Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-Atmos GIGA-N | Wilo

Wilo-Atmos GIGA-N

Pompë normale për përdorime universale dhe një jetëgjatësi e madhe.

Avantazhet tuaja
Wilo-Atmos GIGA-N

Pompë normale për përdorime universale dhe një jetëgjatësi e madhe.

Wilo-Atmos GIGA-N është modeli bazë për pompat me rotor të thatë. Shumëllojshmëria e madhe e variacioneve për sa i përket motorëve dhe materialeve dhe diapazonit të gjerë të temperaturës nga -20 deri +140°C e bën atë të gjithanshëm për përdorime nga më të ndryshmet.

Pompa e projektuar për funksionim të përhershëm garanton një jetëgjatësi të madhe falë veshjeve të qëndrueshme ndaj korrozionit dhe kushinetave me sferë që nuk kanë nevojë për mirëmbajtje. Në rastin e mirëmbajtjes, distancatori bashkues kujdeset për një zëvendësim mundësisht sa më të shpejtë të bllokuesit mekanik. Shpejtësia e Wilo-Atmos GIGA-N rregullohet me anë të konvertorit Wilo-EFC. Ai mund të pajiset me monitorimin e temperaturës dhe të dridhjeve të kushinetës së pompës, për të identifikuar përpara kohe prishjet e mundshme.

Wilo ofron për këtë qëllim oferta servisi plotësuese të personalizuara, që nga vënia në punë deri te mirëmbajtja – dhe me paketën gjithëpërfshirëse të kujdesit WiloCare, monitorimi nga distanca i Wilo garanton sigurinë optimale të funksionimit.


Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Kursim i energjisë falë shkallës së lartë të efektivitetit nëpërmjet sistemit hidraulik të përmirësuar dhe përdorimit të motorëve IE3/IE4
 • E përshtatshme për furnizim me ujë të pijshëm (në përputhje me KTW, ACS)
 • Veshje mbrojtëse kataforetike e të gjithë përbërësve të derdhur për qëndrueshmëri të lartë kundër korrozionit dhe jetëgjatësi (jo në versionin për ujë të pijshëm)
 • Përdorim universal falë përmasave të standardizuara, varianteve të ndryshme të motorit dhe helikave nga materiale të ndryshme
 • Mirëmbajtje e thjeshtë nëpërmjet distancatorit bashkues miqësor ndaj përdoruesit në konstruksionin «Tërheq mbrapsht duke e nxjerrë»
 • Siguri e lartë funksionimi falë konstruksionit të përmirësuar të helikës për reduktimin e presionit
Përshkrimi i serive
Wilo-Atmos GIGA-N (2pl)

Konstruksioni

Pompë centrifugale e presionit të ulët me një helikë me thithje aksiale, e montuar mbi bazament. Versioni standard me distancator bashkues.

Përdorimi

 • Pompimi i ujit të ngrohjes (sipas VDI 2035), e ujit të ftohtë dhe të përzierjeve ujë-glikol pa materiale gërryese në sistemet e ngrohjes, të ujit të ftohtë dhe në sistemet e ftohjes.
 • Zbatime për vaditje, në shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesës, industrinë e përgjithshme, hidrocentrale, etj.

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Pompë centrifugale e presionit të ulët me një shkallë, me lloj konstruksioni monobllok me xhunto bashkuese, mbrojtje të xhuntos bashkuese, motor dhe bazament

 • Bllokuesi mekanik

Çelësi tip

Shembull

Atmos GIGA-N 40/200-11/2

Atmos

Familja e produktit

GIGA

Emërtimi i serisë

N

Pompë standarde me thithje aksiale

40

DN për fllanxhën e presionit

200

Diametri nominal i helikës [mm]

11

Fuqia nominale e motorit P2 [kW]

2

Numri i poleve

Të dhënat teknike

 • Shkalla e lejuar e temperaturës -20 °C ... +140 °C
 • Linja ushqyese 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa e mbrojtjes IP55
 • Diametri nominal DN 32 ... DN 150
 • Presioni maks. i funksionimit 16 bar

Materiale

 • Trupi i pompës dhe lanterni. Standardi: EN-GJL-250
 • Helika: Standardi: EN-GJL-200; të tjerat me kërkesë
 • Boshti: 1.4021
 • Bllokues mekanik: AQEGG; bllokues mekanikë të tjerë, me kërkesë

Konstruksioni

 • Pompë centrifugale e presionit të ulët me një helikë si pompë bazamenti me porta thithëse aksiale me fole kushinetash të kapur me flanxha dhe shtrëngim aksi për motor shtytës të lidhur në mënyrë fleksibël
 • Një distancator bashkues (bashkues manikotë) është standard, dhe ai ofron mundësinë që motori të mos lëvizet nga pozicioni në rast të çmontimit të njësisë së rotorit
 • Varianti ...-P5 pa distancator bashkues (me çmim të ulur, shiko listën e çmimeve)

Dorëzim

 • Pompë
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
 • Pompë me fund të lirë boshti ose
 • Pompë mbi bazament me xhunto bashkuese dhe mbrojtje të xhuntos bashkuese, pa motor ose
 • pompë plotësisht e montuar mbi bazament me elektromotor

Opsione

 • Varianti ...-P5 pa distancator bashkues (me çmim të ulur)
 • Materialet dhe versione të tjera, me kërkesë
 • Tensione dhe frekuenca të tjera, me kërkesë

Aksesorë

Kontrolli automatik i xhirove:

Sistemi rregullues i pompave Wilo për rregullimin automatik, të vazhdueshëm të punës së pompave. Për informacione të mëtejshme rreth temës "Panelet komandimit dhe aparatet kontrolluese", lutemi, kontaktoni Wilo.

Përzgjedhja e produktit
Number of results: 688
Emërtimi i produktitNumri i shtyllaveMEIIELidhja e tubit në pjesën thithëseLidhja e tubit në anën e presionitDistancator bashkuesFuqia nominale e motorit P2Pesha bruto afërisht mNumri i artikullitGrupi GRD
Atmos GIGA-N 32/125-0,25/4
4
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
0,25 kW
93 kg
6086289
12
Atmos GIGA-N 32/125-0,25/4-P5
4
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
0,25 kW
93 kg
6086697
12
Atmos GIGA-N 32/125-0,37/4
4
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
0,37 kW
95 kg
6086290
12
Atmos GIGA-N 32/125-0,37/4-P5
4
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
0,37 kW
95 kg
6086698
12
Atmos GIGA-N 32/125-0,55/4
4
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
0,55 kW
97 kg
6086291
12
Atmos GIGA-N 32/125-0,55/4-P5
4
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
0,55 kW
97 kg
6086699
12
Atmos GIGA-N 32/125-1,1/2
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
1,1 kW
101 kg
6086292
12
Atmos GIGA-N 32/125-1,1/2-P5
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
1,1 kW
101 kg
6086700
12
Atmos GIGA-N 32/125-1,5/2
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
1,5 kW
104 kg
6086293
12
Atmos GIGA-N 32/125-1,5/2-P5
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
1,5 kW
104 kg
6086701
12
Atmos GIGA-N 32/125-2,2/2
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
2,2 kW
111 kg
6086294
12
Atmos GIGA-N 32/125-2,2/2-P5
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
2,2 kW
111 kg
6086702
12
Atmos GIGA-N 32/125-2-B
-
-
-
DN 50
DN 32
Without spacer
-
-
6090546
12
Atmos GIGA-N 32/125-3/2
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
3 kW
128 kg
6086295
12
Atmos GIGA-N 32/125-3/2-P5
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
3 kW
120 kg
6086703
12
Atmos GIGA-N 32/125-4-B
-
-
-
DN 50
DN 32
Without spacer
-
-
6090545
12
Atmos GIGA-N 32/125-4/2
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
4 kW
139 kg
6086296
12
Atmos GIGA-N 32/125-4/2-P5
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
4 kW
131 kg
6086704
12
Atmos GIGA-N 32/160-0,25/4
4
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
0,25 kW
99 kg
6086574
12
Atmos GIGA-N 32/160-0,25/4-P5
4
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
0,25 kW
99 kg
6086982
12
Atmos GIGA-N 32/160-0,37/4
4
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
0,37 kW
102 kg
6086573
12
Atmos GIGA-N 32/160-0,37/4-P5
4
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
0,37 kW
102 kg
6086981
12
Atmos GIGA-N 32/160-0,55/4
4
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
0,55 kW
104 kg
6086572
12
Atmos GIGA-N 32/160-0,55/4-P5
4
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
0,55 kW
104 kg
6086980
12
Atmos GIGA-N 32/160-2,2/2
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
2,2 kW
118 kg
6086579
12
Atmos GIGA-N 32/160-2,2/2-P5
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
2,2 kW
118 kg
6086987
12
Atmos GIGA-N 32/160-2-B
-
-
-
DN 50
DN 32
Without spacer
-
-
6090543
12
Atmos GIGA-N 32/160-3/2
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
3 kW
135 kg
6086578
12
Atmos GIGA-N 32/160-3/2-P5
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
3 kW
127 kg
6086986
12
Atmos GIGA-N 32/160-4-B
-
-
-
DN 50
DN 32
Without spacer
-
-
6090542
12
Atmos GIGA-N 32/160-4/2
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
4 kW
145 kg
6086577
12
Atmos GIGA-N 32/160-4/2-P5
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
4 kW
137 kg
6086985
12
Atmos GIGA-N 32/160-5,5/2
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
5,5 kW
173 kg
6086576
12
Atmos GIGA-N 32/160-5,5/2-P5
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
5,5 kW
165 kg
6086984
12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,25/4
4
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
0,25 kW
100 kg
6086593
12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,25/4-P5
4
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
0,25 kW
100 kg
6087001
12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,37/4
4
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
0,37 kW
103 kg
6086592
12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,37/4-P5
4
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
0,37 kW
103 kg
6087000
12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,55/4
4
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
0,55 kW
105 kg
6086591
12
Atmos GIGA-N 32/160.1-0,55/4-P5
4
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
0,55 kW
105 kg
6086999
12
Atmos GIGA-N 32/160.1-1,5/2
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
1,5 kW
112 kg
6086598
12
Atmos GIGA-N 32/160.1-1,5/2-P5
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
1,5 kW
112 kg
6087006
12
Atmos GIGA-N 32/160.1-2,2/2
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
2,2 kW
119 kg
6086597
12
Atmos GIGA-N 32/160.1-2,2/2-P5
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
2,2 kW
119 kg
6087005
12
Atmos GIGA-N 32/160.1-2-B
-
-
-
DN 50
DN 32
Without spacer
-
-
6090544
12
Atmos GIGA-N 32/160.1-3/2
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
3 kW
136 kg
6086596
12
Atmos GIGA-N 32/160.1-3/2-P5
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
3 kW
128 kg
6087004
12
Atmos GIGA-N 32/160.1-4-B
-
-
-
DN 50
DN 32
Without spacer
-
-
6090535
12
Atmos GIGA-N 32/160.1-4/2
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
With spacer
4 kW
146 kg
6086595
12
Atmos GIGA-N 32/160.1-4/2-P5
2
≥0,4
IE3
DN 50
DN 32
Without spacer
4 kW
138 kg
6087003
12