Дождовница

Regenwasser Regenwassernutzung
Regenwasser Regenwassernutzung

Наводнување бавчи и чистење на надворешен простор – паметно, исплатливо и еколошки со помош на дождовница

Wilo системите коишто употребуваат дождовница ја спроведуваат водата директно до местата во објектот каде што таа се прима. Разумното користење на дождовницата е паметно, поволно и еколошки. Со помош на специјално направените Wilo системи, 50% од дневната потрошувачка на вода може да се покрие со дождовница. На тој начин ја штитите околината и домашниот буџет. Искористете ја драгоцената вода којашто ви ја дава природата на располагање: Со помош на дождовница можете да ја наводнувате бавчата и надворешниот простор, како тераса, но може и да ги чистите патчињата во бавчата – тоа е поволна и еколошка алтернатива во споредба со употребата на вода за пиење. Колекторот на дождовница заедно со бараниот уред за употреба на дождовница овозможува рамномерно и нечујно наводнување. Прскање, поливање, наводнување и чистење – во сите овие случаи каде што е прескапо да се употребува вода за пиење, се препорачува да се употребува дождовница со помош на комплетните системи на Wilo.