Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Instalim i thjeshtë falë komponentëve të montuar dhe lidhur paraprakisht
 • Pjesët që janë në kontakt me lëngun janë pa korrozion
 • Valvul moskthimi e integruar

Shërbimet e rekomanduara

Përshkrimi i serive
Sub TWU 3 P&P

Konstruksioni

Sistem furnizimi me ujë me pompë me motor të zhytur, komandim dhe aksesorë komplet.

Përdorimi

Impiant i furnizimit me ujë për

 • Furnizim me ujë nga puse, burime dhe cisterna
 • Furnizim me ujë privat, spërkatje në formë shiu dhe vaditje
 • Pompimin e ujit pa përbërës me fibra dhe abrazivë

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

 • Pompë me motor që zhytet me shumë helika, me helika radiale
 • Valvul moskthimi e integruar
 • Xhunto bashkuese NEMA
 • Motor me rrymë alternative
 • Mbrojtje motori termike

Çelësi tip

p. Sh.

Wilo-Sub TWU 3-0115-P&P/FC

TWU

Pompë me motor që zhytet

3

Diametri i sistemit hidraulik në inç ["]

01

Vëllimi nominal i rrjedhës [m3/h]

15

Numri i shkallëve të sistemit hidraulik

P&P

Sistem pompimi Plug & Pump

FC

Versioni FC = paketa Sub-I me HiControl 1 DS = Paketa Sub-II me Aktivizim me presion

Të dhënat teknike

 • Linja ushqyese: 1~230 V, 50 Hz
 • Mënyra e punës, e zhytur: S1
 • Temperatura e lëngjeve: 3-35 °C
 • Shpejtësia min. e qarkullimit në motor: 0,08 m/s
 • Përmbajtja maks. e rërës: 50 g/m3
 • Proceset maks. të nisjes: 30/h
 • Thellësia maks. e zhytjes: 27 m
 • Klasa e mbrojtjes: IP 58
 • Bashkuesi me presion: Rp 1

Materiale

 • Trupi i sistemit hidraulik: Çelik inoks 1.4301
 • Helikat: Polikarbonat
 • Boshti i sistemit hidraulik: Çelik inoks 1.4104
 • Karkasa e motorit: Çelik inoks 1.4301
 • Boshti i motorit: Çelik inoks 1.4305

Konstruksioni

Pompë me motor të zhytur për instalim vertikal ose horizontal.

Sistemi hidraulik

Pompë me motor të zhytur me shumë helika, me helikë radiale në pjesë e konstruksionit. Valvula e moskthimit e integruar. Të gjitha pjesët që janë në kontakt me lëngjet janë me materiale të qëndrueshme ndaj korrozionit.

Motori

Motor me rrymë alternative i qëndrueshëm ndaj korrozionit për nisje direkte, me ripështjellim, i mbushur me vaj, kushineta vetëlubrifikuese.

Ftohja

Ftohja e motorit kryhet nëpërmjet lëngut. Motori duhet të vihet në punë gjithmonë i zhytur. Vlerat kufi për temperaturën maksimale të lëngut dhe shpejtësia minimale e rrjedhjes duhet të respektohen. Instalimi vertikal mund të kryhet sipas dëshirës me ose pa këmishë ftohëse. Instalimi horizontal duhet të kryhet i lidhur me një këmishë ftohëse.

Dorëzim

Paketa Wilo-Plug & Pump Sub-I për vaditjen e kopshteve në impiantet e gjelbra private dhe zonën shtëpiake:

 • I montuar komplet
 • 30 m kabllo lidhjeje me autorizim për ujin e pijshëm (seksioni: 4 x 1,5 mm2)
 • Panel elektrik me kondensues dhe çelës për ndezje/fikje
 • Wilo-HiControl 1 (FC); mbikëqyrës automatik i prurjes dhe komandues automatik i presionit me mbrojtje të integruar kundër punës pa ujë
 • 30 m litar
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Paketa Wilo-Plug & Pump Sub-II për furnizimin me ujë të ndërtesave me një dhe disa familje:

 • I montuar komplet
 • 30 m kabllo lidhjeje me autorizim për ujin e pijshëm (seksioni: 4 x 1,5 mm2)
 • Panel elektrik me kondensues dhe çelës për ndezje/fikje
 • Qark presioni Wilo 0 – 10 bar përfshirë enën e zgjerimit 18 litra me membranë, manometrin, valvulën e kontrollit dhe çelësin e presionit
 • 30 m litar
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Opsione

 • Versionet e motorit për 3~230 V, 50 Hz; 1~230 V, 60 Hz; 3~380 V, 60 Hz

Aksesorë

 • Tubi i këmishës ftohëse
 • Kite kabllosh për ujë të pijshëm dhe ujë të procesit të punës
 • Panele komandimi
 • Material i lidhjes dhe instalimit
Dokumente

Broshura e certifikimit

Wilo-EMU D/DCH/K/KM/SCH (w/o motor)#Wilo-Sub TWI/TWU (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K8 (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K10 (w/o motor)

Numri i artikullit 6080455
Botim 2021-06
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 72
PDF (7 MB)

Certifikata

Wilo-Sub TWU 3

Numri i artikullit 6080452
Botim 1608
Formati i faqeve A4
Numri i faqeve 11
PDF (502 KB)

Përzgjedhja e produktit
Number of results: 6