Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-HiPeri | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-HiPeri

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Ngarkim-shkarkim i lehtë falë peshës së vogël, perfekt për punën e përhershme
 • Helikë tunxhi për lëngjet deri 60 °C dhe temperatura të mjedisit deri 40 °C
 • Efikase falë konsumit të vogël të energjisë në rastin e lartësisë maksimale të dërgimit dhe vëllimit të rrjedhjes maksimal
 • Lartësia e thithjes deri 7 m
 • Mund të zgjerohet me komandim elektronik të pompës Wilo-HiControl 1

Shërbimet e rekomanduara

Përshkrimi i serive
HiPeri

Konstruksioni

Pompë periferike jo vetëthithëse

Përdorimi

 • Furnizim me ujë/rritës presioni
 • Heqja e ujit të patrajtuar
 • Spërkatje në formë shiu dhe spërkatje
 • Përdorimi i ujit të shiut

Çelësi tip

Shembull

HiPeri 1-4

HiPeri

Pompë periferike

1

Niveli i ngritjes

4

Lartësia maks. e dërgimit (40 m)

Të dhënat teknike

 • Temperatura maks. e lëngjeve: 60 °C
 • Temperatura e mjedisit: 40 °C
 • Presioni maks. i funksionimit: 6,5 bar
 • Punë e përhershme ose e përkhohshme
 • Numri maks. i nisjeve për orë: 20
 • Lartësia e thithjes: deri 8 m
 • Klasa e izolimit: 155 (F)
 • Klasa e mbrojtjes: IPX4
 • Niveli i presionit akustik: LpA < 70dBA

Materiale

 • Trupi i pompës është prej gize të hirtë EN-GJL 200
 • Lanternat/kushinetat e motorit prej alumini në rakorde tunxhi
 • Helika prej tunxhi CW617N
 • Boshti prej inoksi 1.4305
 • Guarnicionet rrethore nitril (NBR)
 • Bllokuesi mekanik karbon/qeramikë/NBR

Dorëzim

 • Pompë
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Aksesorë

 • Wilo-Fluidcontrol FC
 • Wilo-Fluidcontrol EK (me kabllon e rrymës për linjën ushqyese dhe kabllo lidhjeje midis komandimit të pompës dhe pompës)
Dokumente

Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Wilo-HiPeri 1-4/5

Numri i artikullit 4188446
Botim 1704
Numri i faqeve 36
Language en
PDF (3 MB)

Broshura e certifikimit

Wilo-HiPeri

Numri i artikullit 2224443
Botim 2022-07
Numri i faqeve 16
Language gjuhë neutrale
PDF (6 MB)
Përzgjedhja e produktit
Emërtimi i produktitNumri i artikullit
HiPeri 1-4
4186197
HiPeri 1-5
4186198