Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-Star-Z | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-Star-Z20/1

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Pompa me rrymë alternative me lidhje të shpejtë elektrike
 • Të gjitha pjesët në kontakt me lëngun janë në përputhshmëri me rekomandimet KTW
Përshkrimi i serive
Star-Z

Konstruksioni

Pompë qarkullimi me rotor të lagur me bashkues të filetuar

Përdorimi

Sisteme të qarkullimit të ujit të pijshëm në automatizimin industrial dhe të ndërtesave.

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Mënyrat e punës

 • Ndezja e shkallës së shpejtësisë (vetëm Star-Z...-3)

Funksionet manuale

 • Rregullim i shkallës së shpejtësisë (1 shkallë shpejtësie, 3 shkallë shpejtësie te pompat Star-Z...-3)

Tërësia e pajisjeve

 • Pika e çelësit shtrëngues në trupin e pompës (vetëm Star-Z 25)
 • Është e mundur futja e kabllos në të dyja anët
 • Lidhje e shpejtë me kapëse me sustë
 • Motor me rrymë elektrike vetëmbrojtëse

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-Star-Z 20/1

Star

Pompë standarde

Z

Pompë qarkullimi

20/

Diametri nominal i lidhjes

1

Lartësia nominale e dërgimit [m]

-3

3 shkallë të numrit të rrotullimeve

Të dhënat teknike

 • Numri i rrotullimeve konstante ose te Star-Z...-3 tri shkallë të numrit të rrotullimeve që mund të zgjidhen
 • Temperatura e lëngjeve:
  • Uji i pijshëm deri 3,21 mmol/l (18 °dH): maks. +65 °C, në punim për kohë të shkurtër (2 h) deri +70 °C
 • Linja ushqyese 1~230 V, 50 Hz
 • Klasa e mbrojtjes IP44
 • Diametri nominal Rp ½, Rp 1
 • Presioni maks. i funksionimit 10 bar

Materiale

 • Trupi i pompës: Bronz
 • Helika: Plastikë
 • Boshti: Qeramike oksidi
 • Kushineta: Karbon, e ngopur me rrëshirë të fortë

Dorëzim

 • Pompë
 • Guarnicione
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Aksesorë

 • Bashkuesit e filetuar
 • Pjesë përshtatëse
 • Shtresa termoizoluese për Star-Z 20, 25
 • Rakorde speciale prej tunxhi te pompat me bashkues të filetuar: Bashkues i filetuar i jashtëm/bashkues i brendshëm, i salduar
 • Modal prizë me programim të kohës Wilo-S1R-h për Star-Z 20/1, 25/2 EM (version me rrymë alternative)
 • Panel elektrik me programim të kohës Wilo-SK 601N së bashku me Wilo-SK 602N (si mbrojtje të ndezjes) për Star-Z 25/2 DM (version me rrymë trefazore)
 • Panel elektrik me programim të kohës Wilo-SK 601N për fikje/ndezje në varësi të kohës për Star-Z 20, 25