Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-Jet HWJ | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-Jet HWJ

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Ideal për zbatim në zonën e jashtme (hobi, kopshtari)
 • Inoksi kundër ndryshkut pengon korrozionin edhe në rastin e ndalimeve të punës për një kohë të gjatë
 • Ulje e shpeshtësisë së ndezjes dhe evitim i goditjeve hidraulike nëpërmjet enëve të zgjerimit me membranë me vëllim 20/50 l
 • E lidhur plotësisht nga ana elektrike dhe hidraulike, për t'u instaluar shpejt dhe në mënyrë të sigurt

Shërbimet e rekomanduara

Përshkrimi i serive
Jet-HWJ

Konstruksioni

Impiant vetëthithës i furnizimit me ujë

Përdorimi

 • Furnizimi me ujë
 • Spërkatje në formë shiu
 • Vaditje dhe spërkatje
 • Pompimi i ujit nga puset dhe depozita që qëndrojnë në thellësi

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

 • direkt në motorin me fllanxhë
 • Çelësi i presionit
 • Enë zgjerimi me membranë (membrana e ndërrueshme)
 • Kabllo lidhjeje me spinë
 • rele mbrojtëse termike e motorit

Çelësi tip

Shembull:

HWJ 20 L 202 EM

H

Sistem me pompë me enë zgjerimi me membranë

WJ

Pompat xhet Wilo

20 L

Vëllimi i depozitës

2

Vëllim nominal i rrjedhës Q në m3/h në efektivitet optimal

03

Versioni 03 ka presion më të lartë se versioni 02 (nuk jepen numri helikave)

EM

Rrymë alternative 1~230 V, 50 Hz

Të dhënat teknike

 • Linja ushqyese 1~230 V, 50 Hz
 • Lartësia e thithjes maks. 8 m
 • Presioni i hyrjes maks. 1 bar
 • Presioni i ndezjes 1,5 bar
 • Presioni i fikjes, mund të rregullohet
 • Temperatura e lëngut +5 °C deri +35 °C
 • Presioni i funksionimit maks. 6 bar
 • Klasa e mbrojtjes IP44
 • lidhja në anën e presionit Rp 1
 • lidhja në anën e thithjes G 1

Materiale

 • Trupi i pompës çelik inoks 1.4301
 • Helikë prej inoksi 1.4301
 • Boshti prej inoksi 1.4005
 • Bllokuesi mekanik karbon/qeramikë
 • Dhomat e shkallëve Noryl
 • Difuzori/injektori Noryl
 • Guarnicioni NBR

Dorëzim

 • Pompë
 • Çelësi i presionit
 • Manometër
 • Enë zgjerimi me membranë (20/50 l)
 • Zorrë presioni me këmishë çeliku dhe bashkues të filetuar
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Aksesorë

 • Kit i zorrës së thithjes
 • Galexhanti