Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Separator GEO | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-Separator GEO-NS2-1

The Wilo-Separator GEO grease trap with integrated sludge collector offers maximum stability and reliability for continuous operation in the ground with its high-quality, dimensionally stable construction and infinitely variable height adjustment. The low weight and compact design of the monolithic tank allow for easy transport and installation. The interior slope of the base of the tank facilitates easy cleaning in case of maintenance. The optionally available drainage pipe enables odour-free cleaning and fluid evacuation.


Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Konstruksion i lehtë dhe kompakt me drejtim të rrjedhjes së lëngut që zgjidhet lirisht
 • Sipas zgjedhjes, me tubacion të integruar shkarkimi për një shkarkim pa aroma
 • Kapak pusi me kyçje, hermetik ndaj aromave dhe me izolim ndaj ujërave sipërfaqësore, i klasës së ngarkesës B 125
 • Depozitë nga plastikë e cilësisë së lartë, rezistente ndaj deformimit dhe acideve për qëndrueshmërinë më të lartë gjatë funksionimit të vazhdueshëm
 • Bazament depozite me pjerrësi të brendshme për pastrim dhe shkarkim të lehtë
 • Pus kolektor me balancim fleksibël të lartësisë me buzën e sipërme të terrenit
Përshkrimi i serive

Konstruksioni

Oil and grease trap with a monolithic design, for installation in the ground (underground).

Përdorimi

For the separation of vegetable and animal oils and fats from sewage.

Çelësi tip

NO VALUE

Të dhënat teknike

 • Tank volume: 500 ... 1740 l
 • Grease reservoir volume: 80 … 400 l
 • Sludge trap volume: 200 ... 1000 l

Konstruksioni

Tank made from high-quality, dimensionally stable plastic with sludge trap. Tank base with integrated incline for residue-free drainage. Flexible height adjustment to the ground level via the chamber dome. Sealable chamber cover in load class B 125 or D 400 protects against odours and surface water. The tank has a stability of 50 years.

Enhanced version

Including drainage pipe and flange connection. This enables the chamber to be easily drained into the sewage suction truck.

Dorëzim

 • Tank with height-adjustable chamber dome
 • Quick-release clamp for chamber dome installation
 • Sealable chamber cover, Class B 125/D 400
 • Operating and maintenance manual

The enhanced version also contains:

 • Drainage pipe

Configuration

 • The unit must be designed for the anticipated loads. The corresponding design criteria are specified in EN 1825-2.
 • Install a sample extraction device downstream from every trap. The sample extraction device must enable a representative sample from the flowing sewage flow.
Dokumente

Broshura e certifikimit

Wilo-Separator MONO, MODU, GEO

Numri i artikullit 6090274
Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 20
PDF (3 MB)