Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Stratos GIGA-D 50/1-26/1,9-R1-S1 | Wilo

Stratos GIGA-D 50/1-26/1,9-R1-S1

Numri i artikullit: 2170648
Të dhënat teknike
Të dhëna hidraulike
Indeksi i efiçencës minimale (MEI) ≥0.7
Presioni maksimal i funksionimit PN 16 bar
Udhëzim për konfigurimin 16 bar deri në 120 °C, 13 bar deri në 140 °C
Temperatura min. e lëngjeve Tmin -20 °C
Temperatura maks. e lëngjeve Tmax 140 °C
Temperatura min. e mjedisit Tmin 0 °C
Temperatura maks. e mjedisit Tmax 40 °C
Motor shtytës
Linja ushqyese 3~400 V, 50/60 Hz
Klasa e efiçencës së motorit IE5
Hyrja e fuqisë P1 max 2200 W
Fuqia nominale e motorit P2 1,8 kW
Rryma nominale IN 3,3 A
Interferenca e emetuar EN 61800-3
Rezistenca ndaj interferencës EN 61800-3
Klasa e izolimit F
Mënyra e mbrojtjes Motori IP55
Mbrojtja e motorit Sensor temperature PTC i integruar
Materiale
Trupi i pompës Gizë e hirtë
Helika PPS-GF40
Boshti Çelik inoks
Bllokuesi mekanik Q1Q1X4GG
Lantern 5.1301/EN-GJL-250, veshje mbrojtëse kataforetike
Lëngjet e lejuara (lëngje të tjera me kërkesë)
Ujë ngrohje (sipas VDI 2035) po
Vaj mbartës-transportues i nxehtësisë Versione të veçanta kundrejt pagesës shtesë
Ujë i freskët dhe i ftohtë po
Përzierje ujë-glikol (në 20 – 40 Vol.-% glikol dhe temperaturë të lëngjeve ≤ 40 °C) po
Përmasa e instalimit
Gjatësia e instalimit L0 280 mm
Lidhja e tubit në pjesën thithëse DN 50
Lidhja e tubit në anën e presionit DN 50

Stratos GIGA

L1, L2, L3: Linja ushqyese: 3~380 V - 3~480 V (±;10 %), 50/60 Hz
PE: Lidhja e konduktorit mbrojtës
DDG: Lidhja për sensorin matës të diferencës së presionit
In1 (1): Vlera aktuale e hyrjes 0 - 10 V/0 - 20 mA; 2 - 10 V/4 - 20 mA
GND (2): Lidhje tokëzimi për In1 dhe In2
+ 24 V (3): Dalje tensioni DC për një konsumator/sensor të jashtëm. Ngarkesa maks. 60 mA
In2: Vendosja e vlerave e caktuar 0 - 10 V/0 - 20 mA; 2 - 10 V/4 - 20 mA
MP: Multi-pompa, ndërfaqe për komandim të pompave dyshe
Ext. Off: Hyrje kontrolli “Mbishkelja fikur”
Pompa mund të ndizet ose fiket nga një kontakt i jashtëm pa-tension (24 V DC/10 mA).
SBM:* Kolektori i sinjaleve të punës pa-tension (kontakt për shkëmbim sipas VDI 3814)
SSM:* Kolektori i sinjaleve të defekteve pa-tension (kontakt ndryshimi sipas VDI 3814)
AUX: Shkëmbimi i pompave të jashtme (vetëm me punim me pompë dyshe). Shkëmbimi i pompave mund të bëhet duke përdorur një kontakt të jashtëm pa-tension (24 V DC/10 mA)
Çelës DIP: 1: Shkëmbim midis operimit (O) dhe modalitetit të shërbimit (S)
2: Aktivizo/Çaktivizo menunë për çaktivizimin e aksesit
Opsionale: Modul-IF për lidhjen me automatizimin e ndërtesës
* Kapaciteti i ngarkesës së kontakteve për SBM dhe SSM:
min.: 12 V DC/10 mA
maks.: 250 V AC/1 A
Të dhënat e produktit
Marka Wilo
Emërtimi i produktit Stratos GIGA-D 50/1-26/1,9-R1-S1
Numri i artikullit 2170648
Numri EAN 4048482750989
Ngjyra jeshile/argjend
Sasia minimale e porostijes 1
Disponueshmëria e tregut 2017-09-01
Paketimi
Lloji i paketimit Paleta njëpërdorimshe
Tipi i paketimit Paketim transporti
Numri për paletë 1
Sasia për shtresë 1
Përmasat dhe peshat
Masa e gjatësisë me ambalazhin 790 mm
Gjatësia L 388 mm
Masa e lartëtesisë me ambalazhin 665 mm
Lartësia H 547 mm
Masa e gjerësisë me ambalazhin 590 mm
Gjerësia W 637 mm
Pesha bruto afërisht m 95 kg
Pesha neto afërisht m 84 kg
Përshkrimi tekstit

Pompë dyshe me efektivitet të lartë në linjë me motor EC të klasës së efiçencës IE5 sipas IEC 60034-30-2 dhe përshtatje e fuqisë në mënyrë elektronike në llojin e konstruksionit rotor i thatë. Versioni është një pompë centrifugale me një shkallë të presionit të ulët me bashkues me flanxhë dhe bllokues mekanik. Stratos GIGA-D është konceptuar si pompë e rangut superior për pompimin e ujit të ngrohjes (sipas VDI 2035), e ujit të ftohtë dhe të përzierjeve ujë-glikol pa materiale gërryese në sistemet e ngrohjes, të ajrit të kondicionuar dhe në sistemet e ftohjes.

Konstruksioni:

 • Pompë centrifugale presioni të ulët me një helikë me bosht njëtrupor në versionin e konstruksionit si bllok
 • Karkasë në formë spirale në konstruksion në linjë (porta thithëse dhe dalja e presionit me të njëjtat flanxha në një vijë)
 • Flanxha PN 16 - të shpuara sipas EN 1092-2
 • Lidhje për matjen e presionit (R 1/8) për sensorin matës të montuar për diferencën e presionit (versioni ... R1 pa sensor matës i diferencës së presionit)
 • Karkasa e pompës dhe flanxha e motorit të trajtuara sipas standartit me veshje mbrojtëse kataforetike
 • Bllokuesi mekanik S1 rekomandohet te përzierjet ujë/glikol me përqindje glikoli deri në maks. 50 % të vëllimit dhe me një temperaturë lëngjesh nga -20 °C deri në maks. +120 °C dhe gjithashtu edhe te përqindjet e vajit në përzierjen ujë/glikol.
 • Tensioni i lidhjes: 3~480 V ±10 % 50/60 Hz; 3~440 V ±10 % 50/60 Hz; 3~400 V ±10 % 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz

Aksesorë:

 • Mbajtëset për mbërthimin në bazament
 • Flanxha për lidhje hermetike për trupin e pompave dyshe
 • Kite sensor matës i diferencës së presionit 0-10 V për pompat në versionin ...–R1
 • Monitor-IR
 • Çelësi IR
 • Moduli IF PLR
 • Moduli IF LON
 • Moduli IF Modbus
 • Moduli IF BACnet
 • Modul IF CAN

Tërësia e pajisjeve standarde:

 • Nivel komandimi me butonin e gjelbër për:
  • Ndezjen/fikjen e pompës
  • Zgjedhja e llojit të rregullatorit: Δp-c (diferenca e presionit konstante), Δp-v (diferenca e presionit e ndryshueshme), komandues PID, n-constant (mënyra e kontrollit manual)
  • Rregullimin e vlerës së caktuar ose të numrit të rrotullimeve
  • Konfigurimi i parametrave të punës
  • Konfirmim i gabimit
 • Ekran i pompës për tregimin e:
  • Lloji i rregullatorit
  • Vendosjes së vlerave (p.sh. diferenca e presionit ose numri i rrotullimeve)
  • Mesazhe të gabimeve dhe paralajmëruese
  • Vlerave aktuale (p.sh. fuqia e instaluar, vlera aktuale e sensorit)
  • Të dhënat e punës (p.sh. orët e punës, konsumi i energjisë)
  • Të dhënave të gjendjes (p.sh. gjendja e releve SSM dhe SBM)
  • Të dhënave të pajisjes (p.sh. emri i pompës)
  • Mënyra e punës (vetëm në mënyrën e punës me pompë dyshe: punim kryesor/rezervë, punim paralel)
  • Statusi i korrigjimit të vlerës së presionit

Funksionet shtesë:

 • Ndërfaqe analoge 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, komandim i integruar i pompave dyshe, Interval kohor i rregullueshëm për shkëmbimin e pompave (gjatë punës me pompa dyshe) dy rele sinjalizimi të konfigurueshme për sinjalizimin e defekteve dhe të sinjalit tregues të punës, reagim i konfigurueshëm në rast gabimi i përshtatur për zbatimet në sistemet e ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar, bllokim në pompë, mbrojtje e plotë e integruar e motorit (KLF) me rele termike të motorit, vrima standarde për shkarkimin e kondensatit në trupin e motorit (i mbyllur gjatë dorëzimit), ndërkomunikim me rreze infrakuqe për komunikimin pa tel me pajisjen e përdorimit dhe të shërbimit, modulin-IR Wilo dhe monitorin-IR Wilo, fole për futjen e modulit IF Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON për lidhjen në automatizimin e ndërtesave.
Të dhënat e funksionimit
Temperatura min. e lëngjeve Tmin -20 °C
Temperatura maks. e lëngjeve Tmax 140 °C
Temperatura min. e mjedisit Tmin 0 °C
Temperatura maks. e mjedisit Tmax 40 °C
Presioni maksimal i funksionimit PN 16 bar
Udhëzim për konfigurimin 16 bar deri në 120 °C, 13 bar deri në 140 °C
Indeksi i efiçencës minimale (MEI) ≥0.7
Motor shtytës
Linja ushqyese 3~400 V, 50/60 Hz
Klasa e efiçencës së motorit IE5
Hyrja e fuqisë P1 max 2200 W
Fuqia nominale e motorit P2 1,8 kW
Rryma nominale IN 3,3 A
Numri maks. i rrotullimeve nmax 4450 1/min
Interferenca e emetuar EN 61800-3
Rezistenca ndaj interferencës EN 61800-3
Klasa e izolimit F
Mënyra e mbrojtjes Motori IP55
Mbrojtja e motorit Sensor temperature PTC i integruar
Materiale
Trupi i pompës Gizë e hirtë
Helika PPS-GF40
Boshti Çelik inoks
Bllokuesi mekanik Q1Q1X4GG
Lantern 5.1301/EN-GJL-250, veshje mbrojtëse kataforetike
Përmasa e instalimit
Lidhja e tubit në pjesën thithëse DN 50
Lidhja e tubit në anën e presionit DN 50
Gjatësia e instalimit l0 280 mm
Informacione për bërjen e porosisë
Marka Wilo
Emërtimi i produktit Stratos GIGA-D 50/1-26/1,9-R1-S1
Pesha neto afërisht m 84 kg
Numri i artikullit 2170648
Dokumente

Broshura e certifikimit

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Numri i artikullit 2216678
Botim 2022-11
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 52
PDF (22 MB)

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (262 KB)

Spektri akustik (brezi i frekuencave oktavë)

Stratos GIGA-D 50/1-26/1,9

Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 1
PDF (165 KB)

BIM/CAD
Aksesor

Sistemi CCe-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm në varësi të diferencës së presionit (35)

Sistemi CCe-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm sipas temperaturës (28)

Sistemi SCe-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm në varësi të diferencës së presionit (23)

Sistemi SCe-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm sipas temperaturës (14)

Montimi i tubave/pjesë përshtatëse (5)

Montim në mur/Ndërtimi i bazamentit (1)

Mirëmbajtje/zëvëndësim (1)

Komandimi i pompave/aksesorë (28)

Komandimi i pompave/sistem rregullues Comfort (6)

Kom. i pom/sistem rregullues Smart (4)

Kom. i pom/modul i ndërfaqeve (6)

Regjistrimi i diferencës së presionit (9)

Pajisje shërbimi/servisimi (1)

Services

Bashkëpunimi i partneritetit me instaluesit dhe montuesit e impianteve është një traditë e gjatë te Wilo. Një pjesë e rëndësishme e filozofisë sonë të partneritetit është shërbimi për klientin pas shitjes i Wilo. Së bashku ne zhvillojmë një koncept shërbimi që përshtatet me kërkesat tuaja individuale – dhe me ekspertizën tonë dhe këshillimin personal ne kujdesemi që sistemet tuaja të punojnë me efikasitet energjetik, me siguri funksionimi dhe me kosto sa më të volitshme që të jetë e mundur. Për këtë qëllim, teknikët tanë kompetentë të Wilo-Service ju mbështesin në mënyrë të shpejtë, të besueshme dhe të përpiktë në afate.

Mëso më shumë

Shërbimet e rekomanduara

Asistenti direkt i Wilo
Shërbimi Wilo-Live Assistant
    
2216415

Wilo-Live Assistant ndodhet në dispozicionin tuaj gjatë shërbimit të pompës si këshillues teknik. Me Wilo-Live Assistant ju i mbështetni këshilluesit tanë të specializuar në sferën e kaldajave ose impianteve me anë të transmetimit video – direkt dhe në kohë reale. Ju tregoni me smartfonin tuaj konfigurimin e instalimit, ndërkohë që eksperti i Wilo ndjek çdo gjë në ekran. Ju mund të shihni si komponentët, ashtu edhe detajet e tjera dhe kështu ju përcaktoni se ku krijohet gabimi ose defekti. Ne parandalojmë kohët e defektit dhe kujdesemi për sigurinë e funksionimit të pompave dhe sistemeve tuaja!

Wilo-Live Assistant përfshin:

 • Mbështetje live interaktive përmes video-bisedës
 • Kontakt të drejtpërdrejtë me një ekspert
 • Zgjidhje në kohën e duhur, për të garantuar një siguri funksionimi maksimale për pompat dhe sistemet tuaja
Mbështetje për projektin
Mbështetje për projektin për pompat me rotor të thatë
    
2219321

Wilo ju mbështet gjatë fazës së projektimit, për të garantuar cilësinë dhe kosto-efektivitetin. Shërbimi ynë profesional dhe i kualifikuar Wilo-Service ju mbështet me rekomandime dhe këshillim teknik gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit.

Mbështetja për projektin përfshin shërbimet e mëposhtme:

 • Vizita të rregullta në terren, për të siguruar cilësinë e informacioneve dhe të këshillimit
 • Këshillim teknik, i disponueshëm në terren
 • Raport për statusin me rekomandimet pas vizitës
 • Mbështetje e gjithanshme në projektim nëpërmjet ekspertëve të Wilo
Vënia në punë
Vënia në punë e pompave me rotor të thatë
    
2219391

Për një funksionim optimal të pompës(ave)/impiantit(eve) këshillohet që vënia në punë të realizohet nga vetë nga shërbimi për klientët i Wilo. Në këtë mënyrë garantohet një rregullim optimal dhe një funksionim efikas i sistemit. Vënia në punë përfshin pikat e mëposhtme:

 • Vënia në punë e impiantit(eve) sipas listës së kontrollit
 • Parametrizimi dhe konfigurimi i panelit të komandimit
 • Kontroll dhe përshtatje e presionit fillestar të enëve nën presion (duke përfshirë mbushjen deri në 80 litra)
 • Kontrolli i funksionit të sistemeve të montuara
 • Manuali i përdorimit i orientuar në praktikë
 • Protokoll Wilo për vënien në punë

Çmimi për vënien në punë vlen vetëm për impiante, të cilët janë instaluar në përputhje me manualin e instalimit dhe të përdorimit, si dhe në përputhje me standardet aktuale të teknologjisë. Nuk do të ketë kosto për materialet që mund të nevojiten eventualisht.