Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи

„Со Try & Buy нашата инвестиција е сигурна.“ Барт ван дер Стоеп, раководител на постројка за прочистување AWZI во Алмер, Холандија

Wilo Try & Buy - тестирање без ризик

Инвестицијата треба добро да се испланира. Важните одлучувачки фактори се доверливоста на производот, како и ефикасната работа. Која е правата одлука? Само Wilo Service ве поддржува во тоа. Со помош на нашите сервисни услуги Try & Buy, можете пред купувањето да се уверите во квалитетот на нашите Wilo производи: Тестирајте ги нашите производи* до 6 месеци во вашата постројка и сигурно инвестирајте во иднината.

  • Заедно ги одредуваме вашите лични барања и со помош на модерна програма за избор го бираме најекономичното решение за вас.
  • Wilo пумпите се инсталираат во вашата постројка и можете слободно да ги тестирате шест месеци

Wilo-Try & Buy – практичен пример

Овде ќе пронајдете преглед на располжливата серија за нашиот Try & Buy сервис. Останатите расположливи серии на барање.

Wilo-EMU FA

Wilo-EMU FA

Wilo-RexaBloc

Wilo-RexaBloc

Submersible Pump, K 8

Wilo-Zetos K8