Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-RAIN3 | Wilo

Wilo-RAIN3

Shfrytëzimi i ujit të shiut përmes ekranit me prekje.

Avantazhet tuaja
Wilo-RAIN3

Shfrytëzimi i ujit të shiut përmes ekranit me prekje.

Wilo-RAIN3 është një impiant për shfrytëzimin e ujit të shiut sipas standardeve EN 1717 dhe DIN 1989. Kompaktësia e tij dhe mundësitë e shumta të lidhjeve hidraulike mundësojnë një instalim të parë ose zëvendësim të thjeshtë dhe të shpejtë.

Përveç kësaj, ndërfaqja intuitive e përdoruesit e ekranit LCD me prekje në kombinim me funksionet e shumta inteligjente, si p.sh. rutina e vetëmbrojtjes, është shumë komode dhe ofron një besueshmëri të lartë.

Shërbimet e rekomanduara


Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Instalim i thjeshtë falë sistemit të gatshëm për përdorim dhe konstruksionit kompakt me mundësi të ndryshme të lidhjes hidraulike
 • Komoditet i lartë operimi dhe mundësi të thjeshta rregullimi nëpërmjet
 • një kombinimi unik nga operimi me intuitë përmes ekranit me prekje dhe funksionet e shumta
 • Besueshmëri e lartë falë rutinës së integruar të vetëmbrojtjes
 • Siguri higjienike nëpërmjet valvulës së moskthimit dhe rezervuarit të rimbushjes sipas DIN 1989 dhe EN 1717
 • Funksionim më i qetë në instalimin pranë ambienteve të banimit
 • Niveli i lartë i komoditetit të zbatimit falë kontrollit të përditësuar nëpërmjet Wifi për shërbimin Wilo
Përshkrimi i serive
Wilo-RAIN3

Konstruksioni

Impiant i gatshëm për përdorim me pompë teke për përdorimin e ujit të shiut

Përdorimi

Impianti i shfrytëzimit të ujit të shiut është konceptuar për zbatime që nuk kërkojnë furnizim me ujë të pijshëm, si:

 • Depozitë e tualetit
 • Makinat larëse
 • Vaditje e kopshtit

(Ju lutemi verifikoni nëse përdorimi përkon me rregulloret lokale)

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Modul gati për lidhje në konstruksion kompakt, i përbërë nga:

 • Pompë centrifugale vetëthithëse HiMulti 3 P, e montuar mbi një kornizë bazë me zbutës të vibrimeve
 • Rezervuari i rimbushjes 11 l për sahat matës uji, me valvul me galexhant
 • Valvulë me tre rrugë
 • Mbulesë me kapak përpara dhe pas
 • lidhja në anën e presionit, zorrë G 1”
 • lidhja në anën e thithjes, zorrë G 1”
 • Lidhja për sistemin e ujësjellësit komunal për furnizim me ujë G ¾”
 • Linja ushqyese 3 m dhe spinë
 • Sensor niveli 4 ... 20 mA me kabllo 20 m për monitorimin e nivelit të ujit të shiut në depozitën e ujit
 • Tregues presioni 4 … 20 mA
 • Sensor tejmbushjeje i instaluar në rezervuarin e rimbushjes
 • Alarm akustik
 • Disponohet kontakt pa tension për alarmin e jashtëm opsional ose sinjalizim defekti
 • Rele për pompë të zhytur opsionale (pompë për cisternat)
 • Pajisje e komandimit elektronik
 • Ekran LCD me prekje, me ngjyra

Funksionet kryesore:

 • Përdorim i plotë automatik i ujit të shiut
 • Sinjalizime pune dhe defektesh
 • Regjistrim të 10 gabimeve më të fundit
 • Mbrojtje kundër punës pa ujë të pompave
 • Mbështetje me vetëthithje
 • Rezervuari i rimbushjes me rimbushje automatike
 • Ekran tregues i përhershëm për nivelin e mbushjes së cisternës, matje presioni të sistemit në anën e presionit, gjendje pune të panelit komandues

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-RAIN3-25 EM

Wilo

Emri i markës

RAIN

Impiant për përdorimin e ujit të shiut

3

Niveli i produktit

2

Vëllimi nominal i rrjedhës Q në m³/h

5

Numri i helikave

EM

Njëfazor

Të dhënat teknike

 • Linja ushqyese: 1~230 V, 50 Hz.
 • Kablloja e linjës ushqyese: Gjatësia 3 m
 • Klasa e mbrojtjes: IPX4
 • Motor me sondë për mbrojtje termike të motorit të integruar
 • Presioni maks. i funksionimit: 8 bar
 • Presioni i veprimit: 1,5 bar
 • Lartësia maks. e thithjes: 8 m
 • Temperatura maks. e lëngut: +5°C deri +30°C
 • Temperatura e mjedisit: +5°C deri +40°C
 • Rezervuari i rimbushjes - 11 Litra
 • Diametrat nominalë të lidhjes:
  • Bashkues me presion G 1” Dado bashkuese e filetuar
  • Bashkuesit në thithje G 1” Dado bashkuese e filetuar
  • Lidhje për rrjetin komunal të furnizimit me ujë në valvul me galexhant G ¾” (fileto e jashtme)

Materiale

HiMulti 3 P:

 • Trupi i pompës prej polimeri teknologjik
 • Helikat dhe këmisha e helikave Noryl 30% GF
 • Mbulesa e pompës dhe boshti prej inoksi
 • Bllokues mekanik qeramikë/karbon

Konstruksioni

Impiant i furnizimit me ujë shiu me një pompë teke, i gatshëm për përdorim, si modul kompakt për shtëpi për një familje dhe ndërtesa të vogla tregtare.

Impianti përmbush kriteret e DIN 1989 dhe EN 1717.

Të gjitha pjesët në kontakt me lëngun e pompuar janë rezistente ndaj korrozionit.

Dorëzim

 • Impiant i shfrytëzimit të ujit të shiut, gati për lidhje, me material fiksimi
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
 • Sensor për nivelin e mbushjes 4..20 mA
 • Ngjitës "Mbrojeni nga ngrica"
 • Ngjitës "Jo ujë i pijshëm"

Opsione

 • Pompë për cisternat
  • Për kalimin e humbjeve të presionit për shkak të një distance të lartë të thithjes (në varësi të instalimit) mund të vihet në përdorim një pompë me motor të zhytur në ruajtësin e ujit të shiut.
 • Alarmi i jashtëm
 • Sensor për zbulimin e tejmbushjes ose të prapakthimit
Përzgjedhja e produktit
Emërtimi i produktitLinja ushqyeseFuqia nominale e motorit P2Pesha bruto afërisht mNumri i artikullit
RAIN3-24 EM
1~230 V, 50 Hz
0,4 kW
28,5 kg
2551471
RAIN3-25 EM
1~230 V, 50 Hz
0,5 kW
28,9 kg
2551472
RAIN3-45 EM
1~230 V, 50 Hz
0,8 kW
30,9 kg
2551473