Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-Sub TWU 4-QC | Wilo
Avantazhet tuaja
Sub-TWU 4-QC

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Pjesët që janë në kontakt me lëngun janë pa korrozion
 • Valvul moskthimi e integruar
 • Jetëgjatë në përdorim falë helikave pluskuese
 • Motor me mirëmbajtje të thjeshtë
 • Zgjatje të thjeshtë dhe e shpejtë e kabllos së motorit, pa çmontim të sistemit hidraulik

Shërbimet e rekomanduara

Përshkrimi i serive
Sub TWU 4 QC

Konstruksioni

Pompë me disa shkallë 4" me motor të zhytur në versionin e këmishës për instalim vertikal dhe horizontal

Përdorimi

 • Për furnizim me ujë nga puse dhe cisterna
 • Për furnizim me ujë, spërkatje në formë shiu dhe vaditje
 • Ulje e nivelit të ujit
 • Për pompimin e ujit pa përbërës me fibra dhe abrazivë

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

 • Pompë me motor që zhytet me shumë helika, me helika radiale ose semiaksiale
 • Motorë të derdhur hermetikisht
 • Valvul moskthimi e integruar
 • Xhunto bashkuese NEMA
 • Motor monofazë ose trefazor
 • Mbrojtje motori termike te motori me rrymë alternative

Çelësi tip

p. Sh.

Wilo-Sub TWU 4-0207-C-QC

TWU

Pompë me motor që zhytet

4

Diametri i sistemit hidraulik në inç ["]

02

Vëllimi nominal i rrjedhës [m3/h]

07

Numri i shkallëve të sistemit hidraulik

C

Brezi i serive

QC

Quick Connect Cable Kabllo për lidhje të shpejtë për zgjatje të thjeshtë dhe të shpejtë të kabllos së motorit

Të dhënat teknike

 • Linja ushqyese: 1~230 V, 50 Hz ose 3~400 V, 50 Hz
 • Mënyra e punës, e zhytur: S1
 • Temperatura e lëngjeve: 3-30 °C
 • Shpejtësia min. e qarkullimit në motor: 0,08 m/s
 • Përmbajtja maks. e rërës: 50 g/m3
 • Proceset maks. të nisjes: 20/h
 • Thellësia maks. e zhytjes: 200 m
 • Klasa e mbrojtjes: IP 68
 • Bashkuesi me presion: Rp 1¼ - Rp 2

Materiale

 • Trupi i sistemit hidraulik: Çelik inoks 1.4301
 • Helikat: Noryl
 • Boshti i sistemit hidraulik: Çelik inoks 1.4104
 • Karkasa e motorit: Çelik inoks 1.4301
 • Boshti i motorit: Çelik inoks 1.4305

Konstruksioni

Pompë me motor të zhytur për instalim vertikal ose horizontal.

Sistemi hidraulik

Pompë me motor që zhytet me shumë helika, me helika radiale ose semiaksiale në konstruksion me pjesë. Valvula e moskthimit e integruar. Të gjitha pjesët që janë në kontakt me lëngjet janë me materiale të qëndrueshme ndaj korrozionit.

Motori

Motori me rrymë alternative ose trefazore i qëndrueshëm ndaj korrozionit për nisje direkte. Motor i derdhur në mënyrë hermetike, i izoluar, me pështjellime të izoluara me llak, të ngopura me rrëshirë, kushinetë me vetëlubrifikim dhe mbushje ujë-glikol.

Ftohja

Ftohja e motorit kryhet nëpërmjet lëngut. Motori duhet të vihet në punë gjithmonë i zhytur. Vlerat kufi për temperaturën maksimale të lëngut dhe shpejtësia minimale e rrjedhjes duhet të respektohen. Instalimi vertikal mund të kryhet sipas dëshirës me ose pa këmishë ftohëse. Instalimi horizontal duhet të kryhet i lidhur me një këmishë ftohëse.

Dorëzim

 • Sistemi hidraulik + motori i montuar i gatshëm
 • 1,5 m ose 1,75 m kabllo elektrike me autorizim për ujin e pijshëm (seksioni: 4 x 1,5 mm2)
 • Varianti me rrymë alternative përfshin panelin elektrik me kondensator, mbrojtjen termike të motorit dhe çelësin e ndezjes/fikjes
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Opsione

 • Versionet e motorit për tensione të posaçme 1~230 V, 60 Hz; 3~380 V, 60 Hz

Aksesorë

 • Quick Connect Cable: Kabllo për lidhje të shpejtë për zgjatje të thjeshtë dhe të shpejtë të kabllos së motorit
 • Tubi i këmishës ftohëse
 • Enë zgjerimi me membranë
 • Kite kabllosh për ujë të pijshëm dhe ujë të procesit të punës
 • Galexhant elektrik
 • Panele komandimi
 • Material i lidhjes dhe instalimit
Dokumente

Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Wilo-Sub TWU ..., TWU 4-...-QC, TWU 4-...-P&P

Numri i artikullit 2019023
Botim 1103
Numri i faqeve 384
Language da, en, et, fi, lv, mk, no, pt, sl, sr
PDF (2 MB)

Wilo-Sub TWU ..., TWU 4-...-QC, TWU 4-...-P&P

Numri i artikullit 2019023
Botim 1103
Numri i faqeve 30
Language en
PDF (565 KB)

Broshura e certifikimit

Wilo-Sub TWU 4

Numri i artikullit 6080453
Botim 1701
Numri i faqeve 8
Language gjuhë neutrale
PDF (510 KB)

Wilo-EMU D/DCH/K/KM/SCH (w/o motor)#Wilo-Sub TWI/TWU (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K8 (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K10 (w/o motor)

Numri i artikullit 6080455
Botim 2021-06
Numri i faqeve 72
Language gjuhë neutrale
PDF (7 MB)
Përzgjedhja e produktit
Number of results: 26
0.37 … 3 kW
[26]
Emërtimi i produktitLinja ushqyeseDiametri i motorit ØNumri i shkallëveFuqia nominale e motorit P2Indeksi i efiçencës minimale (MEI)LidhjaNumri i artikullit
Sub TWU 4.02-07-C-QC (1~230 V, 50 Hz)
1~230 V, 50 Hz
4 in (")
7
0,37 kW
≥0,7
Rp 1¼
6046685
Sub TWU 4.02-07-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
3~400 V, 50 Hz
4 in (")
7
0,37 kW
≥0,7
Rp 1¼
6046682
Sub TWU 4.02-10-C-QC (1~230 V, 50 Hz)
1~230 V, 50 Hz
4 in (")
10
0,55 kW
≥0,7
Rp 1¼
6046684
Sub TWU 4.02-10-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
3~400 V, 50 Hz
4 in (")
10
0,55 kW
≥0,7
Rp 1¼
6046681
Sub TWU 4.02-14-C-QC (1~230 V, 50 Hz)
1~230 V, 50 Hz
4 in (")
14
0,75 kW
≥0,7
Rp 1¼
6046683
Sub TWU 4.02-14-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
3~400 V, 50 Hz
4 in (")
14
0,75 kW
≥0,7
Rp 1¼
6046680
Sub TWU 4.02-20-C-QC (1~230 V, 50 Hz)
1~230 V, 50 Hz
4 in (")
20
1,1 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049365
Sub TWU 4.02-20-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
3~400 V, 50 Hz
4 in (")
20
1,1 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049372
Sub TWU 4.04-05-C-QC (1~230 V, 50 Hz)
1~230 V, 50 Hz
4 in (")
5
0,37 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049366
Sub TWU 4.04-05-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
3~400 V, 50 Hz
4 in (")
5
0,37 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049373
Sub TWU 4.04-07-C-QC (1~230 V, 50 Hz)
1~230 V, 50 Hz
4 in (")
7
0,55 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049367
Sub TWU 4.04-07-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
3~400 V, 50 Hz
4 in (")
7
0,55 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049374
Sub TWU 4.04-09-C-QC (1~230 V, 50 Hz)
1~230 V, 50 Hz
4 in (")
9
0,75 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049368
Sub TWU 4.04-09-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
3~400 V, 50 Hz
4 in (")
9
0,75 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049375
Sub TWU 4.04-14-C-QC (1~230 V, 50 Hz)
1~230 V, 50 Hz
4 in (")
14
1,1 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049369
Sub TWU 4.04-14-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
3~400 V, 50 Hz
4 in (")
14
1,1 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049376
Sub TWU 4.04-18-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
3~400 V, 50 Hz
4 in (")
18
1,5 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049377
Sub TWU 4.04-27-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
3~400 V, 50 Hz
4 in (")
27
2,2 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049378
Sub TWU 4.04-35-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
3~400 V, 50 Hz
4 in (")
35
3 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049379
Sub TWU4.08-05-C-QC (1~230 V, 50 Hz)
1~230 V, 50 Hz
4 in (")
5
0,75 kW
≥0,4
Rp 2
6081633
Sub TWU4.08-05-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
3~400 V, 50 Hz
4 in (")
5
0,75 kW
≥0,4
Rp 2
6081635
Sub TWU4.08-07-C-QC (1~230 V, 50 Hz)
1~230 V, 50 Hz
4 in (")
7
1,1 kW
≥0,4
Rp 2
6081634
Sub TWU4.08-07-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
3~400 V, 50 Hz
4 in (")
7
1,1 kW
≥0,4
Rp 2
6081636
Sub TWU4.08-10-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
3~400 V, 50 Hz
4 in (")
10
1,5 kW
≥0,4
Rp 2
6081637
Sub TWU4.08-15-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
3~400 V, 50 Hz
4 in (")
15
2,2 kW
≥0,4
Rp 2
6081638
Sub TWU4.08-21-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
3~400 V, 50 Hz
4 in (")
21
3 kW
≥0,4
Rp 2
6081639