Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-CronoNorm-NLG | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-CronoNorm-NLG

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Teknologjia e motorit IE3/IE4 për një funksionim që kursen energji
 • Kosto të ulëta të jetëgjatësisë falë efektivitet të optimizuar
 • Bllokues mekanik i pavarur nga kahu i rrotullimit. me lubrifikim të detyruar
 • Unaza fiksuese të përhershme, të ndërrueshme
 • Kushinetë sferike me lubrifikim të përhershëm, shumë të dimensionuar
 • Vlerë NPSH e ulët, veçoritë më të mira të kavitacionit
Përshkrimi i serive
nlg__bigdut_01

Konstruksioni

Pompë centrifugale e presionit të ulët me një helikë me thithje aksiale, e montuar mbi bazament.

Përdorimi

 • Pompimi i ujit të ngrohjes (sipas VDI 2035), e ujit të ftohtë dhe të përzierjeve ujë-glikol pa materiale gërryese në sistemet e ngrohjes, të ujit të ftohtë dhe në sistemet e ftohjes.
 • Zbatime për vaditje, në shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesës, industrinë e përgjithshme, hidrocentrale, etj.

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Pompë centrifugale e presionit të ulët me një shkallë, me lloj konstruksioni monobllok me xhunto bashkuese, mbrojtje të xhuntos bashkuese, motor dhe bazament

 • Bllokues mekanik ose komplet guarnicioni

Çelësi tip

Shembull

NLG 200/315-75/4

NLG

Emërtimi i serisë: Pompë normale

200

Diametri nominal DN i daljes së presionit

315

Diametri nominal i helikës [mm]

75

Fuqia nominale e motorit P2 [kW]

4

Numri i poleve

Të dhënat teknike

 • Shkalla e lejuar e temperaturës -20 °C deri +120 °C
 • Linja ushqyese 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa e mbrojtjes IP55
 • Diametri nominal DN 150 deri DN 300
 • Presioni maks. i funksionimit 16 bar

Materiale

 • Trupi i pompës dhe mbulesa e presionit: EN-GJS-500-7
 • Korpusi i kushinetës: EN-GJL-250
 • Helika: EN-GJL-250 (version i posaçëm: G-CuSn10)
 • Boshti: 1.4028
 • Unazat fiksuese të përhershme: G-CuSn10
 • Bllokues mekanik: AQ1EGG (bllokues mekanikë të tjerë, me kërkesë)

Konstruksioni

 • Pompë horizontale, me një helikë dhe me trup në formë spirale, me korpus kushinete dhe unaza fiksuese të përhershme që mund të ndërrohen sipas projektimit të procesit
 • Izolim i boshtit nëpërmjet bllokuesit mekanik sipas EN 12756 ose kompletit të gominës
 • Trup në formë spirale me këmbë pompe të derdhura. Mbështetja e boshtit të pompës nëpërmjet kushinetës me sferë me kanal
 • Bashkues i boshtit me manikotë të ndërmjetme

Dorëzim

 • Pompë
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës
 • Pompë me fund të lirë boshti ose
 • Pompë mbi bazament me xhunto bashkuese dhe mbrojtje të xhuntos bashkuese ose
 • pompë plotësisht e montuar mbi bazament me elektromotor

Opsione

 • Materialet dhe versione të tjera, me kërkesë
 • Tensione dhe frekuenca të tjera, me kërkesë
Dokumente

Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Numri i artikullit 4168440
Botim 1111
Numri i faqeve 59
Language en
PDF (3 MB)

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Numri i artikullit 4168440
Botim 1111
Numri i faqeve 58
Language en
PDF (3 MB)

Broshura e certifikimit

Wilo-CronoNorm NLG, Wilo-CronoNorm NLG (Bare Shaft)

Numri i artikullit 6088779
Botim 2022-05
Numri i faqeve 20
Language gjuhë neutrale
PDF (11 MB)
Përzgjedhja e produktit
Number of results: 48
Emërtimi i produktitNumri i shtyllaveMEIIEDiametri nominal i fllanxhësBllokuesi mekanikFuqia nominale e motorit P2Pesha bruto afërisht mNumri i artikullit
CronoNorm-NLG 150/520-110/4
4
≥0,4
IE4
DN 150
AQ1EGG
110 kW
1936,3 kg
6096283
CronoNorm-NLG 150/520-132/4
4
≥0,4
IE4
DN 150
AQ1EGG
132 kW
2117,3 kg
6096284
CronoNorm-NLG 150/520-160/4
4
≥0,4
IE4
DN 150
AQ1EGG
160 kW
2180,3 kg
6096285
CronoNorm-NLG 150/520-200/4
4
≥0,4
IE4
DN 150
AQ1EGG
200 kW
2346 kg
6096533
CronoNorm-NLG 200/260-15/4
4
≥0,4
IE3
DN 200
AQ1EGG
15 kW
756 kg
4452589
CronoNorm-NLG 200/260-18,5/4
4
≥0,4
IE3
DN 200
AQ1EGG
18,5 kW
783 kg
4452590
CronoNorm-NLG 200/260-22/4
4
≥0,4
IE3
DN 200
AQ1EGG
22 kW
792 kg
4452591
CronoNorm-NLG 200/260-30/4
4
≥0,4
IE3
DN 200
AQ1EGG
30 kW
840 kg
4452592
CronoNorm-NLG 200/315-37/4
4
≥0,4
IE3
DN 200
AQ1EGG
37 kW
815 kg
4452593
CronoNorm-NLG 200/315-45/4
4
≥0,4
IE3
DN 200
AQ1EGG
45 kW
835 kg
4452594
CronoNorm-NLG 200/315-55/4
4
≥0,4
IE3
DN 200
AQ1EGG
55 kW
999 kg
4452595
CronoNorm-NLG 200/315-75/4
4
≥0,4
IE4
DN 200
AQ1EGG
75 kW
1301,9 kg
6096286
CronoNorm-NLG 200/390-55/4
4
≥0,4
IE3
DN 200
AQ1EGG
55 kW
1014 kg
4459311
CronoNorm-NLG 200/390-75/4
4
≥0,4
IE4
DN 200
AQ1EGG
75 kW
1316,9 kg
6096287
CronoNorm-NLG 200/390-90/4
4
≥0,4
IE4
DN 200
AQ1EGG
90 kW
1398,9 kg
6096288
CronoNorm-NLG 200/450-90/4
4
≥0,4
IE4
DN 200
AQ1EGG
90 kW
1448,9 kg
6096292
CronoNorm-NLG 200/450-110/4
4
≥0,4
IE4
DN 200
AQ1EGG
110 kW
1876,3 kg
6096289
CronoNorm-NLG 200/450-132/4
4
≥0,4
IE4
DN 200
AQ1EGG
132 kW
2057,3 kg
6096290
CronoNorm-NLG 200/450-160/4
4
≥0,4
IE4
DN 200
AQ1EGG
160 kW
2120,3 kg
6096291
CronoNorm-NLG 250/260-22/4
4
≥0,4
IE3
DN 250
AQ1EGG
22 kW
860 kg
4459316
CronoNorm-NLG 250/260-30/4
4
≥0,4
IE3
DN 250
AQ1EGG
30 kW
909 kg
4459317
CronoNorm-NLG 250/315-37/4
4
≥0,4
IE3
DN 250
AQ1EGG
37 kW
1042 kg
4453358
CronoNorm-NLG 250/315-45/4
4
≥0,4
IE3
DN 250
AQ1EGG
45 kW
1062 kg
4453355
CronoNorm-NLG 250/315-55/4
4
≥0,4
IE3
DN 250
AQ1EGG
55 kW
1230 kg
4452608
CronoNorm-NLG 250/315-75/4
4
≥0,4
IE4
DN 250
AQ1EGG
75 kW
1521 kg
6096401
CronoNorm-NLG 250/360-55/4
4
≥0,4
IE3
DN 250
AQ1EGG
55 kW
1191 kg
4459319
CronoNorm-NLG 250/360-75/4
4
≥0,4
IE4
DN 250
AQ1EGG
75 kW
1481,9 kg
6096403
CronoNorm-NLG 250/360-90/4
4
≥0,4
IE4
DN 250
AQ1EGG
90 kW
1563,9 kg
6096476
CronoNorm-NLG 250/360-110/4
4
≥0,4
IE4
DN 250
AQ1EGG
110 kW
1861,3 kg
6096402
CronoNorm-NLG 250/400-75/4
4
≥0,4
IE4
DN 250
AQ1EGG
75 kW
1883,4 kg
6096472
CronoNorm-NLG 250/400-90/4
4
≥0,4
IE4
DN 250
AQ1EGG
90 kW
1965,4 kg
6096471
CronoNorm-NLG 250/400-110/4
4
≥0,4
IE4
DN 250
AQ1EGG
110 kW
2233,1 kg
6096475
CronoNorm-NLG 250/400-132/4
4
≥0,4
IE4
DN 250
AQ1EGG
132 kW
2414,1 kg
6096474
CronoNorm-NLG 250/400-160/4
4
≥0,4
IE4
DN 250
AQ1EGG
160 kW
2477,1 kg
6096473
CronoNorm-NLG 250/400-200/4
4
≥0,4
IE4
DN 250
AQ1EGG
200 kW
2643,5 kg
6096532
CronoNorm-NLG 300/315-45/4
4
≥0,4
IE3
DN 300
AQ1EGG
45 kW
1052 kg
4461275
CronoNorm-NLG 300/315-55/4
4
≥0,4
IE3
DN 300
AQ1EGG
55 kW
1224 kg
4461276
CronoNorm-NLG 300/315-75/4
4
≥0,4
IE4
DN 300
AQ1EGG
75 kW
1519 kg
6096470
CronoNorm-NLG 300/400-110/4
4
≥0,4
IE4
DN 300
AQ1EGG
110 kW
3252,1 kg
6096469
CronoNorm-NLG 300/400-132/4
4
≥0,4
IE4
DN 300
AQ1EGG
132 kW
2162,1 kg
6096468
CronoNorm-NLG 300/400-160/4
4
≥0,4
IE4
DN 300
AQ1EGG
160 kW
2232,1 kg
6096467
CronoNorm-NLG 300/400-200/4
4
≥0,4
IE4
DN 300
AQ1EGG
200 kW
2484,1 kg
6096534
CronoNorm-NLG 300/550-200/4
4
≥0,4
IE4
DN 300
AQ1EGG
200 kW
2579 kg
6096535
CronoNorm-NLG 300/550-250/4
4
≥0,4
IE3
DN 300
AQ1EGG
250 kW
2757 kg
4461279
CronoNorm-NLG 300/550-315/4
4
≥0,4
IE3
DN 300
AQ1EGG
315 kW
3107 kg
4461280
CronoNorm-NLG 300/550-355/4
4
≥0,4
IE3
DN 300
AQ1EGG
355 kW
3235 kg
4461281
CronoNorm-NLG 300/550-400/4
4
≥0,4
IE3
DN 300
AQ1EGG
400 kW
-
4461282
CronoNorm-NLG 300/550-450/4
4
≥0,4
IE3
DN 300
AQ1EGG
450 kW
-
4461283