Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи

Правни работи

Дополнителни актуелни документи на WILO SE за превземање.

Услови за продажба

 • Општи услови за испорака и сервис на WILO SE
 • General Terms and Conditions for the Supply and Services of WILO SE

Услови за купување

 • Услови за купување на WILO SE
 • Purchasing Conditions of WILO SE

Останати услови

 • Општи услови за изнајмување на агрегатите на WILO SE

Други документи

 • Сертификат TÜV Рајнланд, децентрализиран пумпен систем Geniax 2010
 • Студијата VDMA од 03/2008. година "Заштеда на енергија преку оптимизирана распределба на топлината" покажува дополнителен потенцијал за заштеда на енергијата од околу 15% при распределбата на топлината за секогаш хидраулично израмнетиот Geniax наспроти хидраулично не израмнетите системи.
 • Сертификат TÜV SÜD за грејна циркулациска пумп WILO Stratos PICO 2009
 • Сертификат TÜV SÜD Wilo-Stratos и Wilo-Stratos PICO 2010
 • Профил на оптоварување "Син ангел", Одредба на ЕЗ бр.641/2009, © Европска Унија, http://eur-lex.europa.eu/. Важи исклучиво Правото на Унијата, објавено во отпечатените изданија на Службениот весник на Европската Унија.
 • Изјава за гаранција на WILO SE за германските трговци на големо
 • Директива за квалитет за дистрибутерите на WILO SE
 • Quality Guideline for WILO SE
 • Одредби за заштита на податоците
 • Услови за учество на корисничките манифестации, организирани само од Wilo SE или во соработка со спонзори.
 • Потврда за изземање заради ослобдување од данок.