Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
VeroLine-IPL 32/175-4/2 | Wilo
I ngjashëm me figurën

VeroLine-IPL 32/175-4/2

Numri i artikullit: 2121200
Të dhënat teknike
Të dhëna hidraulike
Indeksi i efiçencës minimale (MEI) ≥0.4
Presioni maks. i funksionimit p 10 bar
Presioni maksimal i funksionimit PN 10 bar
Temperatura min. e lëngjeve Tmin -20 °C
Temperatura maks. e lëngjeve Tmax 120 °C
Temperatura maks. e mjedisit Tmax 40 °C
Vëllimi i rrjedhës Q max 28,6 m³/h
Vëllimi optimal i rrjedhës 22,2 m³/h
Lartësia e dërgimit H max 40,7 m
Lartësia e dërgimit opt 32,7 m
Lartësia 40,7 m
Lartësia 34.4
Të dhënat e motorit
Linja ushqyese 3~400 V, 50 Hz
Toleranca e tensionit ±10 %
Klasa e efiçencës së motorit IE3
Fuqia nominale e motorit P2 4 kW
Rryma nominale IN 7,1 A
Shpejtësia e dhënë n 2900 1/min
Faktori i fuqisë cos φ 0.92
Efiçenca e motorit ηm 50 % ηM 50% 87,7 %
Efiçenca e motorit ηm 75 % ηM 75% 88,6 %
Efiçenca e motorit ηm 100 % ηM 100% 88,1 %
Pështjella e motorit deri 3 kW -
Pështjella e motorit 4 kW e lart -
Klasa e izolimit F
Mënyra e mbrojtjes Motori IP55
Motor tërësisht i mbrojtur, i integruar -
Materiale
Trupi i pompës Gizë e hirtë
Helika Gizë e hirtë
Boshti Çelik inoks
Bllokuesi mekanik AQ1EGG
Lantern Gizë e hirtë
Përmasa e instalimit
Lidhja e tubit në pjesën thithëse DN 32
Lidhja e tubit në anën e presionit DN 32
Gjatësia e instalimit l0 320 mm

VeroLine-IPL 32/175-4/2

IPL

∆: Diagrami i lidhjeve, lidhja delta

Y: Diagrami i lidhjeve, lidhja yll

Releja mbrojtëse e motorit e nevojshme në vend. Kontrolloni krahun e rrotullimit! Për të ndryshuar krahun e rrotullimit, shkëmbeni cilëndo prej dy fazave.

P2≤ 3 kW 3~400 V Y
3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y
3~400 V ∆

Pas heqjes së urave, është e mundur nisja Y-∆.

Të dhënat e produktit
Marka Wilo
Emërtimi i produktit VeroLine-IPL 32/175-4/2
Numri i artikullit 2121200
Numri EAN 4048482214719
Ngjyra Jeshile
Sasia minimale e porostijes 1
Disponueshmëria e tregut 2015-09-01
Paketimi
Lloji i paketimit Karton
Tipi i paketimit Paketim transporti
Numri për paletë 1
Sasia për shtresë 1
Përmasat dhe peshat
Masa e gjatësisë me ambalazhin 800 mm
Gjatësia L 512 mm
Masa e lartëtesisë me ambalazhin 525 mm
Lartësia H 332,5 mm
Masa e gjerësisë me ambalazhin 600 mm
Gjerësia W 236 mm
Pesha bruto afërisht m 66,3 kg
Pesha neto afërisht m 57,4 kg
Përshkrimi tekstit

Pompë centrifugale me një shkallë me rotor të thatë dhe në modelin kompakt në linjë me motor trefazor të lidhur direkt me flanxhë dhe bosht njëtrupor ose me lantern dhe motor standart të lidhur fort nëpërmjet xhuntos bashkuese (versioni N). Seria IPL është e përshtatshme për instalim në tubacion ose për montim në bazament. Mbajtëset mund të blihen si aksesorë. Me bllokues mekanik me tub me rrudha, në nivelin e ujit dhe i pavarur nga kahu i rrotullimit dhe helikë plastike për zvogëlimin e kavitacionit.

Flanxhë me lidhje për matjen e presionit R 1/8. Trupi i pompës dhe lanternet janë trajtuar me veshje mbrojtëse kataforetike.

Kutia e terminaleve të motorit mund të jetë metalike ose plastike. Kutia metalike e terminaleve kërkon patjetër që të porositni variantet e veçanta përkatëse.

Të dhënat e funksionimit
Temperatura min. e lëngjeve Tmin -20 °C
Temperatura maks. e lëngjeve Tmax 120 °C
Temperatura min. e mjedisit Tmin -15 °C
Temperatura maks. e mjedisit Tmax 40 °C
Presioni maksimal i funksionimit PN 10 bar
Indeksi i efiçencës minimale (MEI) ≥0.4
Të dhënat e motorit
Klasa e efiçencës së motorit IE3
Linja ushqyese 3~400 V, 50 Hz
Toleranca e tensionit ±10 %
Fuqia nominale P2 4000 W
Shpejtësia e dhënë n 2900 1/min
Rryma nominale IN 7,1 A
Faktori i fuqisë cos φ 0.92
Efiçenca e motorit ηm 50 % ηM 50% 87,7 %
Efiçenca e motorit ηm 75 % ηM 75% 88,6 %
Efiçenca e motorit ηm 100 % ηM 100% 88,1 %
Klasa e izolimit F
Klasa e mbrojtjes IP55
Materiale
Trupi i pompës Gizë e hirtë
Helika Gizë e hirtë
Boshti Çelik inoks
Bllokuesi mekanik AQ1EGG
Lantern Gizë e hirtë
Përmasa e instalimit
Lidhja e tubit në pjesën thithëse DN 32
Lidhja e tubit në anën e presionit DN 32
Gjatësia e instalimit l0 320 mm
Informacione për bërjen e porosisë
Marka Wilo
Emërtimi i produktit VeroLine-IPL 32/175-4/2
Pesha neto afërisht m 57,4 kg
Numri i artikullit 2121200
Dokumente

Broshura e certifikimit

Wilo-VeroLine-IP-E, Wilo-VeroTwin-DP-E, Wilo-VeroLine-IPL, Wilo-VeroTwin-DPL, Wilo-VeroLine-IPL-N, Wilo-VeroTwin-DPL-N, Wilo-VeroLine-IPH, Wilo-BM/BM-B/BM-S, Wilo-VeroLine-IP-Z

Numri i artikullit 2216679
Botim 2022-11
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 60
PDF (22 MB)

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (262 KB)

Spektri akustik (brezi i frekuencave oktavë)

VeroLine-IPL 32/175-4/2

Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 1
PDF (165 KB)

Aksesor

Sistemi CC-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm në varësi të diferencës së presionit (30)

Sistemi CC-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm sipas temperaturës (26)

Sistemi SC-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm në varësi të diferencës së presionit (25)

Sistemi SC-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm sipas temperaturës (19)

Montim në mur/Ndërtimi i bazamentit (1)

Komandimi i pompave (1)

Komandimi i pompave/aksesorë (31)

Komandimi i pompave/sistem rregullues Comfort (4)

Kom. i pom/sistem rregullues Smart (8)

Regjistrimi i diferencës së presionit (5)

Mbrojtja e motorit (2)

Services

Bashkëpunimi i partneritetit me instaluesit dhe montuesit e impianteve është një traditë e gjatë te Wilo. Një pjesë e rëndësishme e filozofisë sonë të partneritetit është shërbimi për klientin pas shitjes i Wilo. Së bashku ne zhvillojmë një koncept shërbimi që përshtatet me kërkesat tuaja individuale – dhe me ekspertizën tonë dhe këshillimin personal ne kujdesemi që sistemet tuaja të punojnë me efikasitet energjetik, me siguri funksionimi dhe me kosto sa më të volitshme që të jetë e mundur. Për këtë qëllim, teknikët tanë kompetentë të Wilo-Service ju mbështesin në mënyrë të shpejtë, të besueshme dhe të përpiktë në afate.

Mëso më shumë

Shërbimet e rekomanduara

Asistenti direkt i Wilo
Shërbimi Wilo-Live Assistant
    
2216415

Wilo-Live Assistant ndodhet në dispozicionin tuaj gjatë shërbimit të pompës si këshillues teknik. Me Wilo-Live Assistant ju i mbështetni këshilluesit tanë të specializuar në sferën e kaldajave ose impianteve me anë të transmetimit video – direkt dhe në kohë reale. Ju tregoni me smartfonin tuaj konfigurimin e instalimit, ndërkohë që eksperti i Wilo ndjek çdo gjë në ekran. Ju mund të shihni si komponentët, ashtu edhe detajet e tjera dhe kështu ju përcaktoni se ku krijohet gabimi ose defekti. Ne parandalojmë kohët e defektit dhe kujdesemi për sigurinë e funksionimit të pompave dhe sistemeve tuaja!

Wilo-Live Assistant përfshin:

 • Mbështetje live interaktive përmes video-bisedës
 • Kontakt të drejtpërdrejtë me një ekspert
 • Zgjidhje në kohën e duhur, për të garantuar një siguri funksionimi maksimale për pompat dhe sistemet tuaja
Mbështetje për projektin
Mbështetje për projektin për pompat me rotor të thatë
    
2219321

Wilo ju mbështet gjatë fazës së projektimit, për të garantuar cilësinë dhe kosto-efektivitetin. Shërbimi ynë profesional dhe i kualifikuar Wilo-Service ju mbështet me rekomandime dhe këshillim teknik gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit.

Mbështetja për projektin përfshin shërbimet e mëposhtme:

 • Vizita të rregullta në terren, për të siguruar cilësinë e informacioneve dhe të këshillimit
 • Këshillim teknik, i disponueshëm në terren
 • Raport për statusin me rekomandimet pas vizitës
 • Mbështetje e gjithanshme në projektim nëpërmjet ekspertëve të Wilo
Vënia në punë
Vënia në punë e pompave me rotor të thatë
    
2219391

Për një funksionim optimal të pompës(ave)/impiantit(eve) këshillohet që vënia në punë të realizohet nga vetë nga shërbimi për klientët i Wilo. Në këtë mënyrë garantohet një rregullim optimal dhe një funksionim efikas i sistemit. Vënia në punë përfshin pikat e mëposhtme:

 • Vënia në punë e impiantit(eve) sipas listës së kontrollit
 • Parametrizimi dhe konfigurimi i panelit të komandimit
 • Kontroll dhe përshtatje e presionit fillestar të enëve nën presion (duke përfshirë mbushjen deri në 80 litra)
 • Kontrolli i funksionit të sistemeve të montuara
 • Manuali i përdorimit i orientuar në praktikë
 • Protokoll Wilo për vënien në punë

Çmimi për vënien në punë vlen vetëm për impiante, të cilët janë instaluar në përputhje me manualin e instalimit dhe të përdorimit, si dhe në përputhje me standardet aktuale të teknologjisë. Nuk do të ketë kosto për materialet që mund të nevojiten eventualisht.