Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-TOP-SD | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-TOP-SD

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Llambë sinjalizuese për të paraqitur kahun e saktë të rrotullimit (vetëm te 3~)
 • Përshtatje manuale e fuqisë me 3 shkallë shpejtësie
 • Pompë dyshe për punimin kryesor/rezervë ose paralel
 • Trupi i pompës me veshje mbrojtëse kataforetike (KTL), mbron kundër korrozionit në rastin e formimit të ujit kondensues
Përshkrimi i serive
TOP-SD

Konstruksioni

Pompë dyshe qarkullimi me rotor të lagur me bashkues me fllanxhë (TOP-SD 30/5 me bashkues të filetuar).

Përdorimi

Për të gjitha sistemet e ngrohjes me ujë të nxehtë, impiantet qarkulluese industriale, impiante të ajrit të kondicionuar dhe qarqe të mbyllura ftohëse

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Mënyrat e punës

 • Përzgjedhje e shkallës së shpejtësisë

Funksionet manuale

 • Rregullim i shkallëve të shpejtësisë: 3 shkallë të numrit të rrotullimeve

Funksionet automatike

 • Mbrojtje e brendshme kundër temperaturave të larta të palejueshme të bobinave (vetëm për pompat P2 ≤ 180 W)

Funksione sinjalizimi dhe paraqitjeje

 • Kontaktet e mbrojtjes termike (WSK, stakues pa tension) (vetëm te pompat me P2 ≥ 180 W) për motor tërësisht të mbrojtur në të gjitha shkallët e shpejtësisë me rele opsionale termike të motorit SK 602N/SK 622N
 • Llambë sinjalizuese për kahun e rrotullimit (pajisje seri vetëm te pompat 3~)
 • Paraqitja e shkallës së rregulluar të numrit të rrotullimeve

Komandimi pompave dyshe (Pompë dyshe ose 2 x pompë teke)

 • Funksioni kryesor/funksion rezervë ose punim paralel (për shkëmbimin automatik të pompave gjatë defektit/shkëmbimi kronologjik i pompave bëhet në vendin e montimit dhe kërkohet paneli përkatës i komandimit)

Tërësia e pajisjeve

 • Te pompat me bashkues me fllanxhë: Versionet e fllanxhave
  • Versioni standard për pompat DN 32 deri DN 65: Fllanxhë e kombinuar PN 6/10 (fllanxhë PN 16 sipas EN 1092-2) për kundrafllanxha PN 6 dhe PN 16,
  • Versioni standard për pompat DN 80: Fllanxhë PN 6 (e konfiguruar PN 16 sipas EN 1092-2) për kundrafllanxha PN 6,
 • Struktura e mbajtëseve (vetëm me bosht horizontal):
  • Versioni standard për pompat TOP-SD 40/15, 50/15, të gjitha TOP-SD 65 dhe TOP-SD 80.
  • Versioni i posaçëm për pompat TOP-SD 32/10, 40/3, 40/7, 40/10, 50/7, 50/10. Vrimë e shpuar me turjelë M10 për strukturën me mbështesë muri, disponohet me kërkesë.
 • Valvul drejtimi dyshe në trupin e pompës
 • Vendi për futjen e kabllos, i mundshëm në të dyja anët (vetëm te pompat 1~ dhe 3~ me P2 ≥ 180 W)

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-TOP-SD 40/7

TOP-SD

Pompë dyshe standarde (pompë me bashkues me fllanxhë, TOP-SD 30/5 me bashkues të filetuar)

40/

Diametri nominal i lidhjes

7

Lartësia nominale e dërgimit [m] kur Q = 0 m3/h

Të dhënat teknike

 • Shkalla e lejuar e temperaturës -20 °C deri +130 °C, për kohë të shkurtër (2 h) deri +140 °C (TOP-SD 80/15, 80/20: -20 °C deri +110 °C)
 • Linja ushqyese:
  • 1~230 V, 50 Hz (në varësi të llojit)
  • 3~230 V, 50 Hz (me spinë elektrike opsionale)
  • 3~400 V, 50 Hz
 • Klasa e mbrojtjes IP X4D
 • Bashkues i filetuar ose bashkues me fllanxhë (në varësi të llojit) Rp 1¼ deri DN 80
 • Presioni maks. i funksionimit, versioni standard: 6/10 bar ose 6 bar (versioni i posaçëm: 10 bar)

Materiale

 • Trupi i pompës: Gizë e hirtë
 • Helika: Plastikë
 • Boshti: Çelik inoks
 • Kushineta: Karbon, me metal të ngopur

Dorëzim

 • Pompë dyshe
 • Përfshirë guarnicione te bashkuesi i filetuar (vetëm te TOP-SD 30/5)
 • Përfshirë rondele për vida për vidat e fllanxhës (me diametra nominal të lidhjes DN 32 - DN 65)
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Opsione

 • Versionet për tensione të posaçme, me kërkesë

Aksesorë

 • Vida te bashkuesi i filetuar (te TOP-SD 30/5)
 • Kundrafllanxha te bashkuesi me fllanxhë
 • Mbajtëset për mbërthimin e pompave
 • Fllanxha për lidhje hermetike
 • Rele termike e motorit Wilo SK 602N/SK 622N
 • Për pompat 3~400 V:
  • Spinë elektrike 3~230 V (nevojiten 2 spina),
Dokumente

Broshura e certifikimit

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Numri i artikullit 2209011
Botim 2022-11
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 72
PDF (28 MB)

Përzgjedhja e produktit
Number of results: 30
Emërtimi i produktitLidhja e tubitGjatësia e instalimit l0Presioni maksimal i funksionimit PNLinja ushqyesePesha bruto afërisht mNumri për paletëNumri i artikullit
TOP-SD 30/5 (1~230 V, PN 10)
G 2
180 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
9,2 kg
45
2044015
TOP-SD 30/5 (3~400/230 V, PN 10)
G 2
180 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
9,6 kg
45
2044016
TOP-SD 32/7 (1~230 V, PN 6/10)
DN 32
220 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
15,1 kg
30
2048326
TOP-SD 32/7 (3~400/230 V, PN 6/10)
DN 32
220 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
15,1 kg
30
2048327
TOP-SD 32/10 (1~230 V, PN 6/10)
DN 32
220 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
21,2 kg
20
2080073
TOP-SD 32/10 (3~/230 V, PN 6/10)
DN 32
220 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
20,5 kg
20
2165551
TOP-SD 40/3 (1~230 V, PN 6/10)
DN 40
250 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
15,5 kg
20
2044017
TOP-SD 40/3 (3~400/230 V, PN 6/10)
DN 40
250 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
15,9 kg
20
2044018
TOP-SD 40/7 (1~230 V, PN 6/10)
DN 40
250 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
23 kg
20
2080075
TOP-SD 40/7 (3~/230 V, PN 6/10)
DN 40
250 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
23,1 kg
20
2165552
TOP-SD 40/10 (3~/230 V, PN 6/10)
DN 40
250 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
31,4 kg
20
2165554
TOP-SD 40/10 2-SPEEDS (3~/0 V, PN 6/10)
DN 40
250 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
32,9 kg
20
2165553
TOP-SD 40/15 (3~/230 V, PN 6/10)
DN 40
250 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
43 kg
12
2165556
TOP-SD 40/15 2-SPEEDS (3~/0 V, PN 6/10)
DN 40
250 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
43 kg
12
2165555
TOP-SD 50/7 (3~/230 V, PN 6/10)
DN 50
280 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
33 kg
20
2165558
TOP-SD 50/7 2-SPEEDS (3~/0 V, PN 6/10)
DN 50
280 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
34,4 kg
20
2165557
TOP-SD 50/10 (3~/230 V, PN 6/10)
DN 50
280 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
35,7 kg
20
2165560
TOP-SD 50/10 2-SPEEDS (3~/0 V, PN 6/10)
DN 50
280 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
36,2 kg
20
2165559
TOP-SD 50/15 (3~/230 V, PN 6/10)
DN 50
340 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
48,5 kg
12
2165561
TOP-SD 65/10 (3~/230 V, PN 6/10)
DN 65
340 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
40,8 kg
12
2165563
TOP-SD 65/10 2-SPEEDS (3~/0 V, PN 6/10)
DN 65
340 mm
10 bar
1~230 V, 50 Hz
41,5 kg
12
2165562
TOP-SD 65/13 (3~/230 V, PN 6/10)
DN 65
340 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
55,6 kg
12
2165564
TOP-SD 65/15 (3~/230 V, PN 6/10)
DN 65
340 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
58,5 kg
8
2165565
TOP-SD 80/7 2-SPEEDS (3~/0 V, PN 6)
DN 80
360 mm
6 bar
1~230 V, 50 Hz
47,4 kg
12
2165566
TOP-SD 80/10 (3~/230 V, PN 6)
DN 80
360 mm
6 bar
3~400 V, 50 Hz
61,1 kg
12
2165567
TOP-SD 80/10 (3~/230 V, PN 10)
DN 80
360 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
61,1 kg
12
2165568
TOP-SD 80/15 (3~/230 V, PN 6)
DN 80
360 mm
6 bar
3~400 V, 50 Hz
100 kg
4
2165569
TOP-SD 80/15 (3~/230 V, PN 10)
DN 80
360 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
98 kg
4
2165570
TOP-SD 80/20 (3~/230 V, PN 6)
DN 80
360 mm
6 bar
3~400 V, 50 Hz
104 kg
4
2165571
TOP-SD 80/20 (3~/230 V, PN 10)
DN 80
360 mm
10 bar
3~400 V, 50 Hz
104 kg
4
2165572