Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-TOP-Z | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-TOP-Z

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Llambë sinjalizuese për të paraqitur kahun e saktë të rrotullimit (vetëm te 3~)
 • Si standard me izolim termik
Përshkrimi i serive
TOP-Z

Konstruksioni

Pompë qarkullimi me rotor të lagur me bashkues të filetuar bashkues me fllanxhë. Shkallë shpejtësie me zgjedhje paraprake për përshtatjen e fuqisë

Përdorimi

Sisteme të qarkullimit të ujit të pijshëm në automatizimin industrial dhe të ndërtesave.

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Mënyrat e punës

 • Përzgjedhje e shkallës së shpejtësisë

Funksionet manuale

 • Rregullim i shkallëve të shpejtësisë: 3 shkallë të numrit të rrotullimeve

Funksionet automatike

 • Mbrojtje e brendshme kundër temperaturave të larta të palejueshme të bobinave (vetëm për pompat P2 < 180 W opsionale tek të gjitha llojet me panel komandimi SK 602N dhe SK 622N).

Funksione sinjalizimi dhe paraqitjeje

 • Kontaktet e mbrojtjes termike (WSK, stakues pa tension) (vetëm te pompat me P2 ≥ 180 W)
 • Llambë sinjalizuese për kahun e rrotullimit (vetëm te pompat 3~)

Tërësia e pajisjeve

 • Te pompat me bashkues me fllanxhë: Versionet e fllanxhave
  • Versioni standard për pompat DN 40 deri DN 65: Fllanxhë e kombinuar PN 6/10 (fllanxhë PN 16 sipas EN 1092-2) për kundrafllanxha PN 6 dhe PN 16,
  • Versioni standard për pompat DN 80: Fllanxhë PN 6 (e konfiguruar PN 16 sipas EN 1092-2) për kundrafllanxha PN 6,
  • Versioni i posaçëm për pompat DN 40 deri DN 80: Fllanxhë PN 16 (sipas EN 1092-2) për kundrafllanxha PN 16,
 • Vendi për futjen e kabllos, i mundshëm në të dyja anët (vetëm te pompat 1~ dhe 3~ me P2 ≥ 180 W)
 • Izolim termik standard

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-TOP-Z 40/7

TOP

Pompë standarde (pompë me bashkues të filetuar ose me fllanxhë)

-Z

Pompë teke për qarkullimin e ujit të pijshëm

40/

Diametri nominal i lidhjes

7

Diapazoni i lartësive nominale të dërgimit [m] kur Q = 0 m3/ h

Të dhënat teknike

 • Shkalla e lejuar e temperaturës
  • Ujë i pijshëm TOP-Z 20/4 dhe TOP-Z 25/6 deri 3,21 mmol/l (18 °dH): maks. +65 °C, për kohë të shkurtër (2 h) deri +80 °C
  • ujë i pijshëm nga TOP-Z 25/10 deri 3,57 mmol/l (20 °dH): maks. +80 °C, për kohë të shkurtër (2 h) deri +110 °C
 • Linja ushqyese:
  • 1~230 V, 50 Hz (në varësi të llojit)
  • 3~230 V, 50 Hz (me spinë elektrike opsionale)
  • 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa e mbrojtjes IP X4D
 • Bashkues i filetuar ose bashkues me fllanxhë (në varësi të llojit) Rp ¾ deri DN 80
 • Presioni maks. i funksionimit, versioni standard: 6/10 bar ose 6 bar (versioni i posaçëm: 10 bar ose 16 bar)

Materiale

 • Trupi i pompës: Inoks/tunxh i kuq/gizë e hirtë (në varësi të llojit)
 • Helika: Plastikë
 • Boshti: Inoks/qeramikë (në varësi të llojit)
 • Kushineta: Karbon, e ngopur me rrëshirë të fortë

Dorëzim

 • Pompë
 • Përfshirë izolimin termik
 • Përfshirë guarnicione te bashkuesi i filetuar
 • Përfshirë rondele për vida për vidat e fllanxhës (me diametra nominal të lidhjes DN 40 - DN 65)
 • Përfshirë manualin e instalimit dhe mënyrës së punës

Opsione

 • Versione të posaçme për presioni funksionimi PN 16 (kundrejt çmimit shtesë)
 • Versioni për tension të posaçëm, me kërkesë

Aksesorë

 • Vida te bashkuesi i filetuar
 • Pjesë përshtatëse
 • Panel komandimi me kohëmatës spinë Wilo-SK 601N
 • Për pompat 3~400 V:
  • Spinë elektrike 3~230 V, 50 Hz
  • Rele termike e motorit Wilo SK 602N/SK 622N për motor tërësisht të mbrojtur
 • Për pompat 1~230 V:
  • Rele termike e motorit Wilo SK 602N/SK 622N për motor tërësisht të mbrojtur
Dokumente

Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Wilo-TOP-Z

Numri i artikullit 2202029
Botim 2023-11
Numri i faqeve 220
Language ar, de, el, en, es, fr, it, nl, pt, tr
PDF (4 MB)

Broshura e certifikimit

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Numri i artikullit 2209011
Botim 2022-11
Numri i faqeve 72
Language gjuhë neutrale
PDF (28 MB)

Standard Conformity

MAN-D 2223943-01

Numri i faqeve 1
Language gjuhë neutrale
PDF (210 KB)
Përzgjedhja e produktit
Number of results: 36
Emërtimi i produktitLidhja e tubitGjatësia e instalimit l0Presioni maksimal i funksionimit PNLinja ushqyeseMateriali Trupi i pompësPesha bruto afërisht mNumri për paletëNumri i artikullit
TOP-Z 20/4 (1~230 V, PN 10, Inox)
G 1¼
150 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
Çelik inoks
3,7 kg
96
2045519
TOP-Z 20/4 (3~400 V, PN 10, Inox)
G 1¼
150 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
Çelik inoks
3,8 kg
96
2045520
TOP-Z 25/6 (1~230 V, PN 10, Inox)
G 1½
180 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
Çelik inoks
4,1 kg
96
2045521
TOP-Z 25/6 (3~400 V, PN 10, Inox)
G 1½
180 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
Çelik inoks
4,1 kg
96
2045522
TOP-Z 25/10 (1~230 V, PN 10, RG)
G 1½
180 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
Bronz, CC499K
7,8 kg
96
2061964
TOP-Z 25/10 (1~230 V, PN 16, RG)
G 1½
180 mm
16 bar
1~230 V, 50 Hz
Bronz, CC499K
7,8 kg
96
2086131
TOP-Z 25/10 (3~400 V, PN 10, RG)
G 1½
180 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
Bronz, CC499K
7,8 kg
96
2175509
TOP-Z 25/10 (3~400 V, PN 16, RG)
G 1½
180 mm
16 bar
3~400 V, 50 Hz
Bronz, CC499K
7,8 kg
96
2175510
TOP-Z 30/7 (1~230 V, PN 10, RG)
G 2
180 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
Bronz, CC499K
6 kg
96
2048340
TOP-Z 30/7 (3~400 V, PN 10, RG)
G 2
180 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
Bronz, CC499K
5,9 kg
96
2048341
TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG)
G 2
180 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
Bronz, CC499K
7,6 kg
96
2059857
TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 16, RG)
G 2
180 mm
16 bar
1~230 V, 50 Hz
Bronz, CC499K
7,6 kg
96
2115863
TOP-Z 30/10 (3~400 V, PN 10, RG)
G 2
180 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
Bronz, CC499K
7,8 kg
96
2175512
TOP-Z 30/10 (3~400 V, PN 16, RG)
G 2
180 mm
16 bar
3~400 V, 50 Hz
Bronz, CC499K
7,7 kg
96
2175513
TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 6/10, GG)
DN 40
250 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
Gizë e hirtë
12,4 kg
45
2046631
TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 6/10, RG)
DN 40
250 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
Bronz, CC499K
14,2 kg
45
2046637
TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 16, GG)
DN 40
250 mm
16 bar
1~230 V, 50 Hz
Gizë e hirtë
12,4 kg
45
2071094
TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 16, RG)
DN 40
250 mm
16 bar
1~230 V, 50 Hz
Bronz, CC499K
14,2 kg
45
2070569
TOP-Z 40/7 (3~400 V, PN 6/10, GG)
DN 40
250 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
Gizë e hirtë
12 kg
45
2175515
TOP-Z 40/7 (3~400 V, PN 6/10, RG)
DN 40
250 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
Bronz, CC499K
14,2 kg
45
2175516
TOP-Z 40/7 (3~400 V, PN 16, GG)
DN 40
250 mm
16 bar
3~400 V, 50 Hz
Gizë e hirtë
12,4 kg
45
2175517
TOP-Z 40/7 (3~400 V, PN 16, RG)
DN 40
250 mm
16 bar
3~400 V, 50 Hz
Bronz, CC499K
14,2 kg
45
2175518
TOP-Z 50/7 (3~400 V, PN 6/10, GG)
DN 50
280 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
Gizë e hirtë
17,9 kg
28
2175521
TOP-Z 50/7 (3~400 V, PN 6/10, RG)
DN 50
280 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
Bronz, CC499K
20,7 kg
28
2175522
TOP-Z 50/7 (3~400 V, PN 16, GG)
DN 50
280 mm
16 bar
3~400 V, 50 Hz
Gizë e hirtë
18 kg
28
2175523
TOP-Z 50/7 (3~400 V, PN 16, RG)
DN 50
280 mm
16 bar
3~400 V, 50 Hz
Bronz, CC499K
21 kg
28
2175524
TOP-Z 65/10 (3~400 V, PN 6/10, GG)
DN 65
340 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
Gizë e hirtë
29,7 kg
12
2175527
TOP-Z 65/10 (3~400 V, PN 6/10, RG)
DN 65
340 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
Bronz, CC499K
32,5 kg
12
2175528
TOP-Z 65/10 (3~400 V, PN 16, GG)
DN 65
340 mm
16 bar
3~400 V, 50 Hz
Gizë e hirtë
29,7 kg
12
2175529
TOP-Z 65/10 (3~400 V, PN 16, RG)
DN 65
340 mm
16 bar
3~400 V, 50 Hz
Bronz, CC499K
32,5 kg
12
2175530
TOP-Z 80/10 (3~400 V, PN 6, GG)
DN 80
360 mm
6 bar
3~400 V, 50 Hz
Gizë e hirtë
30 kg
12
2175531
TOP-Z 80/10 (3~400 V, PN 6, RG)
DN 80
360 mm
6 bar
3~400 V, 50 Hz
Bronz, CC499K
34,5 kg
12
2175532
TOP-Z 80/10 (3~400 V, PN 10, GG)
DN 80
360 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
Gizë e hirtë
34 kg
12
2175533
TOP-Z 80/10 (3~400 V, PN 10, RG)
DN 80
360 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
Bronz, CC499K
37 kg
12
2175534
TOP-Z 80/10 (3~400 V, PN 16, GG)
DN 80
360 mm
16 bar
3~400 V, 50 Hz
Gizë e hirtë
34 kg
12
2175535
TOP-Z 80/10 (3~400 V, PN 16, RG)
DN 80
360 mm
16 bar
3~400 V, 50 Hz
Bronz, CC499K
37 kg
12
2175536