Санитарна топла вода

Искористете ја драгоцената вода за пиење

Водата е храна којашто подлежи на најголемите стандарди кога се работи за квалитет. Тоа се однесува и на технологијата којашто управува и обезбедува со снабдувањето со топла вода за пиење. Циркулационите пумпи Wilo се решение за сите оние кои пред сѐ го ценат материјалот, услугата и комфорот.

Trinkwasser Trinkwasser-Zirkulation
Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation
Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation
Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation
Brandbekämpfung - Automatische Sprinkleranlage

Комфор на топла вода којшто се исплати

Недостигот на циркулација или предолгата раздалеченост на цевките се честопати причините за појавување на ладна вода во славината, а потоа за постепеното затоплување. Сѐ додека водата не ја постигне посакуваната температура, неколку литри вода за пиење истекува во канализацијата. За да се спречи непотребното трошење на вода во сопствениот дом, се исплати купување на циркулациона пумпа. Предзвик претставува и досега сигурното снабдување со топла вода за пиење во комерцијални намени. Циркулационите пумпи Wilo ги исполнуваат најголемите побарувања во однос на квалитетот, а при снабдувањето со вода остваруваат беспрекорна и ефикасна работа при што се штеди струја. Затоа што интелигентната технологија ги може двете работи: Брзо обезбедување на топла вода, а истовремено и заштеда на енергија и ресурси.