Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-TOP-S | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-TOP-S

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Llambë sinjalizuese për të paraqitur kahun e saktë të rrotullimit (vetëm te 3~)
 • Përshtatje manuale e fuqisë me 3 shkallë shpejtësie
 • Trupi i pompës me veshje mbrojtëse kataforetike (KTL), mbron kundër korrozionit në rastin e formimit të ujit kondensues
Përshkrimi i serive

Konstruksioni

Pompë qarkullimi me rotor të lagur me bashkues të filetuar bashkues me fllanxhë.

Përdorimi

Për të gjitha sistemet e ngrohjes me ujë të nxehtë, impiantet qarkulluese industriale, impiante të ajrit të kondicionuar dhe qarqe të mbyllura ftohëse

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Mënyrat e punës

 • Përzgjedhje e shkallës së shpejtësisë

Funksionet manuale

 • Rregullim i shkallëve të shpejtësisë: 3 shkallë të numrit të rrotullimeve (2 shkallë të numrit të rrotullimeve për pompa 1~ me P2 ≥ 350 W)

Funksionet automatike

 • Mbrojtje e brendshme kundër temperaturave të larta të palejueshme të bobinave (vetëm për pompat P2 ≤ 180 W)

Funksione sinjalizimi dhe paraqitjeje

 • Kontaktet e mbrojtjes termike (WSK, stakues pa tension) vetëm te pompat me P2 ≥ 180 W) për motor tërësisht të mbrojtur në të gjitha shkallët e shpejtësisë me rele opsionale termike të motorit SK 602N/SK 622N
 • Llambë sinjalizuese për kahun e rrotullimit (vetëm te pompat 3~)
 • Paraqitja e shkallës së rregulluar të numrit të rrotullimeve

Komandimi pompave dyshe (Pompë dyshe ose 2 x pompë teke)

 • Funksioni kryesor/funksion rezervë ose punim paralel (për shkëmbimin automatik të pompave gjatë defektit/shkëmbimi kronologjik i pompave bëhet në vendin e montimit dhe kërkohet paneli përkatës i komandimit)

Tërësia e pajisjeve

 • Te pompat me bashkues me fllanxhë: Versionet e fllanxhave
  • Versioni standard për pompat DN 40 deri DN 65: Fllanxhë e kombinuar PN 6/10 (fllanxhë PN 16 sipas EN 1092-2) për kundrafllanxha PN 6 dhe PN 16,
  • Versioni standard për pompat DN 80/DN 100: Fllanxhë PN 6 (e konfiguruar PN 16 sipas EN 1092-2) për kundrafllanxha PN 6,
 • Vendi për futjen e kabllos, i mundshëm në të dyja anët (vetëm te pompat 1~ dhe 3~ me P2 ≥ 180 W)
 • Izolim termik standard për zbatime në ngrohje

Çelësi tip

Shembull:

TOP-S 40/10

TOP-S

Pompë standarde (pompë me bashkues të filetuar ose me fllanxhë)

40/

Diametri nominal i lidhjes

10

Lartësia nominale e dërgimit [m] kur Q = 0 m3/ h

Të dhënat teknike

 • Shkalla e lejuar e temperaturës -20 °C deri +130 °C, për kohë të shkurtër (2 h) deri +140 °C (TOP-S 25/13, 80/15, 80/20: -20 °C deri +110 °C)
 • Linja ushqyese:
  • 1~230 V, 50 Hz (në varësi të llojit)
  • 3~230 V, 50 Hz (me spinë elektrike opsionale)
  • 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa e mbrojtjes IP X4D
 • Bashkues i filetuar ose bashkues me fllanxhë (në varësi të llojit) Rp 1 deri DN 100
 • Presioni maks. i funksionimit, versioni standard: 6/10 bar ose 6 bar (versioni i posaçëm: 10 bar)

Materiale

 • Trupi i pompës: Gizë e hirtë
 • Helika: Plastikë
 • Boshti: Çelik inoks
 • Kushineta: Karbon, me metal të ngopur

Dorëzim

 • Pompë
 • Izolimi termik
 • përfshirë guarnicione te bashkuesi i filetuar
 • Rondele për vidat e fllanxhës (me diametër nominal të lidhjes DN 40 - DN 65)
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Opsione

 • Versioni për tensione të posaçme, me kërkesë.

Aksesorë

 • Vida te bashkuesi i filetuar
 • Kundrafllanxha te bashkuesi me fllanxhë
 • Pjesë përshtatëse
 • Rele termike e motorit Wilo SK 602N/SK 622N për motor tërësisht të mbrojtur
 • Për pompat 3~400 V:
  • Spinë elektrike 3~230 V, 50 Hz (jo TOP-S 80/15, TOP-S 80/20)
Dokumente

Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Wilo-Protect-Module C

Numri i artikullit 2066436, 2066437
Botim 0206
Numri i faqeve 20
Language en
PDF (1 MB)

Wilo-TOP-S/-SD/-RL/-I

Numri i artikullit 2132735, 2165760
Botim 1511
Numri i faqeve 28
Language en
PDF (2 MB)

Wilo-TOP-S/-SD/-RL/-I

Numri i artikullit 2132735, 2165760
Botim 1511
Numri i faqeve 28
Language en
PDF (2 MB)

Wilo-TOP-S/-SD/-RL/-I

Numri i artikullit 2165760
Botim 2020-08
Numri i faqeve 96
Language de, en, es, fr
PDF (4 MB)

Broshura e certifikimit

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Numri i artikullit 2209011
Botim 2022-11
Numri i faqeve 72
Language gjuhë neutrale
PDF (28 MB)
Përzgjedhja e produktit
Number of results: 48
180 … 360 mm
[48]
Emërtimi i produktitLidhja e tubitGjatësia e instalimit l0Presioni maksimal i funksionimit PNLinja ushqyesePesha bruto afërisht mNumri për paletëNumri i artikullit
TOP-S 25/5 (1~230 V, PN 10)
G 1½
180 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
4,4 kg
96
2044009
TOP-S 25/5 (3~400/230 V, PN 10)
G 1½
180 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
4,6 kg
96
2044010
TOP-S 25/7 (1~230 V, PN 10)
G 1½
180 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
5,3 kg
96
2048320
TOP-S 25/7 (3~400/230 V, PN 10)
G 1½
180 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
5,3 kg
96
2048321
TOP-S 25/10 (1~230 V, PN 10)
G 1½
180 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
7,1 kg
96
2061962
TOP-S 25/10 (3~400/230 V, PN 10)
G 1½
180 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
7 kg
96
2165521
TOP-S 25/13 (1~230 V, PN 10)
G 1½
180 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
5,5 kg
96
2084440
TOP-S 25/13 (3~400/230 V, PN 10)
G 1½
180 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
5,5 kg
96
2084441
TOP-S 30/4 (1~230 V, PN 10)
G 2
180 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
5,1 kg
96
2044011
TOP-S 30/4 (3~400/230 V, PN 10)
G 2
180 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
5,1 kg
96
2044012
TOP-S 30/5 (1~230 V, PN 10)
G 2
180 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
4,6 kg
96
2044013
TOP-S 30/5 (3~400/230 V, PN 10)
G 2
180 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
4,7 kg
96
2044014
TOP-S 30/7 (1~230 V, PN 10)
G 2
180 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
5,5 kg
96
2048322
TOP-S 30/7 (3~400/230 V, PN 10)
G 2
180 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
5,6 kg
96
2048323
TOP-S 30/10 (1~230 V, PN 10)
G 2
180 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
7,2 kg
96
2066132
TOP-S 30/10 (3~400/230 V, PN 10)
G 2
180 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
7,2 kg
96
2165522
TOP-S 40/4 (1~230 V, PN 6/10)
DN 40
220 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
10,4 kg
45
2080040
TOP-S 40/4 (3~400/230 V, PN 6/10)
DN 40
220 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
10,6 kg
45
2080041
TOP-S 40/7 (1~230 V, PN 6/10)
DN 40
250 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
12,5 kg
45
2080042
TOP-S 40/7 (3~400/230 V, PN 6/10)
DN 40
250 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
12,5 kg
45
2165523
TOP-S 40/10 (3~400/230 V, PN 6/10)
DN 40
250 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
16 kg
28
2165525
TOP-S 40/10 2-SPEEDS (1~230 V, PN 6/10)
DN 40
250 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
15,5 kg
28
2165524
TOP-S 40/15 (3~400/230 V, PN 6/10)
DN 40
250 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
22,5 kg
12
2165527
TOP-S 40/15 2-SPEEDS (1~230 V, PN 6/10)
DN 40
250 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
22,6 kg
12
2165526
TOP-S 50/4 (1~230 V, PN 6/10)
DN 50
240 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
13,9 kg
45
2080048
TOP-S 50/4 (3~400/230 V, PN 6/10)
DN 50
240 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
14 kg
45
2165528
TOP-S 50/7 (3~400/230 V, PN 6/10)
DN 50
280 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
17,8 kg
28
2165530
TOP-S 50/7 2-SPEEDS (1~230 V, PN 6/10)
DN 50
280 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
17 kg
28
2165529
TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10)
DN 50
280 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
19 kg
28
2165532
TOP-S 50/10 2-SPEEDS (1~230 V, PN 6/10)
DN 50
280 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
19 kg
28
2165531
TOP-S 50/15 (3~400/230 V, PN 6/10)
DN 50
340 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
26,8 kg
12
2165533
TOP-S 65/7 (3~400/230 V, PN 6/10)
DN 65
280 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
19,5 kg
28
2165535
TOP-S 65/7 2-SPEEDS (1~230 V, PN 6/10)
DN 65
280 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
20,5 kg
28
2165534
TOP-S 65/10 (3~400/230 V, PN 6/10)
DN 65
340 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
23,3 kg
12
2165537
TOP-S 65/10 2-SPEEDS (1~230 V, PN 6/10)
DN 65
340 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
22,5 kg
12
2165536
TOP-S 65/13 (3~400/230 V, PN 6/10)
DN 65
340 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
29,4 kg
12
2165538
TOP-S 65/15 (3~400/230 V, PN 6/10)
DN 65
340 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
31 kg
12
2165539
TOP-S 80/7 (3~400/230 V, PN 6)
DN 80
360 mm
6 bar
3~400 V, 50 Hz
25 kg
12
2165541
TOP-S 80/7 (3~400/230 V, PN 10)
DN 80
360 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
26,4 kg
12
2165542
TOP-S 80/7 2-SPEEDS (1~230 V, PN 6)
DN 80
360 mm
6 bar
1~230 V, 50 Hz
26,5 kg
12
2165540
TOP-S 80/10 (3~400/230 V, PN 6)
DN 80
360 mm
6 bar
3~400 V, 50 Hz
33,9 kg
12
2165543
TOP-S 80/10 (3~400/230 V, PN 10)
DN 80
360 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
33,3 kg
12
2165544
TOP-S 80/15 (3~400/230 V, PN 6)
DN 80
360 mm
6 bar
3~400 V, 50 Hz
45,7 kg
8
2165545
TOP-S 80/15 (3~400/230 V, PN 10)
DN 80
360 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
45,7 kg
8
2165546
TOP-S 80/20 (3~400/230 V, PN 6)
DN 80
360 mm
6 bar
3~400 V, 50 Hz
48,9 kg
8
2165547
TOP-S 80/20 (3~400/230 V, PN 10)
DN 80
360 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
48,9 kg
8
2165548
TOP-S 100/10 (3~400/230 V, PN 6)
DN 100
360 mm
6 bar
3~400 V, 50 Hz
36,9 kg
12
2165549
TOP-S 100/10 (3~400/230 V, PN 10)
DN 100
360 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
36,9 kg
12
2165550