Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-Isar BOOST5 | Wilo

Wilo-Isar BOOST5

Zgjidhja jonë për presionin optimal të ujit. Në çdo kohë dhe kudo.

Avantazhet tuaja
Wilo-Isar BOOST5

Zgjidhja jonë për presionin optimal të ujit. Në çdo kohë dhe kudo.

Wilo-Isar BOOST5 është e përdorshme në mënyrë universale për furnizimin me ujë të shtëpisë dhe ofron në çdo kohë një presion uji konstant në të gjitha pikat e marrjes. Falë sistemit hidraulik efikas dhe mbulesave mbrojtëse kundër zhurmave, impianti punon i qetë dhe me pak zhurmë. Për shkak të konstruksionit modern dhe kompakt, ai integrohet në mënyrë të përkryer në mjedisin e banesës. Falë sistemit hidraulik me efektivitet dhe gatishmërisë sipas kërkesave, impianti është gjithashtu efikas në kursimin e energjisë dhe kostove. Wilo-Isar BOOST5 ofron edhe më shumë komoditet për përdoruesin: Instalohet pa probleme dhe është e gatshme për përdorim. Nëpërmjet ekranit LED dhe butonave të shtypjes mund të përdoret shumë thjeshtë. Funksionet e shumta mbrojtëse kujdesen për një përdorim të sigurt. Njësia e pompës e prodhuar me plastikë të cilësisë së lartë ofron një jetëgjatësi të madhe.

Shërbimet e rekomanduara


Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Instalim i thjeshtë falë versionit gati për t'u futur në prizë
 • Integrim perfekt në mjedisin e klientit falë konstruksionin modern dhe kompakt
 • Operim i lehtë për përdoruesin falë ekranit LCD dhe butonave me shtypje
 • Funksionim me më pak zhurmë në sajë të mbulesave mbrojtëse kundër zhurmës
 • Ndryshues frekuence i integruar për rregullim konstant të presionit në mënyrë komode dhe për nisje të ngadaltë
 • Konsum i ulët energjie falë ushqimit sipas kërkesave
 • Operim i sigurt falë funksioneve gjithëpërfshirëse dhe të integruara
Përshkrimi i serive
Wilo-Isar BOOST5

Konstruksioni

Impiante për rritjen e presionit, me disa helika, vetëthithëse Plug & Pump për shtëpi banimi

Përdorimi

 • Furnizimi me ujë
 • Vaditje
 • Përdorim i ujit të shiut
 • Marrje e ujit të papërpunuar

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

 • Direkt në motorin me flanxhë
 • Rele mbrojtëse termike e motorit
 • Shpejtësi e ndryshueshme, e integruar
 • Funksione të integruara mbrojtëse (kundër punimit në të thatë, identifikim i mbipresionit dhe mbitemperaturës, tejkalim i rrymës së caktuar, tension mbi dhe nën vlerën e caktuar)

Çelësi tip

Shembull

Wilo-Isar BOOST5-E-3

Isar

Emri i produktit të impiantit të rritjes së presionit

BOOST

Rritës presioni për përdorim shtëpiak

5

Version i sistemit me njësi të integruar të komandimit të pompave

E

Rregulluar elektronikisht

3

Vëllimi nominal i prurjes në m³/h

Të dhënat teknike

 • Linja ushqyese: 1~230 V, 50/60 Hz
 • Temperatura e lejuar e lëngut: 0 °C deri +40 °C
 • Temperatura e lejuar e mjedisit: 0 °C deri +40 °C
 • Presioni maks. i lejuar i punës: 10 bar
 • Thellësia maks. e thithjes: 8 m
 • Klasa e mbrojtjes: IPX4
 • lidhja në anën e thithjes: G 1"
 • lidhja në anën e presionit: G 1"

Dorëzim

 • Pompë
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
 • Set i guarnicioneve rrethore rezervë
 • Veglat e punës për instalimin e thjeshtë
Dokumente

Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Wilo-Isar BOOST5

Numri i artikullit 4251961
Botim 07/2022
Numri i faqeve 52
Language en, es, zh
PDF (4 MB)

Wilo-Isar BOOST5

Numri i artikullit 4251960
Botim 12/2022
Numri i faqeve 24
Language en
PDF (4 MB)

Wilo-Isar BOOST5

Numri i artikullit 4264436
Botim 2023-10
Numri i faqeve 4
Language ar, bg, cs, de, el, en, es, fi, fr, it, nl, pt, ru, tr, uk, zh
PDF (1 MB)

Broshura e certifikimit

Wilo-Isar BOOST5

Numri i artikullit 4251855
Botim 2022-04
Numri i faqeve 20
Language gjuhë neutrale
PDF (10 MB)

Broshura

Wilo-Isar BOOST5

Numri i faqeve 20
Language en
PDF (3 MB)
Përzgjedhja e produktit
Emërtimi i produktitNumri i artikullit
Isar BOOST5-E-3
4243583
Isar BOOST5-E-5
4243584