Pesha neto afërisht m 6,4 kg
Numri i artikullit 4186198
Dokumente

Broshura e certifikimit

Wilo-HiPeri

Numri i artikullit 2224443
Botim 2022-07
Numri i faqeve 16
PDF (6 MB)
Aksesor

Komandimi i pompave/aksesorë (2)

Kit për mbrojtjen e mungesës së ujit për ujësjellës të brendshëm
Kit për mbrojtjen e mungesës së ujit për ujësjellës të brendshëm
Kit mbrojtje për mungesë uji WMS G 1¼
    

Kiti identifikon mungesën e ujit nëpërmjet matjes së presionit është i përshtatshëm për rritjen e presionit dhe mbajtjen e presionit të ujit jo të pijshëm. Kiti zbatohet ekskluzivisht në produkte njëfazore.

Për pompat horizontale bëhet lidhje për 1" ose 1"1/4 me ndihmën e një nipeli reduktor M/M 1"1/4-1". Te pompat vertikale, lidhja është e mundur në formën ovale 1" 1/4 me ndihmën e një kundrafllanxhe ovale me guarnicion rrethor.

Presioni i fikjes dhe ndezjes për një funksionim dhe diapazon presioni sipas nevojës të pompës rregullohet në çelësin e anasjelltë të presionit. Matja e presionit bëhet nëpërmjet një çelësi njëfazor të presionit të ulët. Nëse presioni ulet dhe arrin 0,1 bar, pompa fiket. Pompa niset sërish kur presioni rritet dhe arrin 0,5 bar. Këto vlera presioni për nisjen dhe ndalimin janë vlera të vendosura që në fabrikë dhe ato mund të ndryshohen. Vlerat mund të përcaktohen me ndihmën e manometrit.

Dorëzimi

Kiti dërgohet me pjesët e mëposhtme, të pamontuara:

 • Çelës i presioni të ulët njëfazor
 • Tub bashkues T 1/4" M/F/F
 • Manometër 0 – 6 bar
 • Nipel reduktimi M/M 3/8" – 1/4"
 • Tub bashkues T 1"1/4 – 3/8"– 1"1/4
 • Nipel reduktimi M/M 1"1/4 – 1"
 • Nipel M/M 1"1/4
 • Kundrafllanxhë ovale 1"1/4
 • Guarnicion rrethor
Kit mbrojtje për mungesë uji WMS G2
    

Kiti identifikon mungesën e ujit nëpërmjet matjes së presionit është i përshtatshëm për rritjen e presionit dhe mbajtjen e presionit të ujit jo të pijshëm. Kiti zbatohet ekskluzivisht në produkte njëfazore.

Për pompat horizontale bëhet lidhje për 1"1/2 ose 2" me ndihmën e një nipeli reduktor M/M 2"-1"1/2. Te pompat vertikale, lidhja është e mundur në formën ovale 2" me ndihmën e një kundrafllanxhe ovale me guarnicion rrethor.

Presioni i fikjes dhe ndezjes për një funksionim dhe diapazon presioni sipas nevojës të pompës rregullohet në çelësin e anasjelltë të presionit. Matja e presionit bëhet nëpërmjet një çelësi njëfazor të presionit të ulët. Nëse presioni ulet dhe arrin 0,1 bar, pompa fiket. Pompa niset sërish kur presioni rritet dhe arrin 0,5 bar. Këto vlera presioni për nisjen dhe ndalimin janë vlera të vendosura që në fabrikë dhe ato mund të ndryshohen. Vlerat mund të përcaktohen me ndihmën e manometrit.

Dorëzimi

 • Çelës i presioni të ulët njëfazor
 • Tub bashkues T 1/4" M/F/F
 • Manometër 0 – 6 bar
 • Nipel reduktimi M/M 1/2" – 1/4"
 • Tubbashkues T 2"– 1/2" – 2"
 • Nipel reduktimi M/M 2" – 1"1/2
 • Nipel M/M 2"
 • Kundrafllanxhë ovale 2"
 • Guarnicion rrethor
Services

Bashkëpunimi i partneritetit me instaluesit dhe montuesit e impianteve është një traditë e gjatë te Wilo. Një pjesë e rëndësishme e filozofisë sonë të partneritetit është shërbimi për klientin pas shitjes i Wilo. Së bashku ne zhvillojmë një koncept shërbimi që përshtatet me kërkesat tuaja individuale – dhe me ekspertizën tonë dhe këshillimin personal ne kujdesemi që sistemet tuaja të punojnë me efikasitet energjetik, me siguri funksionimi dhe me kosto sa më të volitshme që të jetë e mundur. Për këtë qëllim, teknikët tanë kompetentë të Wilo-Service ju mbështesin në mënyrë të shpejtë, të besueshme dhe të përpiktë në afate.

Mëso më shumë

Shërbimet e rekomanduara

Mirëmbajtje
Mirëmbajtja BASIC e impiantit të rritjes së presionit me 1-2 pompa
    
2160453

Për sigurimin dhe garantimin e sigurisë së funksionimit të pompave/impianteve, sugjerojmë që të bëhet një inspektim dhe mirëmbajtje konform DIN-së nga Shërbimi për Klientët i WILO SE. Punimet kryhen sipas DIN 31051/DIN EN 13306. Në punime përfshihen pikat e mëposhtme:

 • Kontrolli pamor i pompave/impianteve
 • Kontroll mekanik
 • Kontroll elektrik
 • Kontrolli i enëve ekzistuese të zgjerimit me membranë
 • Verifikimi dhe përshtatja e parametrave të impianteve
 • Mbajtja e procesverbalit të mirëmbajtjes

Programimi i datave dhe organizimi i mirëmbajtjes së parë (servisi i parë i mirëmbajtjes) kryhen nga WILO SE. Oferta të tjera individuale të mirëmbajtjes janë të mundshme pasi të jetë kryer mirëmbajtja e parë.

Mirëmbajtja COMFORT për impiantin e rritjes së presionit me 1-2 pompa
    
2160468

Për sigurimin dhe garantimin e sigurisë së funksionimit të pompave/impianteve, sugjerojmë që të bëhet një inspektim dhe mirëmbajtje konform DIN-së nga Shërbimi për Klientët i WILO SE. Punimet kryhen sipas DIN 31051/DIN EN 13306. Në punime përfshihen pikat e mëposhtme:

 • Kontrolli pamor i pompave/impianteve
 • Kontroll mekanik
 • Kontroll elektrik
 • Kontrolli dhe, nëse nevojitet, mbushja e enëve ekzistuese të zgjerimit me membranë
 • Verifikimi dhe përshtatja e parametrave të impianteve
 • Mbajtja e procesverbalit të mirëmbajtjes
 • Materialet e konsumit përfshihen në çmim
 • Riparimet e vogla të mirëmbajtjes përfshihen në çmim
 • Nuk përfshihen kostot e pagës dhe të udhëtimit gjatë ndërhyrjeve midis intervaleve të mirëmbajtjes (gjatë orarit normal të shërbimit)

Programimi i datave dhe organizimi i mirëmbajtjes së parë (servisi i parë i mirëmbajtjes) kryhen nga WILO SE. Oferta të tjera individuale të mirëmbajtjes janë të mundshme pasi të jetë kryer mirëmbajtja e parë. Çmimi i përcaktuar i referohet mirëmbajtjes fillestare të ofruar.

-NETO-

Mirëmbajtja PREMIUM për impiantin e rritjes së presionit me 1-2 pompa
    
2160483

Për sigurimin dhe garantimin e sigurisë së funksionimit të pompave/impianteve, sugjerojmë që të bëhet një inspektim dhe mirëmbajtje konform DIN-së nga Shërbimi për Klientët i WILO SE. Punimet kryhen sipas DIN 31051/DIN EN 13306. Në punime përfshihen pikat e mëposhtme:

 • Kontrolli pamor i pompave/impianteve
 • Kontroll mekanik
 • Kontroll elektrik
 • Kontrolli dhe, nëse nevojitet, mbushja e enëve ekzistuese të zgjerimit me membranë
 • Verifikimi i parametrave të impianteve
 • Mbajtja e procesverbalit të mirëmbajtjes
 • Çmimi i kontratës nuk përfshin materialet e konsumit
 • Kostot e pagës dhe të udhëtimit gjatë ndërhyrjeve midis intervaleve të mirëmbajtjes (gjatë dhe jashtë orarit normal të shërbimit) nuk përfshihen
 • Përditësime softuer
 • Pjesët e amortizuara, të përfshira

Programimi i datave dhe organizimi kryhen nga WILO SE. Oferta të tjera individuale për mirëmbajtje disponohen me kërkesë.

Vënia në punë
Vënia në punë e impiantit të rritjes së presionit me 1-2 pompa
    
2216414

Për funksionimin pa probleme të pompës (pompave) /impiantit (impianteve), sugjerojmë që vënia në punë të bëhet nga Shërbimi për Klientët i WILO SE. Në këtë mënyrë garantohet rregullimi optimal dhe një funksionim i leverdishëm i impiantit. Vënia në punë përfshin pikat e mëposhtme:

 • Vënia në punë e impiantit (impianteve) sipas listës së kontrollit
 • Vendosje e parametrave dhe rregullimi i panelit të komandimit
 • Kontrolli dhe përshtatje e presionit fillestar të enëve të zgjerimit me membranë (mbushja deri në dhe përfshirë 80 litra)
 • Kontrolli i funksionimit të impiantit të montuar (impianteve të montuara)
 • Instruksione të orientuara nga praktika për përdorimin
 • Protokoll Wilo për vënien në punë

Çmimi për vënien në punë zbatohet për impiantin (impiantet) që e instaluar në përputhje me manualin e mënyrës së punës dhe stadit të teknikës. Në të nuk përfshihen kosto për materiale që mund të nevojiten.

-NETO-

Shërbime të tjera

Paketat e shërbimit
Paketa e shërbimit L për impiantin e rritjes së presionit me 1-2 pompa
    
2216420

Wilo-Service ofron paketa të paracaktuara shërbimi në tre madhësi, për të lehtësuar kombinimin e shërbimeve të veçanta.

Paketa L e Wilo-Service përfshin:

 • Kontrolli i instalimit
 • Mbështetje për projektin
 • Vënia në punë
 • Mirëmbajtje
 • Energy Solutions
 • WiloCare Premium
 • Wilo-Live Assistant

Shërbimet opsionale shtesë:

 • Optimizim i impianteve
 • Riparimi
 • Garanci e zgjatur
Paketa e shërbimit M për impiantin e rritjes së presionit me 1-2 pompa
    
2216419

Wilo-Service ofron paketa të paracaktuara shërbimi në tre madhësi, për të lehtësuar kombinimin e shërbimeve të veçanta.

Paketa M e Wilo-Service përfshin:

 • Kontrolli i instalimit
 • Mbështetje për projektin
 • Vënia në punë
 • Mirëmbajtje
 • WiloCare Comfort
 • Wilo-Live Assistant

Shërbimet opsionale shtesë:

 • Optimizim i impianteve
 • Energy Solutions
 • Riparimi
 • Garanci e zgjatur
Paketa e shërbimit S për impiantin e rritjes së presionit me 1-2 pompa
    
2216418

Wilo-Service ofron paketa të paracaktuara shërbimi në tre madhësi, për të lehtësuar kombinimin e shërbimeve të veçanta.

Paketa S e Wilo-Service përfshin:

 • Kontrolli i instalimit
 • Vënia në punë
 • Mirëmbajtje
 • WiloCare Basic
 • Wilo-Live Assistant

Shërbimet opsionale shtesë:

 • Optimizim i impianteve
 • Energy Solutions
 • Mbështetje për projektin
 • Riparimi
 • Garanci e zgjatur
Asistenti direkt i Wilo
Shërbimi Wilo-Live Assistant
    
2216415

Wilo-Live Assistant ndodhet në dispozicionin tuaj gjatë shërbimit të pompës si këshillues teknik. Me Wilo-Live Assistant ju i mbështetni këshilluesit tanë të specializuar në sferën e kaldajave ose impianteve me anë të transmetimit video – direkt dhe në kohë reale. Ju tregoni me smartfonin tuaj konfigurimin e instalimit, ndërkohë që eksperti i Wilo ndjek çdo gjë në ekran. Ju mund të shihni si komponentët, ashtu edhe detajet e tjera dhe kështu ju përcaktoni se ku krijohet gabimi ose defekti. Ne parandalojmë kohët e defektit dhe kujdesemi për sigurinë e funksionimit të pompave dhe sistemeve tuaja!

Wilo-Live Assistant përfshin:

 • Mbështetje live interaktive përmes video-bisedës
 • Kontakt të drejtpërdrejtë me një ekspert
 • Zgjidhje në kohën e duhur, për të garantuar një siguri funksionimi maksimale për pompat dhe sistemet tuaja
Garanci e zgjatur
Garanci e zgjatur Impianti i rritjes së presionit me 1-2 pompa
    
2216416

Në kombinim me një pompë të re ose me një sistem të ri, Wilo ofron një garanci të zgjeruar deri në pesë vjet në rastin e vënies në punë dhe mirëmbajtjen nga shërbimi i Wilo.

Garancia e zgjeruar përfshin:

 • Mbrojte e plotë dhe siguri e parashikueshme e shpenzimeve
 • Punime të rregullta mirëmbajtje nga shërbimi i Wilo
Mbështetje për projektin
Mbështetje për projektin e impiantit të rritjes së presionit me 1-2 pompa
    
2216412

Wilo ju mbështet gjatë fazës së projektimit, për të garantuar cilësinë dhe kosto-efektivitetin. Shërbimi ynë profesional dhe i kualifikuar Wilo-Service ju mbështet me rekomandime dhe këshillim teknik gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit.

Mbështetja për projektin përfshin shërbimet e mëposhtme:

 • Vizita të rregullta në terren, për të siguruar cilësinë e informacioneve dhe të këshillimit
 • Këshillim teknik, i disponueshëm në terren
 • Raport për statusin me rekomandimet pas vizitës
 • Mbështetje e gjithanshme në projektim nëpërmjet ekspertëve të Wilo
Instalim
Instalimi i impiantit të rritjes së presionit me 1-2 pompa
    
2216413

Wilo-Service ofron instalimin e pompave ose të sistemeve tona të pompimit. Ne ofrojmë një proces të plotë nga fillimi deri në fund, duke filluar nga mbledhja e informacioneve në terren deri në instalimin e produktit tonë në të gjithë fabrikën. Konfigurimi optimal i instalimit dhe bashkëveprimi i faktorëve të veçantë përbëjnë gurin themelor për një siguri funksionimi afatgjatë.

Instalimi përfshin:

 • Inspektimi profesional
 • Vënie në dispozicion e komponentëve/materialeve nga Wilo dhe palë të treta
 • Instalimi i tubacioneve dhe sistemit elektronik
 • Funksione prove
Optimizim i impianteve
Optimizim i impianteve të rritjes së presionit me 1-2 pompa
    
2216410

Wilo-Service ofron një optimizim proaktiv të sistemeve nëpërmjet optimizimit të rregullimeve dhe realizimit të përshtatjeve të vogla, për të garantuar sigurinë e funksionimit. Optimizimi i impianteve përfshin ndër të tjera:

 • Shërbimin e plotë të pompave/impianteve, për të rivendosur rendimentin e plotë
 • Modernizim i sistemeve të vjetra me teknologji ose me funksione të reja, për kursim të shpenzimeve kapitale (plotësim)
Energy Solutions
Energy Solutions për impiantin e rritjes së presionit me 1-2 pompa
    
2216411

Wilo-Service ofron një mbështetje proaktive në projektim, për të përcaktuar kursimet e mundshme të energjisë. Shërbimi ynë krijon një panoramë të pompave ose të sistemeve të instaluara, për t'ju treguar sesi mund zvogëlohet konsumi i energjisë. Ne ofrojmë një këshillim të posaçëm sipas qëllimit dhe analizën, duke përfshirë edhe integrimin e mjeteve dhe mbështetjen e gjithanshme në planifikim, për kalimin në teknologjitë me efiçencë të lartë. Wilo-Energy Solutions përmbajnë shërbimet e mëposhtme:

 • Vlerësim i detajuar i kostove të ciklit të jetëgjatësisë (analiza LCC)
 • Auditim energjetik, përfshirë informacionet për potencialin e kursimit të energjisë
 • Këshillim proaktiv i opsioneve të zëvendësimit
 • Përmirësim i bilancit ekologjik të impiantit tuaj
 • Mbështetje në projektimin për kalimin në pompat Wilo me efektivitet të lartë
Riparimi
Riparimi i impiantit të rritjes së presionit me 1-2 pompa
    
2216417

Gjatë verifikimit në terren, shërbimi kompetent dhe me përvojë Wilo-Service vendos nëse pompa mund të riparohet në vend apo nëse ajo duhet çuar në ofiçinë për riparim. Wilo vendos gjithashtu në dispozicion edhe pjesë këmbimi ose një pompë zëvendësuese për të rivendosur sigurinë e funksionimit të sistemit.

Riparimi përfshin:

 • Verifikim dhe eliminim të shkaqeve të defekteve nga ekspertët me përvojë të Wilo
 • Propozim jo të detyrueshëm të kostove për riparimet
 • Provë funksionimi elektrik dhe hidraulik, për të siguruar të dhënat e sakta në lidhje me funksionalitetin, cilësinë dhe rendimentin e pompës ose impiantit
 • Veshje mbrojtëse të pjesëve të ndryshme të pompave ose të impiantit për optimizim të koeficientit të efiçencës
 • Përdorim vetëm të pjesëve origjinale të këmbimit
 • Dokumentim të riparimit në raportin e shërbimit