Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-Atmos GIGA-NHT | Wilo

Wilo-Atmos GIGA-NHT

Pompë ideale për ngrohjen qendrore dhe furnizimin industrial të ngrohjes.

Avantazhet tuaja
Wilo-Atmos GIGA-NHT

Pompë ideale për ngrohjen qendrore dhe furnizimin industrial të ngrohjes.

Wilo-Atmos GIGA-NHT është një pompë normale për përdorim universal për transportin e lëngut të nxehtë falë përmasave të standardizuara, varianteve të ndryshme të motorit, helikave dhe guarnicioneve të rrëshqitshme. Konstruksioni i qëndrueshëm ndaj nxehtësisë dhe presionit është shumë i besueshëm gjatë transportimit të ujit me temperatura nga -20 deri në mbi 200 °C si dhe të vajit me temperatura nga 0 deri në 350 °C. Pompa e zhvilluar në mënyrë të veçantë për funksionin e përhershëm karakterizohet nga kostot e ulëta të kohëzgjatjes së punës, pasi nga vetëftohja e saj nuk nevojitet asnjë sistem ftohës shtesë dhe kushinetat e saj sferike përdoren me pak mirëmbajtje. Me një MEI > 0,4 dhe përdorimit të motorëve IE3/IE4 pompa ka një shkallë të lartë të efikasitetit të përgjithshëm. Konsumi i energjisë mund të reduktohet më tej nëpërmjet rregullimit të numrit të rrotullimeve me një Wilo-EFC të disponueshme në mënyrë opsionale. Në rastin e punimeve të mirëmbajtjes, falë distancatorit bashkues, bllokuesi mekanik mund të ndërrohet shumë shpejt. Wilo ofron edhe shërbimin shtesë për vënien në punë dhe të mirëmbajtjes dhe është e orientuar me paketën gjithëpërfshirëse WiloCare Shërbim i plotë për një siguri optimale funksionimi.


Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Përdorim universal falë përmasave të standardizuara, varianteve të ndryshme të motorit dhe bllokuesit mekanik të përshtatur në llojin e lëngut 
 • Siguri e lartë funksionimi nëpërmjet trupit të qëndrueshëm ndaj nxehtësisë prej gize duktile, folesë së permistopit me vëllim të madh dhe flanxhës të qëndrueshme ndaj presionit (PN 25)
 • Shkalla më e lartë e efikasitetit të përgjithshëm nga sistemi hidraulik i përmirësuar me MEI > 0,4 dhe përdorimi i motorëve IE3/IE4 mundëson kursimet e larta të energjisë
 • Instalim i thjeshtë falë bllokuesit mekanik me vetëftohje në vend të sistemeve ftohëse shtesë
 • Mirëmbajtje e thjeshtë nëpërmjet distancatorit bashkues miqësor ndaj tërheqjes mbrapsht duke e nxjerrë
 • Qëndrueshmëri e lartë falë teknologjisë me vetëftohje në vend të sistemit ftohës me konsum shtesë të ujit
 • Opsionale: Wilo-EFC për operim të thjeshtë dhe kursime të tjera të energjisë
Përshkrimi i serive

Konstruksioni

Pompë centrifugale e presionit të ulët me një helikë me thithje aksiale, e montuar mbi bazament. Versioni standard me distancator bashkues.

Përdorimi

 • Sisteme ngrohjeje për ujin e ngrohtë
 • Qarqe ujit të freskët dhe të ftohtë
 • Dërgim i ngrohjes qendrore deri në 200 °C
 • Qarkullim i ujit industrial deri në 200 °C
 • Sisteme të qarkullimit të vajit industrial, mbartës-transportues të nxehtësisë deri në 350 °C

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Pompë centrifugale e presionit të ulët me një shkallë si pompë normale, me xhunto bashkuese, mbrojtje të xhuntos bashkuese, motor dhe bazament. Permistopi i pompës garantohen nga një bllokues mekanik.

Çelësi tip

Shembull:

Atmos GIGA-NHT 40/200-11/2

Atmos

Familja e produktit

GIGA

Emërtimi i serisë

NHT

Konstruksioni

NHT = pompë normale për zbatimet e temperaturës së lartë

40

DN për flanxhën e presionit

200

Diametri nominal i helikës [mm]

11

Fuqia nominale e motorit P2 [kW]

2

Numri i poleve

Të dhënat teknike

 • Shkalla e lejuar e temperaturës:
  • -20 °C ... +350 °C (vaj mbartës-transportues i nxehtësisë)
  • 0 ... +200 °C (ujë)
 • Linja ushqyese 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa e mbrojtjes IP55
 • Diametrat nominalë DN 32 deri në DN 150
 • Presioni maks. i funksionimit 25 bar

Materiale

 • Trupi i pompës dhe lanterni. Standardi: EN-GJS-400-15
 • Helika: EN-GJL-250
 • Boshti: 1.4021
 • Bllokuesi mekanik:
  • AQ7EGG (ujë)
  • AQ1VGG (vaj mbartës-transportues i nxehtësisë)

Konstruksioni

 • Pompë centrifugale e presionit të ulët me një helikë si pompë bazamenti me porta thithëse aksiale me fole kushinetash të kapur me flanxha dhe shtrëngim aksi për motor shtytës të lidhur në mënyrë fleksibël
 • Një distancator bashkues (bashkues manikotë) është standard, dhe ai ofron mundësinë që motori të mos lëvizet nga pozicioni në rast të çmontimit të njësisë së rotorit

Dorëzim

 • Pompë
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
 • Pompë me fund të lirë boshti ose
 • Pompë mbi bazament me xhunto bashkuese dhe mbrojtje të xhuntos bashkuese, pa motor ose
 • pompë plotësisht e montuar mbi bazament me elektromotor
Dokumente

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (262 KB)

Përzgjedhja e produktit
Number of results: 170
Emërtimi i produktitNumri i shtyllaveIELidhja e tubit në pjesën thithëseLidhja e tubit në anën e presionitFuqia nominale e motorit P2Numri i artikullit
Atmos GIGA-NHT 32/160-0.55/4-S2
4
IE3
DN 50
DN 32
0,55 kW
6095320
Atmos GIGA-NHT 32/160-0.55/4-S7
4
IE3
DN 50
DN 32
0,55 kW
6095317
Atmos GIGA-NHT 32/160-3/2-S2
2
IE3
DN 50
DN 32
3 kW
6095318
Atmos GIGA-NHT 32/160-3/2-S7
2
IE3
DN 50
DN 32
3 kW
6095319
Atmos GIGA-NHT 32/160-4/2-S2
2
IE3
DN 50
DN 32
4 kW
6095322
Atmos GIGA-NHT 32/160-4/2-S7
2
IE3
DN 50
DN 32
4 kW
6095321
Atmos GIGA-NHT 32/160-5.5/2-S2
2
IE3
DN 50
DN 32
5,5 kW
6098341
Atmos GIGA-NHT 32/160-5.5/2-S7
2
IE3
DN 50
DN 32
5,5 kW
6098340
Atmos GIGA-NHT 32/160.1-3/2-S2
2
IE3
DN 50
DN 32
3 kW
6095368
Atmos GIGA-NHT 32/160.1-3/2-S7
2
IE3
DN 50
DN 32
3 kW
6095367
Atmos GIGA-NHT 32/160.1-4/2-S2
2
IE3
DN 50
DN 32
4 kW
6095370
Atmos GIGA-NHT 32/160.1-4/2-S7
2
IE3
DN 50
DN 32
4 kW
6095369
Atmos GIGA-NHT 32/160.1-5.5/2-S2
2
IE3
DN 50
DN 32
5,5 kW
6098335
Atmos GIGA-NHT 32/160.1-5.5/2-S7
2
IE3
DN 50
DN 32
5,5 kW
6098334
Atmos GIGA-NHT 32/200-5.5/2-S2
2
IE3
DN 50
DN 32
5,5 kW
6095350
Atmos GIGA-NHT 32/200-5.5/2-S7
2
IE3
DN 50
DN 32
5,5 kW
6095349
Atmos GIGA-NHT 32/200-7.5/2-S2
2
IE3
DN 50
DN 32
7,5 kW
6095348
Atmos GIGA-NHT 32/200-7.5/2-S7
2
IE3
DN 50
DN 32
7,5 kW
6095347
Atmos GIGA-NHT 32/200.1-5.5/2-S2
2
IE3
DN 50
DN 32
5,5 kW
6098331
Atmos GIGA-NHT 32/200.1-5.5/2-S7
2
IE3
DN 50
DN 32
5,5 kW
6098330
Atmos GIGA-NHT 32/200.1-7.5/2-S2
2
IE3
DN 50
DN 32
7,5 kW
6098333
Atmos GIGA-NHT 32/200.1-7.5/2-S7
2
IE3
DN 50
DN 32
7,5 kW
6098332
Atmos GIGA-NHT 40/125-1.1/2-S2
2
IE3
DN 65
DN 40
1,1 kW
6098361
Atmos GIGA-NHT 40/125-1.1/2-S7
2
IE3
DN 65
DN 40
1,1 kW
6098360
Atmos GIGA-NHT 40/160-4/2-S2
2
IE3
DN 65
DN 40
4 kW
6095380
Atmos GIGA-NHT 40/160-4/2-S7
2
IE3
DN 65
DN 40
4 kW
6095379
Atmos GIGA-NHT 40/160-5.5/2-S2
2
IE3
DN 65
DN 40
5,5 kW
6095382
Atmos GIGA-NHT 40/160-5.5/2-S7
2
IE3
DN 65
DN 40
5,5 kW
6095381
Atmos GIGA-NHT 40/160-7.5/2-S2
2
IE3
DN 65
DN 40
7,5 kW
6095384
Atmos GIGA-NHT 40/160-7.5/2-S7
2
IE3
DN 65
DN 40
7,5 kW
6095383
Atmos GIGA-NHT 40/200-1.1/4-S2
4
IE3
DN 65
DN 40
1,1 kW
6095352
Atmos GIGA-NHT 40/200-1.1/4-S7
4
IE3
DN 65
DN 40
1,1 kW
6095351
Atmos GIGA-NHT 40/200-15/2-S2
2
IE3
DN 65
DN 40
15 kW
6095354
Atmos GIGA-NHT 40/200-15/2-S7
2
IE3
DN 65
DN 40
15 kW
6095353
Atmos GIGA-NHT 40/250-11/2-S2
2
IE3
DN 65
DN 40
11 kW
6095356
Atmos GIGA-NHT 40/250-11/2-S7
2
IE3
DN 65
DN 40
11 kW
6095355
Atmos GIGA-NHT 50/125-0.55/4-S2
4
IE3
DN 65
DN 50
0,55 kW
-
Atmos GIGA-NHT 50/125-0.55/4-S7
4
IE3
DN 65
DN 50
0,55 kW
-
Atmos GIGA-NHT 50/125-0.75/4-S2
4
IE3
DN 65
DN 50
0,75 kW
-
Atmos GIGA-NHT 50/125-0.75/4-S7
4
IE3
DN 65
DN 50
0,75 kW
-
Atmos GIGA-NHT 50/125-1.1/4-S2
4
IE3
DN 65
DN 50
1,1 kW
-
Atmos GIGA-NHT 50/125-1.1/4-S7
4
IE3
DN 65
DN 50
1,1 kW
-
Atmos GIGA-NHT 50/125-2.2/2-S2
2
IE3
DN 65
DN 50
2,2 kW
-
Atmos GIGA-NHT 50/125-2.2/2-S7
2
IE3
DN 65
DN 50
2,2 kW
-
Atmos GIGA-NHT 50/125-3/2-S2
2
IE3
DN 65
DN 50
3 kW
-
Atmos GIGA-NHT 50/125-3/2-S7
2
IE3
DN 65
DN 50
3 kW
-
Atmos GIGA-NHT 50/125-4/2-S2
2
IE3
DN 65
DN 50
4 kW
-
Atmos GIGA-NHT 50/125-4/2-S7
2
IE3
DN 65
DN 50
4 kW
-
Atmos GIGA-NHT 50/125-5.5/2-S2
2
IE3
DN 65
DN 50
5,5 kW
-
Atmos GIGA-NHT 50/125-5.5/2-S7
2
IE3
DN 65
DN 50
5,5 kW
-