Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-Stratos MAXO-Z | Wilo

Wilo-Stratos MAXO-Z

Inteligjencë superiore, cilësi unike.

Avantazhet tuaja
Wilo-Stratos MAXO-Z

Inteligjencë superiore, cilësi unike.

Wilo-Stratos MAXO-Z e zhvilluar posaçërisht për përdorime në ujin e pijshëm, ndërthur karakteristikat inovative të Wilo-Stratos MAXO me një trup prej inoksi. Materiali i qëndrueshëm dhe higjienik e veçon atë nga pompat e tjera në treg që përdoren për qarkullimin e ujit të pijshëm.Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Operim intuitiv nëpërmjet rregullimeve të kryera sipas përdorimit me anë të asistentëve të rregullimit, si dhe nëpërmjet kombinimit të ekranit të ri dhe butonit të përdorimit me teknologjinë e butonit të gjelbër.
 • Higjiena maksimale e ujit të pijshëm dhe efiçenca e energjisë falë funksionit të ri, inovativ dhe inteligjent të kontrollit T-const.
 • Mbështetje optimale e higjienës nëpërmjet identifikimi të dezinfektimit termik.
 • Ndërfaqet më moderne të komunikimit (p.sh. Bluetooth) për lidhjen në pajisjet fundore celulare, si dhe lidhjen direkte në rrjet të pompave për komandimin e shumë pompave nëpërmjet Wilo Net.
 • Komoditeti më i lartë në instalimin elektrik në sajë të kutisë së dukshme dhe me hapësirë të madhe të terminaleve, si dhe optimizimit të Wilo-Connector.
Përshkrimi i serive
Wilo-Stratos MAXO-Z

Konstruksioni

Pompë dyshe Smart, me rotor të lagur me bashkues të filetuar ose bashkues me fllanxhë, motor EC me rregullues fuqie elektronik

Përdorimi

Sisteme qarkullimi uji të pijshëm për sistemet ngrohëse me ujë të nxehtë e të gjitha sistemeve, impiantet e ajrit të kondicionuar, qarqe të mbyllura të ujit të ftohjes, impiantet e qarkullimit industrial

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Fushat e zbatimit

Në sajë të vendosjes së saktë të mënyrës së kontrollit për çdo përdorim specifik të impiantit (p.sh. qarkullim, depozitë uji të pijshëm), pompa bën të mundur një funksionim me efiçencë maksimale të impianteve.

Ujë i pijshëm

 • Qarkullim
 • Strukturë për ruajtjen e ujit të pijshëm

Janë të mundshme zbatime të tjera:

Ngrohja

 • Radiatorë
 • Ngrohja nën dysheme
 • Ngrohja e tavaneve
 • Ngrohës të ajrit
 • Ngrohje në bërthamën e betonit*
 • Kompensues hidraulik
 • Diferenca e presionit shpërndarës*
 • Ruajtës i energjisë së ngrohjes*
 • Shkëmbyesi i nxehtësisë
 • Qarku i burimit të ngrohjes (pompë nxehëse)*
 • Qark i ngrohjes qendrore*

Ftohja

 • Ftohja e tavaneve
 • Ftohja e dyshemesë
 • Pajisje për ajër të kondicionuar
 • Ftohje në bërthamën e betonit*
 • Kompensues hidraulik
 • Diferenca e presionit shpërndarës*
 • Ruajtës i energjisë së ftohjes*
 • Shkëmbyesi i nxehtësisë
 • Qark i ftohjes*
 • Qark i ftohjes qendrore*

(* Lloji i sistemit i disponueshëm duke filluar nga SW≥01.05.10.00)

Ngrohje dhe ftohje e kombinuar

 • Shkëmbim automatik i pompave

Në varësi të përdorimit të zgjedhur, janë në dispozicion llojet e mëposhtme të rregullatorëve:

Llojet e rregullatorëve

 • Numër konstant i rrotullimeve (mënyra e kontrollit)
 • Δp-c për diferencë konstante të presionit
 • Δp-v për diferencë të ndryshueshme të presionit
 • Dynamic Adapt plus për përshtatje të vazhdueshme (dinamike) të prurjes me kërkesën aktuale
 • T-const për rregullim konstant të temperaturës
 • ΔT për kontrollimin e diferencës së temperaturës
 • Konstant Q për rregullimin konstant të vëllimit të rrjedhës
 • Multi-Flow Adaptation: Llogaritja e shumës së vëllimit të rrjedhës nëpërmjet pompës ushqyese për ushqim sipas kërkesës të pompave sekondare te shpërndarësit e qarkut ngrohës
 • Rregullim PID të përcaktuar nga përdoruesi

Funksionet opsionale

 • Q-Limitmax. kufizimin e vëllimit maksimal të rrjedhës
 • Q-Limitmin. për kufizimin e vëllimit minimal të rrjedhës
 • No-Flow Stop (çaktizimi i prurjes zero)
 • Regjim pune automatik i reduktuar
 • Rregullimi i pikës së keqe (rregullimi i Δp-c me sensorin e jashtëm të vlerës aktuale)
 • Identifikim i dezinfektimit termik
 • Variabëli i pjerrësisë së kurbës së pompës Δp-v

Rregullimet manuale

 • Zgjedhje e fushës së zbatimit tek asistentët e rregullimit
 • Vendosje e parametrave përkatës të punës
 • Pika nominale e punës: futja direkte e pikës së llogaritur të punës në Δp-v
 • Treguesi i statusit
 • Rregullimi dhe rivendosja e numërimit të sasisë së energjisë (ngrohja dhe ftohja)
 • Funksioni i ajrimit të pompës
 • Bllokim i butonave për bllokimin e rregullimeve
 • Funksioni për rivendosjen e vlerave të fabrikës ose rregullimeve të ruajtura fillestare (grupit të parametrave)
 • Parametrimi i hyrjeve analoge
 • Parametrimi i hyrjeve binare
 • Parametrimi i hyrjeve të relesë

Funksionet automatike

 • Përshtatje e optimizuar e rendimentit në varësi të kërkesës për funksionim me efiçencë energjetike në varësi të mënyrës së punës
 • Identifikimi i regjimit të reduktuar të punës gjatë natës
 • Çaktivizimi në rast identifikimi të prurjeve zero (No-Flow Stop)
 • Nisje e butë
 • Rutinat e riparimit automatik të gabimeve (p.sh. funksion zhbllokues)
 • Ndërrim në mënyrën e punës ngrohje/ftohje
 • Mbrojtje e plotë e motorit me rele termike të integruar të motorit

Hyrje të jashtme komandimi dhe funksionet e tyre

2x hyrje analoge:

 • Llojet e sinjaleve: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT1000
 • Zbatime: Rregullim nga largësia i vlerës së caktuar për çdo mënyrë kontrolli (me përjashtim të adaptimit Multi-Flow Adaptation), hyrje të sensorëve për temperaturën, diferencën e presionit ose sensor i lirë në funksionimin PID të përcaktuar nga përdoruesi

2x hyrje dixhitale:

 • Për dalje komandimi pa tension ose çelës elektrik
 • Funksionet që mund të parametrizohen:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAKS
  • MANUAL (GLT FIKUR)
  • Bllokimi i butonave
  • Ndërrim në mënyrën e punës ngrohje/ftohje

Komandimi i pompave dyshe Wilo Net i 2 pompave teke, komunikim i disa pompave me njëra-tjetrën dhe rregullim nga largësia i pompave përmes portëkalimit

Funksione sinjalizimi dhe paraqitjeje

 • Statusi i ekranit, paraqitja e punës:
  • Vlera e caktuar
  • Lartësia e dërgimit, vlera aktuale
  • Vëllimi i rrjedhës, vlera aktuale
  • Hyrja e fuqisë
  • Konsumi i energjisë
  • Temperaturat
 • Treguesi i statusit LED: Funksionim pa gabime (LED i gjelbër), komunikim i pompave (LED blu)
 • Gabim në treguesin e statusit të ekranit (ngjyra e ekranit e kuqe):
  • Kodet e gabimit dhe përshkrimi i gabimeve në tekst të plotë
  • Masa parandaluese
 • Paralajmërim në treguesin e statusit të ekranit (ngjyra e ekranit e verdhë):
  • Kodet paralajmëruese dhe përshkrimi i paralajmërimit në tekst të plotë
  • Masa parandaluese
 • Treguesi i procesit të statusit të ekranit (ngjyra e ekranit blu):
  • Ajrimi i pompës
  • Procesi i përditësimit
 • Komunikimi-BMS në statusin e ekranit (ngjyra e ekranit blu):
  • Përmbledhje e parametrit aktiv BMS (shpejtësia e transmetimit të të dhënave, adresa,...)
 • Kolektor i sinjaleve të defekteve SSM (kontakt për shkëmbim pa tension)
 • Kolektori i sinjaleve të punës SBM (takues pa tension)

Shkëmbimi i të dhënave

 • Ndërfaqe Bluetooth për shkëmbimin e të dhënave pa tel, si dhe telekomandimi i pompës me smartfon ose tablet.
 • Mbikëqyrje e pompës nga distanca nëpërmjet internetit me Wilo-Smart Gateway.
 • Ndërfaqe dixhitale Modbus TCP për lidhje në automatizimin e ndërtesave (e mundur me modulin CIF Wilo Ethernet (Protokoll i shumëfishtë)).
 • Ndërfaqe dixhitale seria Modbus RTU për lidhje në automatizimin ndërtesave nëpërmjet sistemit BUS RS485 (e mundur me modulin Wilo-CIF Modbus RTU).
 • Ndërfaqe dixhitale BACnet IP për lidhje në automatizimin e ndërtesave (e mundur me modulin CIF Wilo Ethernet (Protokoll i shumëfishtë)).
 • Ndërfaqe dixhitale seria BACnet MS/TP Master për lidhje në automatizimin ndërtesave nëpërmjet sistemit BUS RS485 (e mundur me modulin Wilo-CIF BACnet MS/TP).
 • Ndërfaqe dixhitale seriale LON për lidhje në automatizimin e ndërtesave nëpërmjet sistemit magjistral LONWorks (e mundur me modulin Wilo-CIF LON).
 • Ndërfaqe dixhitale seria CANopen për lidhje në automatizimin ndërtesave nëpërmjet sistemit BUS CANopen (e mundur me modulin Wilo-CIF CANopen).
 • Ndërfaqe dixhitale seria PLR për lidhje në automatizimin ndërtesave me module çiftëzimi specifikë të firmave (e mundur me modulin Wilo-CIF PLR).

Tërësia e pajisjeve

 • Te pompat me bashkues me flanxhë: Versionet e flanxhave
  • Versioni standard për pompat DN 32 deri DN 65: Flanxhë e kombinuar PN 6/10 (flanxhë PN 16 sipas EN 1092-2) për kundraflanxha PN 6 dhe PN 16
  • Versioni standard për pompat DN 80/DN 100: Flanxhë PN 6 (e konfiguruar PN 16 sipas EN 1092-2) për kundraflanxha PN 6
  • Versioni i posaçëm për pompat DN 32 deri DN 100: Flanxhë PN 16 (sipas EN 1092-2) për kundraflanxha PN 16
 • Shumë ndërfaqe komunikimi të integruara dhe fole moduli CIF, për t'u përdorur në mënyrë opsionale
 • 5 vende për futje kablloje për lidhje me ndërfaqet e komunikimit
 • Ndërfaqe Bluetooth
 • Ekran grafik me rezolucion të lartë me buton të gjelbër dhe 2 butona
 • Dhomë e kapëseve e lehtë për përdoruesin
 • Sensor i integruar i temperaturës
 • Izolim termik standard për zbatime në ngrohje
 • Lidhje e shpejtë elektrike me Wilo-Connector të optimizuar për ushqimin e rrjetit

Dorëzim

 • Pompë
 • Wilo-Connector i optimizuar
 • 2x udhëzues kablloje M16 x 1,5
 • Guarnicionet te bashkuesi i filetuar
 • Rondele për vidat e flanxhës (me diametra nominal të lidhjes DN 32 - DN 65)
 • Shtresë termoizoluese
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-Stratos MAXO-Z 40/0,5-8

Stratos MAXO

Pompë me efektivitet të lartë (pompë me bashkues të filetuar ose me flanxhë), e rregulluar elektronikisht

Z

Pompë teke për qarkullimin e ujit të pijshëm

40/

Diametri nominal i lidhjes

0,5-8

Diapazoni i lartësive nominale të dërgimit [m]

-P1

Version pa LABS

Të dhënat teknike

 • Shkalla e lejuar e temperaturës
  • Ujë i pijshëm deri 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C deri +80 °C
  • Uji i ngrohjes: -10 °C deri +110 °C
 • Linja ushqyese 1~230 V, 50/60 Hz
 • Klasa e mbrojtjes IPX4D
 • Bashkues i filetuar ose bashkues me fllanxhë (në varësi të llojit) Rp 1 deri DN 65
 • Presioni maks. i funksionimit, versioni standard: 6/10 bar (versioni i posaçëm: 16 bar)
 • Klasa e izolimit: F
 • Interferenca e emetuar: EN 61800-3:2004+A1:2012 / Ambienti i banimit (C1)
 • Rezistenca ndaj interferencës: EN 61800-3:2004+A1:2012 / Ambienti industrial (C2)
 • Vëllimi i rrjedhës maks. Q: 46 m³/h
 • Lartësia maks. e dërgimit H: 12 m

Materiale

 • Materiali i kushinetës: Grafit
 • Helika: PPS-GF40
 • Trupi i pompës: Çelik inoks
 • Boshti: 1.4122, e veshur me DLC

Konstruksioni

 • Pompë qarkullimi Smart me rotor të lagur me motor EC dhe me rregullues fuqie të integruar
 • Teknologjia e butonit të gjelbër dhe ekran grafik
 • Mbrojtje motorit me rele stakimi elektronike
 • Lidhje me spinë për zgjerimin e funksioneve me modul CIF opsional për automatizimin e ndërtesave
 • Helikë me lopata të përkulura në mënyrë tredimensionale dhe tub plastik me kanal prej komponimi me fibra karboni
Dokumente

Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Numri i artikullit 2226401
Botim 2023-02
Numri i faqeve 272
Language de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Udhëzuesi projektimit

Stratos MAXO Consulting Guide

Botim 2019
Numri i faqeve 58
Language en
PDF (8 MB)

Broshura e certifikimit

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Numri i artikullit 2209011
Botim 2022-11
Numri i faqeve 72
Language gjuhë neutrale
PDF (28 MB)

Shënime për versionin

Shënime për versionin Stratos MAXO

Numri i artikullit 2212705
Botim 2021-04
Numri i faqeve 60
Language bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)
Përzgjedhja e produktit
Number of results: 24
Emërtimi i produktitLidhja e tubitEEIGjatësia e instalimit l0Presioni maksimal i funksionimit PNLinja ushqyesePesha bruto afërisht mNumri për paletëNumri i artikullit
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN 10
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164666
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN 16
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186307
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 10
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164667
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186308
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN 10
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2164668
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2186309
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN 10
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164669
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN 16
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186310
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164670
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186311
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2164671
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2186312
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN 6/10
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,2 kg
8
2164672
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,2 kg
4
2186313
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN 6/10
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,5 kg
8
2164673
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,5 kg
4
2186314
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN 6/10
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,9 kg
8
2164674
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN 16
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,9 kg
4
2186315
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 6/10
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,9 kg
8
2164675
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,9 kg
4
2186316
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN 6/10
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,1 kg
8
2164676
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN 16
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,1 kg
8
2186317
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN 6/10
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
37,5 kg
8
2164677
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN 16
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
37,5 kg
4
2186318