Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи

Локална обука

Дознајте повеќе. Постигнете повеќе.

Кога зборуваме за стручност и систематичност, вие најдобро се разбирате од тоа. И знаете дека: Што подобро разбирате нешто, тоа подобро ќе ги услужувате вашите клиенти. А ако вашите клиенти се задоволни, тогаш сигурно ќе ве препорачаат кај другите луѓе: За стручните лица се слуша надалеку – и сигурно се исплаќа.

Содржината на обуката за Wilo е специјално приспособена на потребите со задачите во областа на примена.

На обуките за Wilo ќе ви претставиме теми во однос на високиот квалитет и применливоста во пракса. Поединечните содржини се специјално приспособени на потребите и проблемите во вашето работно секојдневие. Искусни стручни лица ви пренесуваат знаења преку поединечна обука, коешто е поврзано со специфични тематики. Со учествувањето на обуката, ви се нуди дополнителна можност за размена на искуства со колегите од вашата бранша.

Осигурете го својот успех со помош на практичните знаења на нашите искусни референти. Веднаш информирајте се за актуелните програми за обука.