Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-Star-Z NOVA | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-Star-Z NOVA T (DACH)

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Siguri e lartë higjienike falë teknikës së provuar
 • Efektivitet energjitik i përmirësuar, falë përshtatjes së teknologjisë së motorit me një harxhim të energjisë vetëm 3-6 vat dhe sipas standartit, shtresë termoizoluese
 • Instalim dhe zëvendësim i shpejtë e i thjeshtë i tipeve të zakonshëm të pompave falë motorit të shërbimit fleksibël dhe Wilo-Connector
 • Versioni „T“ ofron siguri të lartë higjienike falë kohëmatësit prizë të integruar, termostatit dhe identifikimit automatik të dizinfektimit termik , si komfort i lartë falë teknologjisë së butonit të gjelbër si dhe udhëzim intuitiv për përdoruesin falë ekranit LC
Përshkrimi i serive
Wilo-Star-Z NOVA (ROW)

Konstruksioni

Pompë qarkullimi me rotor të lagur me bashkues të filetuar dhe motor sinkron me bllokim të fiksuar.

Përdorimi

Sisteme të qarkullimit të ujit të pijshëm në automatizimin industrial dhe të ndërtesave.

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

 • Lidhje e shpejtë elektrike me Wilo-Connector
 • Saraçineskë bllokimi me sferë e integruar në anën e thithjes (Star-Z NOVA A, T)
 • Valvul moskthimi e integruar në anën e presionit (Star-Z NOVA A, T)
 • Motor me rrymë elektrike vetëmbrojtëse
 • Izolim termik standard
 • Funksionet e Star-Z NOVA T:
  • Teknologjia e butonit të gjelbër
  • Ekrani LC për paraqitjen e të dhënave të pompës dhe kodeve të gabimeve
  • Funksioni i ndezjes së programuar për të programuar 3 kohë ndezjeje ose fikjeje
  • Kontrollues temperature për mbajtjen e gjendjes konstante të temperaturës së kthimit në sistemin e qarkullimit të ujët të pijshëm
  • Dezinfektim termik (identifikimi dhe mbështetja e dezinfektimit termik të depozitës së ujit të pijshëm)

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-Star-Z NOVA

Star-Z

Pompë qarkullimi për ujë të pijshëm, me rotor të lagur

NOVA

Emërtimi i llojeve

A

me valvul sferike dhe valvul moskthimi

T

me valvul me sferë, valvul moskthimi, kohëmatës prizë, termostat dhe identifikim të dizinfektimit termik

Të dhënat teknike

 • Temperatura e lëngjeve: Ujë i pijshëm maks. +95 °C
 • Linja ushqyese 1~230 V, 50 Hz
 • Klasa e mbrojtjes IP 42
 • Diametri nominal Rp ½
 • presioni maks. i funksionimit 10 bar

Materiale

 • Trupi i pompës: Tunxh
 • Helika: Plastikë
 • Boshti: Qeramikë
 • Kushineta: Karbon, e ngopur me rrëshirë të fortë

Dorëzim

 • Pompë
 • Izolimi termik
 • Wilo-Connector
 • Guarnicionet (vetëm Star-Z NOVA A, T)
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Opsione

 • Star-Z-NOVA A me valvul sferike dhe valvul moskthimi
 • Star-Z-NOVA T me valvul me sferë, valvul moskthimi, kohëmatës prizë, termostat dhe identifikim të dizinfektimit termik

Aksesorë

 • Bashkuesit e filetuar
 • Pjesë përshtatëse
 • Wilo-Connector me 2 m kabllo lidhjeje dhe spinë Schuko
 • Spinë këndore me 2 m kabllo të lidhjes
Dokumente

Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Wilo-Star-Z NOVA

Numri i artikullit 4245741
Botim 2021-02
Numri i faqeve 229
Language cs, da, el, en, es, fi, fr, hu, it, lt, lv, nl, pl, ru, sk, sv, tr, uk
PDF (18 MB)

Wilo-Star-Z NOVA T

Numri i artikullit 4245740
Botim 2021-05
Numri i faqeve 340
Language cs, da, en, es, fr, it, nl, pl, pt, ru, sl, tr, uk, zh
PDF (24 MB)
Përzgjedhja e produktit
Number of results: 3
Emërtimi i produktitLidhja e tubitGjatësia e instalimit l0Presioni maksimal i funksionimit PNLinja ushqyesePesha bruto afërisht mNumri për paletëNumri i artikullit
Star-Z NOVA
Rp ½
84 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
0,9 kg
320
4132760
Star-Z NOVA A
G 1
138 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
1,1 kg
320
4132761
Star-Z NOVA T
G 1
138 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
1,6 kg
270
4222650