Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Ndarësit F e Voda Air & Dirt | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-Voda Air/Dirt 65F
Përshkrimi i serive

Konstruksioni

Separator i papastërtive dhe i ajrit të papastër me lidhje me flanxhë.

Përdorimi

  • Sisteme ngrohjeje dhe ftohjeje të mbyllura.

Çelësi tip

Shembull

Voda Air/Dirt 50F

Voda Air/Dirt

Emërtimi i produktit Separator i ajrit/papastërtive

F

Lidhje me flanxhë

50

Lidhja (DN)

Të dhënat teknike

  • Presioni maksimal i punës: 10 bar
  • E përshtatshme për impiante me një temperaturë maksimale të prurjes prej 120°C
  • Teknologjia “Clean Dual Zone” mund të përballojë shpejtësi të lëngut të transportuar me deri në 3 m/s. Për një performancë efikase të ndarjes

duhet të ruhet një shpejtësi maksimale prej 1,5 m/s.

  • E përshtatshme për shtimin deri në 50% të antifrizës me bazë glikoli
  • Sipas direktivës për pajisjet nën presion 2014/68/EU
Dokumente

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (212 KB)