Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Përpunimi i ujërave | Wilo

Përpunimi i ujërave

Për nxjerrjen e ujit kërkohen zgjidhje sistemesh, të cilat mundësojnë një përshtatje të përkryer në kushtet tuaja të veçanta të funksionimit. Wilo ju ofron për këtë fushë të zbatimit zgjidhje me vlerë të lartë për të ardhmen, të cilat ju mbështesin gjatë detyrave tuaja elementare: sigurimin e një furnizimi ekonomik me ujë. Të gjitha certifikimet për autorizimin e ujit të pijshëm Të besosh është mirë, certifikimet janë më mirë. Kështu plotësoni sistemet e pompimit Wilo për certifikimet e kërkuara nga ju për ujë të pijshëm dhe vetë-sqarimet për autorizimin e ujit të pijshëm. Ndër të tjera këtu numërohen ACS, UBA dhe DVGW W270. Zgjidhje bindëse financiare, që mbrojnë mjedisin Detyrat e kompanive të furnizimit me ujë janë të shumëllojshme dhe me kërkesa. Ata janë përgjegjës për përpunimin e ujërave nëntokësore dhe ujërave sipërfaqësore, filtrimin dhe filtrimin ultra si dhe dezinfektimin afatgjatë. Në të njëjtën kohë ata duhet të ulin kostot dhe konsumin e energjisë. Për këto detyra, si partner profesional Wilo ofron një zgjedhje të madhe për zgjidhje të përshtatshme të pompave. Me produktet tona me efektivitet të lartë ne kujdesemi për një ulje të konsumit të energjisë dhe në këtë mënyrë ofrojmë një kontribut të ndjeshëm për optimizimin e procesit. Përveç kësaj, kjo gjë minimizon kostot e përpunimit dhe në të njëjtën kohë mbron mjedisin. Besueshmëria e lartë dhe jetëgjatësia e madhe e pompave Wilo garantojnë një furnizim të sigurt dhe afatgjatë me ujë të pijshëm. Për çdo zbatim të përpunimit të ujit të pastër Wilo ofron një zgjedhje gjithëpërfshirëse te zgjidhjet me autorizim për ujin e pijshëm. Oferta jonë e pompave përfshin pompat monobllok dhe pompat normale, pompat me trup të ndarë sipas akseve, grupet e pompimit për rritjen e presionit si dhe pompat me motor të zhytur në pus për tërheqje ose në konstruksionin e këmishës së presionit për shpërndarje. Nëpërmjet ndryshuesit të frekuencës pompat e rregullueshme mund të përshtaten në kërkesat specifike të zbatimit përkatës dhe si rrjedhojë ndihmojnë për kursimin e energjisë. Përveç kësaj, ne ofrojmë zgjidhje moderne për mbikëqyrjen dhe rregullimin, të cilat prodhojnë automatikisht presionin e nevojshëm dhe kështu shmangin një ngarkesë të panevojshme të pjesëve. Këtu hyjnë në përdorim impiantet tona të rritjes së presionit specifike sipas klientëve, të cilat komunikojnë me teknologjitë për menaxhimin e procesit. Procese të sigurta dhe të besueshme të përpunimit Për të përpunuar ujin për përdorim të sigurt, janë të nevojshme disa hapa të procesit. Këto varen nga direktivat lokale si dhe nga burimi dhe cilësia e ujit tuaj të patrajtuar. Zgjidhjet tona moderne ju mbështesin me proceset e përshtatshme për këto qëllime: S'ka rëndësi nëse duhet të eliminoni patogjenët nëpërmjet ozonizimit, të ndani grimcat nëpërmjet proceseve të filtrimit ose flokulimit apo të eliminoni mbetjet e ilaçeve me anë të proceseve të ndajthithjes – zgjidhjet tona garantojnë proces pa probleme dhe të besueshëm. Mbroni funksionimin tuaj me Wilo – disponueshmëri maksimale në çdo moment të ditës, për 365 ditë në vit. Përveç kësaj, mund të jetë i nevojshëm deacidifikimi ose zbutja e ujit tuaj, në mënyrë që konsumatori fundor për shembull të dozojë më pak detergjent. Me përdorimin e teknikës së pompave ne këtu ofrojmë një kontribut të përbashkët për mbrojtjen e mjedisit. Sistemet tona të pompimit me efektivitet të lartë dhe vazhdimisht të besueshme garantojnë një transport pa problem të ujit për përpunim. Në varësi të kërkesave tuaja uji ose pompohet për shpëlarje ose për rritje të presionit. Sistemet e duhura të përshtatshme të pompimit për furnizimin me ujë dhe rritës së presionit Shpërndarja e ujit për pikat e shqyrtimit është një zbatim i mëtejshëm, në të cilin ju mund t'i besoni përvojës sonë shumëvjeçare. Në varësi të kërkesave të procesit, pompat normale klasike ose pompat me trup të ndarë sipas akseve, pompat e pajisura me këmishë presioni ose impiantet e rregullueshme përshtaten me presionin konstant ose të ndryshëm. Të gjitha pompat dhe impiantet tona karakterizohen nga një konstruksion i fortë dhe me efektivitet të lartë si dhe jetëgjatësia dhe kostot e ulëta operative. Ju përfitoni nga një zgjedhje gjithëpërfshirëse për materialet e pompave dhe opsionet e guarnicionit për zbatimin tuaj. Përveç kësaj, ne ofrojmë veshje të ndryshme për rritjen tjetër të efektivitetit ose për mbrojtjen nga grumbullimi. Flisni me specialistët tanë për pompën e duhur për kërkesat tuaja individuale.

I RI