Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-Sub TWU 3 HS | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-Sub TWU 3 HS

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Presion konstant, i rregullueshëm falë ndryshuesit të jashtëm të frekuencës me komandim të integruar (TWU 3 HS-ECP)
 • Instalim i lehtë pa sensorë në vendin e montimit për rregullimin e presionit (TWU 3 HS-ECP)
 • Prurje e lartë nëpërmjet ndryshuesve të integruar të frekuencës me motor me xhiro të caktuara prej 8,400 U/min (TWU 3 HS-I)
 • Reduktim i kostove të shpimit të pusit dhe instalimit nëpërmjet diametrit dhe vëllimit më të vogël
 • Funksione gjithëpërfshirëse mbikëqyrjeje dhe mbrojtjeje për siguri absolute pune

Shërbimet e rekomanduara

Përshkrimi i serive
Sub TWU 3 HS

Konstruksioni

Pompë me disa shkallë 3" me motor të zhytur dhe me frekuencë të rregulluar, në versionin e këmishës për instalim vertikal ose horizontal

Përdorimi

 • Për furnizim me ujë privat nga puse, burime dhe cisterna
 • Për furnizim me ujë privat, spërkatje në formë shiu dhe vaditje
 • Për pompimin e ujit pa përbërës me fibra dhe abrazivë

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

 • Pompë me motor që zhytet me shumë helika, me helika radiale
 • Valvul moskthimi e integruar
 • Përfshirë ndryshues frekuence (HS-E…: nga jashtë, HS-I…: i integruar)
 • Mbrojtje motori termike e integruar me ndryshues frekuence

Çelësi tip

p. Sh.

Wilo-Sub TWU 3-0305-HS-E-CP

TWU

Pompë me motor që zhytet

3

Diametri i sistemit hidraulik në inç ["]

03

Vëllimi nominal i rrjedhës [m3/h]

05

Numri i shkallëve të sistemit hidraulik

HS

Versioni High Speed

E

Versioni, ndryshues frekuence E = ndryshues frekuence i jashtëm I = ndryshues frekuence i brendshëm

CP

Funksioni i rregulluesit CP = rregullimi i presionit konstant pa = numri i rrotullimeve me vlerë të caktuar deri 8400 1/min

Të dhënat teknike

Pompë me motor të zhytur:

 • Tensioni i ushqimit: HS-E…: 1~230 V, 50/60 Hz (Lidhja nëpërmjet ndryshuesit të frekuencës në rrjetin e rrymës alternative) HS-I…: 1~230 V, 50/60 Hz (lidhje direkte në rrjetin e rrymës alternative)
 • Mënyra e punës, e zhytur: S1
 • Temperatura e lëngjeve: 3-35 °C
 • Shpejtësia min. e qarkullimit në motor: 0,08 m/s
 • Përmbajtja maks. e rërës: 50 g/m3
 • Proceset maks. të nisjes: 30/h
 • Thellësia maks. e zhytjes: 150 m
 • Klasa e mbrojtjes: IP 58
 • Bashkuesi me presion: Rp 1/Rp !¼

Ndryshues frekuence për versionin "HS-E…":

 • Linja ushqyese: 1~230 V, 50/60 Hz
 • Dalja: 3~230 V/maks.140 Hz/maks.2,2 kW
 • Temperatura e lëngjeve: 3-50 °C
 • Presioni maks.: 8 bar
 • Klasa e mbrojtjes: IP X5
 • Lidhja: G 1¼

Materiale

 • Trupi i sistemit hidraulik: Çelik inoks 1.4301
 • Helikat: Polikarbonat
 • Boshti i sistemit hidraulik: Çelik inoks 1.4104
 • Karkasa e motorit: Çelik inoks 1.4301
 • Boshti i motorit: Çelik inoks 1.4305

Konstruksioni

Pompë me motor të zhytur për instalim vertikal ose horizontal.

Sistemi hidraulik

Pompë me motor që zhytet me shumë helika, me helika radiale në pjesën e konstruksionit. Valvula e moskthimit e integruar. Të gjitha pjesët që janë në kontakt me lëngjet janë me materiale të qëndrueshme ndaj korrozionit.

Motori

Motor asinkron pa korrozion për nisje direkte dhe për lidhje në ndryshuesin e frekuencës të përfshirë në dorëzim (HS-E…) ose për lidhje direkte në rrjetin e energjisë (HS-I…). Motor me ri-pështjellim, i mbushur me vaj me kushineta vetëlubrifikuese, i konfiguruar për numër të lartë të rrotullimeve deri 8400 1/min.

Ndryshuesi i frekuencës

Ndryshuesi i frekuencës i jashtëm ose i integruar në motor për funksionimin e pompës me numra të rrotullimeve deri 8400 1/min, përfshirë funksionet e mëposhtme:

 • Nisje e butë
 • Mbrojtje nga tensioni nën vlerën e caktuar, mbitensioni dhe qarku i shkurtër
 • Mbrojtja nga mbingarkesa termike e motorit dhe e ndryshuesit të frekuencës

Versioni "HS-E…" me ndryshues frekuence të jashtë ofron karakteristikat e mëposhtme të pajisjeve:

 • Funksionin e rregulluesit "CP": Presion konstant
 • Evitimin e cikleve të lartë të ndezjes nëpërmjet mbikëqyrjes së rrjedhjeve
 • Mbrojtje kundër punës pa ujë me Reset automatik
 • Ndryshimin e kahut të rrotullimit
 • Rregullim për rrymën maks. dhe presionin e caktuar
 • Paraqitja e presionit në ekran
 • Rregullimet, gjendjet e punës dhe mesazhet e gabimeve paraqiten me LED-e ose në ekran

Ndryshuesi i frekuencës duhet të instalohet direkt në tubacion jashtë lëngut i sigurt ndaj tejmbushjes!

Funksionin e rregulluesit "CP": Presion konstant

Nëpërmjet punës së ndryshuesit të frekuencës, numri i rrotullimeve të agregatit përshtatet në nevojën momentale për ujë. Në këtë mënyrë, pompa me motor të zhytur dërgon gjithmonë një presion konstant.

Ftohja

Ftohja e motorit kryhet nëpërmjet lëngut. Motori duhet të vihet në punë gjithmonë i zhytur. Vlerat kufi për temperaturën maksimale të lëngut dhe shpejtësia minimale e rrjedhjes duhet të respektohen.

Te instalimi vertikal është parashikuar një këmishë ftohëse në varësi të diametrit të pusit. Instalimi horizontal duhet të kryhet gjithmonë i lidhur me një këmishë ftohëse.

Ftohja e ndryshuesit të frekuencës kryhet nëpërmjet lëngut. Këtu, ndryshuesi i frekuencës duhet të instalohet direkt në tubacion jashtë lëngut i sigurt ndaj tejmbushjes.

Dorëzim

 • Sistemi hidraulik + motori i montuar i gatshëm
 • Ndryshuesi i frekuencës
 • 1,75 m kabllo elektrike me autorizim për ujin e pijshëm (seksioni: 4 x 1,5 mm2)
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Opsione

 • Gjatësi të veçanta kabllosh me kërkesë

Aksesorë

 • Tubi i këmishës ftohëse
 • Enë zgjerimi me membranë
 • Kite kabllosh për ujë të pijshëm dhe ujë të procesit të punës
 • Galexhant elektrik
 • Panele komandimi
 • Material i lidhjes dhe instalimit
Dokumente

Broshura e certifikimit

Wilo-EMU D/DCH/K/KM/SCH (w/o motor)#Wilo-Sub TWI/TWU (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K8 (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K10 (w/o motor)

Numri i artikullit 6080455
Botim 2021-06
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 72
PDF (7 MB)

Certifikata

Wilo-Sub TWU 3

Numri i artikullit 6080452
Botim 1608
Formati i faqeve A4
Numri i faqeve 11
PDF (502 KB)