Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Wilo-CronoNorm-NLG | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-CronoNorm-NLG

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Kosto të ulëta të jetëgjatësisë falë efektivitet të optimizuar
 • Bllokues mekanik i pavarur nga kahu i rrotullimit. me lubrifikim të detyruar
 • Unaza fiksuese të përhershme, të ndërrueshme
 • Kushinetë sferike me lubrifikim të përhershëm, shumë të dimensionuar
 • Vlerë NPSH e ulët, veçoritë më të mira të kavitacionit
Përshkrimi i serive
nlg__bigdut_01

Konstruksioni

Pompë centrifugale e presionit të ulët me një helikë me thithje aksiale, e montuar mbi bazament.

Përdorimi

 • Pompimi i ujit të ngrohjes (sipas VDI 2035), e ujit të ftohtë dhe të përzierjeve ujë-glikol pa materiale gërryese në sistemet e ngrohjes, të ujit të ftohtë dhe në sistemet e ftohjes.
 • Zbatime për vaditje, në shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesës, industrinë e përgjithshme, hidrocentrale, etj.

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Pompë centrifugale e presionit të ulët me një shkallë, me lloj konstruksioni monobllok me xhunto bashkuese, mbrojtje të xhuntos bashkuese, motor dhe bazament

 • Bllokues mekanik ose komplet guarnicioni

Çelësi tip

Shembull

NLG 200/315-75/4

NLG

Emërtimi i serisë: Pompë normale

200

Diametri nominal DN i daljes së presionit

315

Diametri nominal i helikës [mm]

75

Fuqia nominale e motorit P2 [kW]

4

Numri i poleve

Të dhënat teknike

 • Shkalla e lejuar e temperaturës -20 °C deri +120 °C
 • Linja ushqyese 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa e mbrojtjes IP55
 • Diametri nominal DN 150 deri DN 300
 • Presioni maks. i funksionimit 16 bar

Materiale

 • Trupi i pompës dhe mbulesa e presionit: EN-GJS-500-7
 • Korpusi i kushinetës: EN-GJL-250
 • Helika: EN-GJL-250 (version i posaçëm: G-CuSn10)
 • Boshti: 1.4028
 • Unazat fiksuese të përhershme: G-CuSn10
 • Bllokues mekanik: AQ1EGG (bllokues mekanikë të tjerë, me kërkesë)

Konstruksioni

 • Pompë horizontale, me një helikë dhe me trup në formë spirale, me korpus kushinete dhe unaza fiksuese të përhershme që mund të ndërrohen sipas projektimit të procesit
 • Izolim i boshtit nëpërmjet bllokuesit mekanik sipas EN 12756 ose kompletit të gominës
 • Trup në formë spirale me këmbë pompe të derdhura. Mbështetja e boshtit të pompës nëpërmjet kushinetës me sferë me kanal
 • Bashkues i boshtit me manikotë të ndërmjetme

Dorëzim

 • Pompë
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
 • Pompë me fund të lirë boshti ose
 • Pompë mbi bazament me xhunto bashkuese dhe mbrojtje të xhuntos bashkuese ose
 • pompë plotësisht e montuar mbi bazament me elektromotor
Dokumente

Broshura e certifikimit

Wilo-CronoNorm NLG, Wilo-CronoNorm NLG (Bare Shaft)

Numri i artikullit 6088779
Botim 2022-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 20
PDF (11 MB)

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (212 KB)
Lista e produkteve
Number of results: 48
Emërtimi i produktitNumri i shtyllaveMEIDiametri nominal i fllanxhësBllokuesi mekanikFuqia nominale e motorit P2Pesha bruto afërisht mNumri i artikullit
CronoNorm-NLG 150/520-110/4
4
IE3
DN 150
AQ1EGG
110 kW
1790 kg
4460459
CronoNorm-NLG 150/520-132/4
4
IE3
DN 150
AQ1EGG
132 kW
1850 kg
4460460
CronoNorm-NLG 150/520-160/4
4
IE3
DN 150
AQ1EGG
160 kW
1920 kg
4460461
CronoNorm-NLG 150/520-200/4
4
IE3
DN 150
AQ1EGG
200 kW
2181 kg
4460462
CronoNorm-NLG 200/260-15/4
4
IE3
DN 200
AQ1EGG
15 kW
756 kg
4452589
CronoNorm-NLG 200/260-18,5/4
4
IE3
DN 200
AQ1EGG
18,5 kW
783 kg
4452590
CronoNorm-NLG 200/260-22/4
4
IE3
DN 200
AQ1EGG
22 kW
792 kg
4452591
CronoNorm-NLG 200/260-30/4
4
IE3
DN 200
AQ1EGG
30 kW
840 kg
4452592
CronoNorm-NLG 200/315-37/4
4
IE3
DN 200
AQ1EGG
37 kW
815 kg
4452593
CronoNorm-NLG 200/315-45/4
4
IE3
DN 200
AQ1EGG
45 kW
835 kg
4452594
CronoNorm-NLG 200/315-55/4
4
IE3
DN 200
AQ1EGG
55 kW
999 kg
4452595
CronoNorm-NLG 200/315-75/4
4
IE3
DN 200
AQ1EGG
75 kW
1195 kg
4452596
CronoNorm-NLG 200/390-55/4
4
IE3
DN 200
AQ1EGG
55 kW
1014 kg
4459311
CronoNorm-NLG 200/390-75/4
4
IE3
DN 200
AQ1EGG
75 kW
1210 kg
4459312
CronoNorm-NLG 200/390-90/4
4
IE3
DN 200
AQ1EGG
90 kW
1280 kg
4459313
CronoNorm-NLG 200/450-90/4
4
IE3
DN 200
AQ1EGG
90 kW
1330 kg
4452603
CronoNorm-NLG 200/450-110/4
4
IE3
DN 200
AQ1EGG
110 kW
1730 kg
4452604
CronoNorm-NLG 200/450-132/4
4
IE3
DN 200
AQ1EGG
132 kW
1790 kg
4452605
CronoNorm-NLG 200/450-160/4
4
IE3
DN 200
AQ1EGG
160 kW
1860 kg
4452606
CronoNorm-NLG 250/260-22/4
4
IE3
DN 250
AQ1EGG
22 kW
860 kg
4459316
CronoNorm-NLG 250/260-30/4
4
IE3
DN 250
AQ1EGG
30 kW
909 kg
4459317
CronoNorm-NLG 250/315-37/4
4
IE3
DN 250
AQ1EGG
37 kW
1042 kg
4453358
CronoNorm-NLG 250/315-45/4
4
IE3
DN 250
AQ1EGG
45 kW
1062 kg
4453355
CronoNorm-NLG 250/315-55/4
4
IE3
DN 250
AQ1EGG
55 kW
1230 kg
4452608
CronoNorm-NLG 250/315-75/4
4
IE3
DN 250
AQ1EGG
75 kW
1437 kg
4452609
CronoNorm-NLG 250/360-55/4
4
IE3
DN 250
AQ1EGG
55 kW
1191 kg
4459319
CronoNorm-NLG 250/360-75/4
4
IE3
DN 250
AQ1EGG
75 kW
1387 kg
4459320
CronoNorm-NLG 250/360-90/4
4
IE3
DN 250
AQ1EGG
90 kW
1457 kg
4459321
CronoNorm-NLG 250/360-110/4
4
IE3
DN 250
AQ1EGG
110 kW
1715 kg
4459322
CronoNorm-NLG 250/400-75/4
4
IE3
DN 250
AQ1EGG
75 kW
1788 kg
4452618
CronoNorm-NLG 250/400-90/4
4
IE3
DN 250
AQ1EGG
90 kW
1858 kg
4452619
CronoNorm-NLG 250/400-110/4
4
IE3
DN 250
AQ1EGG
110 kW
2098 kg
4452620
CronoNorm-NLG 250/400-132/4
4
IE3
DN 250
AQ1EGG
132 kW
2158 kg
4452621
CronoNorm-NLG 250/400-160/4
4
IE3
DN 250
AQ1EGG
160 kW
2228 kg
4452622
CronoNorm-NLG 250/400-200/4
4
IE3
DN 250
AQ1EGG
200 kW
2490 kg
4452623
CronoNorm-NLG 300/315-45/4
4
IE3
DN 300
AQ1EGG
45 kW
1052 kg
4461275
CronoNorm-NLG 300/315-55/4
4
IE3
DN 300
AQ1EGG
55 kW
1224 kg
4461276
CronoNorm-NLG 300/315-75/4
4
IE3
DN 300
AQ1EGG
75 kW
1424 kg
4461277
CronoNorm-NLG 300/400-110/4
4
IE3
DN 300
AQ1EGG
110 kW
2143 kg
4452626
CronoNorm-NLG 300/400-132/4
4
IE3
DN 300
AQ1EGG
132 kW
2203 kg
4452627
CronoNorm-NLG 300/400-160/4
4
IE3
DN 300
AQ1EGG
160 kW
2273 kg
4452628
CronoNorm-NLG 300/400-200/4
4
IE3
DN 300
AQ1EGG
200 kW
2525 kg
4453350
CronoNorm-NLG 300/550-200/4
4
IE3
DN 300
AQ1EGG
200 kW
2620 kg
4461278
CronoNorm-NLG 300/550-250/4
4
IE3
DN 300
AQ1EGG
250 kW
2757 kg
4461279
CronoNorm-NLG 300/550-315/4
4
IE3
DN 300
AQ1EGG
315 kW
3107 kg
4461280
CronoNorm-NLG 300/550-355/4
4
IE3
DN 300
AQ1EGG
355 kW
3235 kg
4461281
CronoNorm-NLG 300/550-400/4
4
IE3
DN 300
AQ1EGG
400 kW
-
4461282
CronoNorm-NLG 300/550-450/4
4
IE3
DN 300
AQ1EGG
450 kW
-
4461283