Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-Yonos MAXO | Wilo

Wilo-Yonos MAXO

Pompë kompakte standarde për ndërtesa tregtare.

Avantazhet tuaja
Wilo-Yonos MAXO (flange)

Pompë kompakte standarde për ndërtesa tregtare.

Pompa me efektivitet të lartë Wilo-Yonos MAXO përshtatet në mënyrë perfekte si pompë kompakte standarde për ndërtesat tregtare me zbatime HVAC. Falë cilësimeve dhe funksioneve bazë me tre mënyra pune dhe butonit të gjelbër, pompa konfigurohet dhe përdoret shumë thjeshtë. Me modulin Wilo-Connect pompa mund të zgjerohet për funksione të tjera inteligjente.


Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Pompë me efektivitet të lartë për kursimin e energjisë
 • Ekran LED për transparencë të plotë për lartësinë e caktuar të pompimit, shkallën e shpejtësisë dhe gabimeve të mundshme
 • Zëvendësim i thjeshtë i pompave standarde asinkrone falë konstruksionit kompakt dhe lidhjes elektrike me spinën Wilo
 • Përzgjedhje e thjeshtë e mënyrave të kontrollit ∆p-v, ∆p-c dhe i cilësimit të shpejtësisë me tre shkallë me anë të butonit të gjelbër
 • Sigurim i disponueshmërisë së impianteve nëpërmjet kolektorit të sinjaleve të defekteve
 • Opsionale: Modul Yonos MAXO i Wilo-Connect me funksione inteligjente shtesë
Përshkrimi i serive
Yonos MAXO

Konstruksioni

Pompë qarkullimi me rotor të lagur me bashkues të filetuar bashkues me fllanxhë, motor EC me rregullues fuqie automatik.

Përdorimi

Përdoret për të gjitha sistemet ngrohëse me ujë, sistemet e ajrit të kondicionuar, qarqet e mbyllura ftohëse dhe sistemet qarkulluese industriale.

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Mënyrat e punës

 • Δp-c për diferencë konstante të presionit
 • Δp-v për diferencë të ndryshueshme të presionit
 • n = konstant (3 shkallë të shpejtësisë)

Funksionet manuale

 • Rregullimi i mënyrës së punës
 • Rregullimi i rendimentit të pompës (lartësia e dërgimit)
 • Rregullim i shkallëve të shpejtësisë

Funksionet automatike

 • Përshtatje e vazhdueshme e rendimentit në varësi të mënyrës së punës
 • Funksion zhbllokues
 • Nisje e butë
 • Mbrojtje e plotë e integruar e motorit

Funksione sinjalizimi dhe paraqitjeje

 • Kolektor i sinjaleve të defekteve (stakues pa tension)
 • Dritë sinjalizuese e defekteve
 • Paraqitje LED e segmentit për të treguar lartësinë e dërgimit dhe kodit të gabimit
 • Paraqitja e shkallës së rregulluar të numrit të rrotullimeve (C1, C2 ose C3)

Tërësia e pajisjeve

 • Pika e çelësit shtrëngues në trupin e pompës (te pompe me rakorde të filetuara)
 • Lidhje e shpejtë elektrike me spinë Wilo. Për lidhjen e përcjellësit të rrjetit dhe SSM, me mbrojtje të integruar të kabllos nga dëmtimet
 • Te pompat me bashkues me fllanxhë: Versionet e fllanxhave
  • Versioni standard për pompat DN 40 deri DN 65: Fllanxhë e kombinuar PN 6/10 (fllanxhë PN 16 sipas EN 1092-2) për kundrafllanxha PN 6 dhe PN 16
  • Versioni standard për pompat DN 80/DN 100: Fllanxhë PN 6 (e konfiguruar PN 16 sipas EN 1092-2) për kundrafllanxha PN 6

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-Yonos MAXO 30/0,5-12

Yonos MAXO

Pompë me efektivitet të lartë (pompë me bashkues të filetuar ose me fllanxhë), e rregulluar elektronikisht

30/

Diametri nominal i lidhjes

0,5-12

Diapazoni i lartësive nominale të dërgimit [m]

Të dhënat teknike

 • Shkalla e lejuar e temperaturës -20 °C deri +110 °C
 • Linja ushqyese 1~230 V, 50/60 Hz
 • Klasa e mbrojtjes IP X4D
 • Bashkuesi me fllanxhë DN 32 deri DN 80
 • Presioni maks. i funksionimit, versioni standard: 6/10 bar ose 6 bar (versioni i posaçëm: 10 bar)

Materiale

 • Trupi i pompës: Gizë e hirtë, me veshje KTL
 • Boshti: Çelik inoks
 • Kushineta: Karbon, me metal të ngopur
 • Helika: Plastikë

Dorëzim

 • Pompë
 • Guarnicionet te bashkuesi i filetuar
 • Rondele për vidat e flanxhës (me diametra nominal të lidhjes DN 32 - DN 65)
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Aksesorë

 • Vida te bashkuesi i filetuar
 • Kundrafllanxha te bashkuesi me fllanxhë
 • Pjesë përshtatëse
 • Izolimi termik
Dokumente

Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Wilo-Yonos MAXO/-D/-Z

Numri i artikullit 2226411
Botim 2023-12
Numri i faqeve 392
Language da, de, el, en, es, fi, fr, it, nl, no, pt, sv, tr
PDF (9 MB)

Wilo-Yonos MAXO/-D/-Z

Numri i artikullit 2226410
Botim 2023-12
Numri i faqeve 36
Language en
PDF (7 MB)

Broshura e certifikimit

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Numri i artikullit 2209011
Botim 2022-11
Numri i faqeve 72
Language gjuhë neutrale
PDF (28 MB)

Fleta e aksesorëve

Numri i faqeve 1
Language gjuhë neutrale
PDF (3 MB)
Përzgjedhja e produktit
Number of results: 25
180 … 360 mm
[25]
Emërtimi i produktitLidhja e tubitEEIGjatësia e instalimit l0Presioni maksimal i funksionimit PNLinja ushqyesePesha bruto afërisht mNumri për paletëNumri i artikullit
Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10
G 1½
≤0,20
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
5,8 kg
32
2120639
Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10
G 1½
≤0,20
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
5,8 kg
32
2120640
Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10
G 1½
≤0,20
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
6,9 kg
32
2120641
Yonos MAXO 30/0,5-7 PN 10
G 2
≤0,20
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
5,9 kg
32
2120642
Yonos MAXO 30/0,5-10 PN 10
G 2
≤0,20
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
5,9 kg
32
2120643
Yonos MAXO 30/0,5-12 PN 10
G 2
≤0,20
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
7 kg
32
2120644
Yonos MAXO 32/0,5-10 PN6/10
DN 32
≤0,20
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
9,4 kg
16
2210113
Yonos MAXO 32/0,5-11 PN6/10
DN 32
≤0,20
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
11 kg
32
2210114
Yonos MAXO 40/0,5-4 PN 6/10
DN 40
≤0,20
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
10,2 kg
16
2120645
Yonos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10
DN 40
≤0,20
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
10,8 kg
32
2120646
Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10
DN 40
≤0,20
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,9 kg
8
2120647
Yonos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10
DN 40
≤0,20
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,5 kg
8
2120648
Yonos MAXO 50/0,5-8 PN 6/10
DN 50
≤0,20
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
12,1 kg
32
2120649
Yonos MAXO 50/0,5-9 PN 6/10
DN 50
≤0,20
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
16,1 kg
8
2120650
Yonos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10
DN 50
≤0,20
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
16,1 kg
8
2120651
Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10
DN 50
≤0,20
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
28,5 kg
8
2120652
Yonos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10
DN 65
≤0,20
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18 kg
8
2120653
Yonos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10
DN 65
≤0,20
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
29,3 kg
8
2120654
Yonos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10
DN 65
≤0,20
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
31 kg
8
2120655
Yonos MAXO 80/0,5-6 PN 6
DN 80
≤0,20
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
32,5 kg
12
2120656
Yonos MAXO 80/0,5-6 PN 10
DN 80
≤0,20
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
32,5 kg
12
2120657
Yonos MAXO 80/0,5-12 PN 6
DN 80
≤0,20
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
33,9 kg
12
2120658
Yonos MAXO 80/0,5-12 PN 10
DN 80
≤0,20
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
33,9 kg
12
2120659
Yonos MAXO 100/0,5-12 PN 6
DN 100
≤0,20
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
36,9 kg
12
2120660
Yonos MAXO 100/0,5-12 PN 10
DN 100
≤0,20
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
36,9 kg
12
2120661