Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-Yonos PICO-Z | Wilo

Wilo-Yonos PICO-Z

Kalim i shpejtë në qarkullimin e ujit të ngrohtë që kursen energji në ndërtesat e banimit.

Avantazhet tuaja
Wilo-Yonos PICO-Z

Kalim i shpejtë në qarkullimin e ujit të ngrohtë që kursen energji në ndërtesat e banimit.

Pompë kompakte Wilo-Yonos PICO-Z, pompë ideale zëvendësuese për kalimin në pompa qarkulluese që kursejnë energji në përdorimet e ujit të ngrohtë shtëpiak në shtëpitë me një, dy dhe disa familje. Pompa me efektivitet të lartë e pajisur me një shtresë termoizoluese ofron me trupin e saj prej inoksi një siguri të lartë higjienike. Falë Wilo-Connector ajo instalohet shpejt në mënyrë elektrike. Zëvendësimi i një Wilo-Star-Z është shumë i thjeshtë falë varianteve të reja ekuivalente të pompave si dhe modalitetit të rregullimit me kontroll të vazhdueshëm "n-cst" për përzgjedhjen e kurbës karakteristike të duhur. Me rindezjen automatike ose të aktivizuar manualisht si dhe funksionin e ajrimit Wilo-Yonos PICO-Z garanton të gjitha standardet që nevojiten për një funksionim të besueshëm.


Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Siguri higjienike falë trupit të pompës prej inoksi
 • Ushqim me kursim të energjisë falë motorit EC
 • Komoditet i lartë operimi falë teknologjisë së butonit të gjelbër, sipërfaqes intuitive të përdorimit me ekran LED dhe funksioneve me kontroll të vazhdueshëm të rregullimit
 • Instalim elektrik i thjeshtë me Wilo-Connector
 • Mirëmbajtje e thjeshtë dhe siguri më e lartë funksionimi nëpërmjet rinisjes automatike dhe me aktivizim manual ose funksion ajrimi
 • Parametrat aktuale si prurja dhe fuqia e instaluar nëpërmjet treguesit LED në çdo kohë në vështrim
Përshkrimi i serive
Wilo-Yonos PICO-Z

Konstruksioni

Pompë qarkullimi me rotor të lagur me bashkues të filetuar, motor EC me rrymë elektrike vetëmbrojtëse dhe rregullues elektronik fuqie.

Përdorimi

Sisteme të qarkullimit të ujit të pijshëm në automatizimin industrial dhe të ndërtesave.

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Mënyrat e punës

 • Δ p-c për diferencë konstante të presionit
 • Shpejtësi konstante (3 hapa shpejtësie me xhiro të caktuara)
 • Shpejtësi konstante (e rregullueshme me kontroll të vazhdueshëm)

Funksionet manuale

 • Rregullimi i mënyrës së punës
 • Rregullimi i rendimentit të pompës (lartësia e dërgimit)
 • Vendosje e shpejtësisë konstante (me kontroll të vazhdueshëm ose fikse)
 • Funksioni i ajrimit
 • Rinisje manuale

Funksionet automatike

 • Përshtatje e vazhdueshme e rendimentit në varësi të mënyrës së punës
 • Rinisje automatike
 • Identifikim automatik i punimit në të thatë

Funksione sinjalizimi dhe paraqitjeje

 • Paraqitje e fuqisë aktuale të instaluar në W
 • Paraqitje e prurjes aktuale në m³/h
 • Treguesit në vendosje:
  • Lartësia e dërgimit në m
  • Niveli i shpejtësisë me xhiro të caktuara (c1, c2; c3)
  • Shpejtësia në rregullimin me kontroll të vazhdueshëm (n/100)
 • Paraqitje e sinjalizimeve të defekteve (kodet e gabimit)
 • Paraqitje e rinisjes manuale të aktivizuar ose funksionit të ajrimit

Tërësia e pajisjeve

 • Pika e çelësit shtrëngues në trupin e pompës
 • Lidhje e shpejtë elektrike me Wilo-Connector
 • Motor me rrymë elektrike vetëmbrojtëse
 • Filtër grimcash
 • Izolim termik standard

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150

Yonos PICO

Pompë me efektivitet të lartë (pompë me bashkues të filetuar), e rregulluar elektronikisht

-Z

Qarkullim për ujë të pijshëm

20/

Diametri nominal i lidhjes

0,5-4

Diapazoni i lartësive nominale të dërgimit [m]

150

Gjatësia e instalimeve [mm]

Të dhënat teknike

 • Temperatura e lëngut +2°C deri +95°C
 • Linja ushqyese 1~230 V, 50 Hz
 • Klasa e mbrojtjes IPX4D
 • Bashkues i filetuar G1, G1½, G1¼
 • Presioni maks. i funksionimit 10 bar

Materiale

 • Trupi i pompës: Çelik inoks
 • Helika: Plastikë
 • Boshti: Qeramike oksidi
 • Kushineta: Karbon, e ngopur me rrëshirë të fortë

Dorëzim

 • Pompë
 • Izolimi termik
 • Wilo-Connector
 • Guarnicione
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Aksesorë

 • Bashkuesit e filetuar
 • Pjesë përshtatëse
 • Wilo-Connector me 2 m kabllo lidhjeje dhe spinë Schuko
 • Spinë këndore me 2 m kabllo lidhjeje
Dokumente

Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Wilo-Yonos PICO-Z - Quick Guide

Numri i artikullit 4252849
Botim 2022-11
Numri i faqeve 80
Language bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (19 MB)

Wilo-Yonos PICO-Z

Numri i artikullit 4258256
Botim 2023-02
Numri i faqeve 28
Language en
PDF (4 MB)