Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи

Превентивна замена на пумпи за греење

LCC-Check – Проверка на трошоците за животните циклуси

Функцијата за замена на пумпи во Wilo-Select 4 ги пресметува трошоците за животниот циклус (LCC) на постоечките грејни пумпи и прегледно ги споредува со препорачаните пумпи за замена. Како резултат добивате прегледна споредба на економичноста. Со тоа превентивната замена на пумпа е честопати лесна и едноставна одлука.

Потенцијалот за заштеда и време на амортизација се одредува брзо

За да можете брзо да воспоставите споредување на економичноста, во Wilo-Select 4 имаме пресметки за повеќе од 1000 грејни пумпи коишто се типични на пазарот. Според тоа, пресметувањето за моменталната пумпа или за сите земји е многу едноставно и комфорно.

Потенцијал за заштеда и време на амортизација

Со наведување на потенцијалот за заштеда и на времето на амортизација на вашиот клиент му давате сигурна основа за одлука за превентативна замена на грејната пумпа.

Wilo-Select 4